Ben jij niet bang?

Vorige week schreef ik over dingen die in september gaan gebeuren: de laatste bloedmaan van de tetrade, de resolutie om Palestina te erkennen, (wat in feite neerkomt op het verdelen van Israël) de paus die de VN toespreekt over de post-2015 ontwikkelingsagenda, Ban-Ki-Moon die spreekt over de eenwording van de wereld, opnieuw de paus die spreekt over de vorming van een wereldbank etc. Daarnaast dingen die niet zeker zijn: de afloop van de shemita, wat in het verleden grote beursdalingen liet zien en/of landaanwinning voor Israël alsmede de geruchten over een eventueel komende meteoriet. Dingen om bang van te worden. Maar dat ben ik niet. Om datgene wat ik geloof.

Je hoeft niet bang te zijn

Wat ik geloof

God is de Schepper Die hemel en aarde, mens, dier en plant maakte. De mens was naar het evenbeeld van God gemaakt. God had een liefdevolle relatie met Zijn schepping. Liefde is alleen liefde als het ongedwongen is. Als je een huisdier hebt, die je in huis opgesloten houdt dan zal het dier trouw bij je blijven. Hij kan niet anders immers? Pas als jouw dier vrij buiten kan lopen en ervoor kiest naar jou toe te komen zie je dat hij bij je wil horen.

Vrije keuze

Daarom gaf God de mens de kans om tegen God te kiezen. De mens koos vrij snel tegen God. Daardoor werd de eenheid tussen God en mens verbroken en de (lichamelijke) dood ingevoerd. Als de mens sterft is hij niet in staat om bij God te komen. God is liefde, rechtvaardigheid en heiligheid; de mens kan eenvoudigweg niet in Zijn nabijheid zijn. De (ziel van de) mens gaat na zijn sterven dus naar een plaats waar God niet is: dus waar geen vrede, liefde, blijdschap en heiligheid is.

Zelf proberen te herstellen

De mens kan van alles proberen om de verbroken band met God weer heel te maken. Zelfkastijding, meerdere keren per dag bidden, vasten, naar de kerk gaan: noem maar op. Maar al die dingen zijn uiterlijk en God ziet ons innerlijk. Je kunt nog zo je best doen om vroom en heilig te leven: God ziet hoe mijn ogen een mooie vrouw volgen en hoe mijn hart fantaseert over ontrouw. God kent mijn leugens en egoïsme. Als ik tegenover God kom te staan zal mijn afvalligheid blijken en is mijn oordeel geveld.

Daarom zorgde God Zelf voor de oplossing.

Een tijdelijke oplossing

De mens offerde een onschuldig dier, wat dan de zonden van die mens droeg. Dit moest telkens weer gebeuren want de mens blijft in opstand leven. Daarom zorgde God voor de definitieve oplossing.

Gods oplossing

God werd geboren als een mensenkind, zoon van een vrouw en als Vader de Schepper Zelf. Hij, Jezus, was heilig en volkomen zonder zonden. Hij was liefde en barmhartigheid. En de mensen spijkerden Hem aan een kruis. Daardoor werd Hij ‘het Lam van God’ wat de zonden wegneemt. Op Hem werden bij Zijn sterven alle zonden van de mensen gelegd. Hij droeg ieders schuld.

Je mag; maar moet niet

Maar net zoals God de mens niet dwong om van Hem te houden, zo dwingt Hij de mens ook niet om het offer van Jezus aan te nemen. Wie wil kan komen! De mens blijft geneigd om zelf de oplossing te willen verzorgen. Dus de kerken zitten vol met mensen die braaf naar de kerk gaan, aan de armen geven enz. enz. Mooi, maar het redt ze niet. Als deze mensen het offer van Jezus niet aannemen moeten ze zelf nog steeds voor hun schuld betalen.

Een herstelde relatie met je Schepper!

Als je bidt tot Jezus Christus en Hem vraagt om ook jouw schuld te bedekken met zijn offer, dan ben je datzelfde moment een kind van God geworden. God wil niets liever dan dat de mensen bij Hem willen horen. Dus schenkt Hij je Zijn Geest, die je gaat helpen in je leven. Je ziet dan ook vaak dat mensen volkomen veranderen als ze tot geloof komen.

Een wereld zonder God

De mens die God afwees, kreeg de mogelijkheid om het dan zelf (zonder God) te doen. Maar God die dit zwijgend aanziet, zal eens ingrijpen. In Zijn Woord, de Bijbel, beschrijft Hij hoe de tijd er uit zal zien als dat moment van ingrijpen komt. Het Joodse volk zal na lange tijd verstrooid te zijn geweest over de hele aarde, terugkeren in hun eigen land. Dit zal (en met name Jeruzalem) een twistpunt worden waarmee de hele wereld zich zal bemoeien. Het zal ertoe leiden dat Israël verdeeld zal worden. (de zgn ‘tweestaten oplossing’)

Die tijd zal zich kenmerken door egoïsme, wellust, onrecht en oorlog. Er zullen veel aardbevingen zijn. Het volk van de Joden zal meer en meer gehaat worden. De wereld zal in tien delen verdeeld worden (dat heeft de V.N. al gedaan). Er zal een wereldregering komen en een wereldreligie. Aan beiden wordt hard gewerkt. Dit is de tijd waarin God gaat ingrijpen.

God grijpt in

Dit ingrijpen zal gepaard gaan met oordelen over de aarde. We kunnen hiervan al iets zien in de vreselijke natuurrampen die we de laatste jaren al hebben zien gebeuren. Dit ingrijpen en deze oordelen zullen zich voordoen gedurende zeven jaar, verdeeld in 2 x 3½ jaar. Het zal zeer zwaar worden om in die periode te leven. Na deze periode zal God de wereld herstellen en komt de wereld onder het beheer van Koning der koningen Jezus Christus.

Een kind van God valt niet onder Gods oordeel

God is rechtvaardig. Hij ziet Zijn kinderen, die zijn vrijgekocht door het Lam van God, als volkomen rein en onschuldig. Alle schuld is immers weggedaan. Als God gaat ingrijpen dan haalt Hij eerst de schuldelozen weg. Dat deed Hij ook bij de zondvloed en bij de vernietiging van Sodom en Gomorra. De kinderen van God zullen dus vóór die oordelen worden weggehaald van de aarde. De wereldregering zal met een verklaring voor die verdwijning komen, die de meesten zullen geloven.

Leven in blijdschap en vertrouwen

We hoeven dus niet met angst en beven te leven in deze tijd. God wil niet dat ook maar één mens verloren gaat en Hij heeft er letterlijk alles voor gegeven om de mens te redden. Neem die genade dus aan zolang het deze tijd van genade is!

Wat is geloven

Geloven is niet ‘leven als een Christen’: dus feilloos, betweterig en vroom; beter dan de anderen.

Geloven is leven met God aan je zij; voortdurend begeleid door Zijn Geest en voortdurend vergeving ontvangend door Jezus Christus voor alle struikelingen die we maken. Geloven is het mooiste wat er is: behoren bij God!

Christians are not perfect
Just forgiven

 

Reacties zijn gesloten.