Wat zullen wij dan bidden?

Er zijn vele gebeden, die als formulieren zijn opgeschreven en bewaard. Als je ze nodig hebt, kun je ze gebruiken. Is dat verkeerd? Nee, natuurlijk niet! Zéker niet, als je die gebeden eerst leest en overdenkt, voordat je ze uitspreekt. Maar voor mijn gevoel blijft het een beetje als een brief, die je voorleest. Stel, dat je aan je ouders iets wilt vragen en dat je die vraag van tevoren bedenkt en formuleert, opschrijft en dan… vóór gaat lezen aan je ouders… Het m? g natuurlijk, maar wie zou het ook echt doen?

Er zijn mensen, die menen, dat als zij bidden met prachtige woorden en mooie zinnen, dat ze dan goed bidden. (Misschien dat dat de reden is dat mensen naar kant- en klare gebeden grijpen, menend dat ze het ‘zelf’ nooit zo mooi zouden kunnen zeggen.) Maar de Here God ziet ons hart; Hij weet waarom we bidden. En als ons doel is om zo ‘Christelijk mogelijk over te komen’ dan ziet God er dwars doorheen. Daarom zei de Heer Jezus ook: “Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na!”

Toch is het een wens van velen, om te weten wat we dan bidden zullen. Als je je dat ook afvraagt, schaam je dan niet, want dan behoor je tot dezelfde groep als de discipelen, want zij vroegen het immers aan de Heer Jezus: Here, leer ons bidden? En de Heer leerde hen het ‘Onze Vader’. Een geweldig mooi gebed! Maar mag ik eerlijk zijn? Ik heb op begrafenissen (bijvoorbeeld) wel eens gemerkt dat er mensen zijn die dit gebed uit hun hoofd kunnen opzeggen (en misschien ook nog wel van achteren naar voren) maar die niet opletten wat ze werkelijk bidden. Bij zulke gelegenheiden als een begrafenis hoor je dan mensen massaal het ‘onze Vader’ brommen, murmelen. Wat is er nog over van het echte gebed?

Onze Vader Oh ja, MIJN Abba, mijn Hemelse Vader!!!
Die in de hemelen zijt Heer, ik verlang ernaar om daar, bij U te zijn!
Waar geen kwaad en zonde meer regeert!!
Uw naam worde geheiligd Oh Heer, ik prijs Uw grote naam!
Uw Koninkrijk kome Ja, kom spoedig Heer Jezus, als de Koning der koningen, als de Leeuw van Juda en maak Uw Koninkrijk openbaar op deze aarde!!
Uw wil geschiedde, gelijk in de Hemel, alzo ook op de aarde Mmmm… ja, Here God, Uw wil geschiedde in de Hemel.. Maar als ik eerlijk ben Heer, wens ik vaak dat Uw wil meer mijn wil was… Ik zou een veel makkelijker weg voor mezelf uitkiezen!
Maar U hebt gelijk Heer, Uw wil geschiedde, ook voor mij, ook in mijn leven!
Geef ons heden ons dagelijks brood Dank U wel Heer, U zorgt voor ons. Het lijkt soms allemaal zo vanzelfsprekend. We gaan naar de winkel, kopen ons eten, bereiden het… Maar U bent het Heer, die zegent! U bent het Heer, die ons voedsel, onderdak en bescherming biedt!
En vergeef ons onze schulden Ja Heer, ik dank U dat ik mag vertrouwen op Uw belofte dat al mijn schulden zijn weggedaan! Dank U dat U het mij vergeven hebt, van de opmerking laatst waarmee ik? Jan zo kwetste…
..
Zucht
Ja Heer, ik weet het. Ik zal hem om vergeving vragen… Wat is dat moeilijk Heer! Maar ik weet, dat als ik dat doe, dat Uw vreugde mijn hart weer zal kunnen vervullen!
Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren Dat zal ik doen Heer! Hoewel ik nog wel een beetje de smoor in heb op? Kees Heer… Ik heb het? hem wel vergeven hoor, maar het bljft een rotgevoel…
Wat zegt U?
Oh, dan heb ik het hem niet echt vergeven…?
Het is niet echt makkelijk wat U van ons vraagt Heer! Weet U dat?
Oh Heer, kom mij te hulp! Ik wil? Kees vergeven.. Wilt u nieuwe liefde en blijdschap geven die in de plaats kunnen komen van die gekwetstheid?
En leid ons niet in verzoeking Ja Here! Die ‘ure der verzoeking’, die komen gaat, om de mensen die U niet willen kennen een laatste kans te geven; een verschrikkelijke tijd Heer! Haalt U ons weg vóór die tijd! Maar zolang het nog duurt Heer: bewerkt U de harten van de mensen die U nog niet kennen! Maak mij een lichtje in de duisternis Heer!
Maar verlos ons van de boze Dank U Vader! De overwinning IS al geproclameerd! Hoewel de boze nog zal trachten om zoveel mogelijk mensen mee te sleuren in zijn val: U bent Overwinnaar Heer!
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de macht en de heerlijkheid! Oh Here, als ik Uw sterrenpracht zie, Uw prachtige schepping, Uw liefde, Uw wijsheid, Uw grootsheid… Kom Here en herstel Uw wereld!

Amen

Tips om te bidden met je eigen woorden

Maak een lijstje met: naam en de reden waarom je bidden wilt. (enz) Je mag best onder het bidden je ogen even opendoen om de volgende naam te zien! Soms wil je echter echt niets te binnen schieten. God’s Woord belooft ons dan dat de Heilige Geest voor ons zal bidden. Ik vraag in zo’n geval: ‘Heer, geef mij de naam van iemand voor wie ik mag bidden? Dan gebeurt het zó vaak dat ik, nog voordat ik het uitgesproken heb, veder bid: ach ja, natuurlijk Heer… ‘die en die’…

Eerbiedig zijn. Je handen vouwen, je ogen sluiten, als het mogelijk is: op je knieën: eerbiedig zijn. Maar wat IS ‘eerbiedig zijn’ eigenlijk ten diepste? Dat is de eerbied voelen dat je spreekt tot de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde! Maar dat betekent niet dat je angstig moet zijn. Je mag heel vertrouwd worden met God, jouw hemelse Vader! Zoals een kind ‘papa’ zegt, zo mag jij ‘Abba’ zeggen tegen de Allerhoogste! Je mag als het ware bij vader op schoot kruipen en al je zorgen vertellen, je diepste gedachten, je blijdschap, je zorgen, je hoop en je angsten.

Liefde Als je zelf vader of moeder bent zul je je dit kunnen voorstellen: stel je voor jouw kleuter, die naar jou toekomt: papa (of mama) mijn melk is op! Ik moet naar de wc! Mijn billen moeten geveegd worden! Ik krijg mijn jas niet dicht! Mag ik een snoepje? Mag ik buiten spelen? Mag ik langer opblijven? Zou je dan niet iets missen? Die mollige armpjes om je hals? Dat kusje op je wang en het zachte ‘ik hou van jou papa! (of mama)

Hoe zou de Heer dat ervaren? Dagelijks miljoenen en miljoenen Christenen die vragen: help mij! Geef me te eten! Help me die baan te krijgen Heer! Heer ik snap iets niet! Help me! Zegen me! Geef! Hoe vaak zeg jij tegen God: ‘Heer, ik hou van U! Oh Here, ik hou van U met mijn hele hart! Ik ben zó blij dat ik Uw kind mag zijn!’

Weet je, dat de Heer Jezus ons dit als eerste gebod gegeven heeft? En uit eigen ervaring kan ik je verzekeren, dat als je dagelijks, in elk gebed, jouw liefde voor de Here uitspreekt, je blijdschap zal toenemen!