Beperkte krachten

een gedicht van? Johanna W. van Eelen, uit de bundel:? Gouden Zegen”, Kok ? Kampen.

Soms eisen mensen veel van mij.
Ze komen tijd en aandacht vragen.
Maar ik kan al hun leed niet dragen.
Dan troost het, dat eens iemand zei:

“Ook Jezus heeft dit vaak gemerkt.
wie zou Hem niet als Helper wensen?
Toch kwam Hij niet bij alle mensen.
Op aarde was Zijn kracht beperkt.”

Die woorden geven mij weer moed.
‘k Mag aan een last mij niet vertillen,
Dat zou de Here niet eens willen.
Als ik mijn best doe, ? -is het goed.-

Ook daar, waar ik de krachten mis,
Zal nooit een kind van God ? verzanden.
Wij allen zijn in Jezus’ handen,
Sinds Hij weer bij Zijn vader is!