Dank U Heer voor uw zegeningen!

Onderstaande liedtekst is vertaald door Wim van der Boor. Bedankt Wim!

De wereld kijkt op mij neer
In mijn moeite en strijd
ze zeggen dat ik niets bezit
Maar ze hebben het mis
In mijn hart ben ik verblijd
Ik wou dat ze dat konden zien!
Dank U Heer
voor al uw zegeningen voor mij!

Ik heb een dak boven mijn hoofd
Ik heb een goede plek om te slapen
Er is eten op mijn tafel
En ‘k heb schoenen aan mijn voeten
U gaf mij uw liefde Heer
En een fijne familie
Dank U Heer
Voor al uw zegeningen voor mij!

Ik weet het: Ik ben niet rijk
Deze kleren, ze zijn niet nieuw
Ik heb niet veel geld
Maar Heer, ik heb U
En dat is alles dat telt
Terwijl de wereld dat niet kan zien
Dank U Heer
Voor al uw zegeningen voor mij!

Ik heb een dak boven mijn hoofd
Ik heb een goede plek om te slapen
Er is eten op mijn tafel
En ‘k heb schoenen aan mijn voeten
U gaf mij uw liefde Heer
En een fijne familie
Dank U Heer
Voor al uw zegeningen voor mij!

rijk

 

Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend. Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd.

 

1 Tim 6:8-12

Reacties zijn gesloten.