we hebben elkaar nodig

Enige tijd geleden liep de spanning in de reacties zozeer op dat ik de moed verloor en besloot de reactiemogelijkheid op te heffen. Ik was de moed zelfs zodanig verloren dat ik besloot mezelf een pauze te geven van drie weken. Drie weken van rust, herbezinning en nadenken. In die tijd vatte de gedachte post om maar helemaal te stoppen met dit weblog. Ik bracht het in gebed. Maar hoezeer men ook zegt dat we moeten leven naar Gods wil; Hij zegt ons niet wat Zijn wil is in zulke omstandigheden. We hebben Zijn Woord en daarin staat alles wat we nodig hebben, maar zie maar eens een antwoord te vinden op de vraag ‘mag ik stoppen met dit werk’? Ik herinner me het verhaal van een depressieve man die bad en die aan God vroeg hem een Bijbeltekst te geven ter vertroosting. Op goed geluk sloeg hij de Bijbel open en zette zijn vinger ergens op de bladzijde. Daar zou het antwoord moeten staan. Wat stond er: “…en hij ging heen en verhing zich”

Nee, zo werkt het niet. We mogen zo’n vraag neerleggen bij onze hemelse Vader en vroeg of laat (op Zijn tijd) antwoordt Hij. In mijn geval kwam dat antwoord door enkele emails van trouwe broers en zussen in de Heer Jezus. Bemoedigende mails, die me opriepen weer aan de slag te gaan. Ik verstond er Gods stem in. Bedankt lieve broers en zussen in Christus!

Soms gebruikt de Heer ons zó om elkaar te bemoedigen of vertroosten; om voor de ander tot antwoord te zijn. Het is niet zó dat de één elke keer tot steun van de ander is. In de praktijk worden we allen gebruikt door de Vader in de hemel. Ik herinner me dat ik eens plotseling de behoefte voelde mijn zus te bellen. Ze was vrij stil aan de telefoon. Later, veel later vroeg ze of ik gemerkt had dat ze huilde. Nee, dat had ik niet. Het bleek dat ze op dat moment het zo erg nodig had dat iemand haar namens de Vader bemoedigde, dat ze ervoor had gebeden. En even later belde ik.

Als zoiets je overkomt moet je jezelf niet op de borst staan als de Heer je als werktuig gebruikte. Net zoals een hamer zich er niet op beroemd dat hij gebruikt is door de timmerman en de zaag toevallig niet. Wij zijn immers niets meer als werktuigen in Zijn hand en uit onszelf kunnen we niets. Wel heb ik ervan geleerd dat zo’n plotselinge opwelling om iemand te bezoeken, te bellen of te schrijven niet genegeerd moet worden. Soms merk ik dat de Heilige Geest me zomaar in een supermarkt iemand aanwijst. Waarom weet ik dan niet, maar ik bid dan wel voor die ander.

Dit alles zo overdenkende komt mij het lied van Buddy Greene en Bruce Carroll in herinnering. Brother of mine. Het gaat over twee broeders, waarvan de één de ander opbelt. Ter bemoediging van jou zet ik de (vrije) vertaling hieronder!

 

Hé hallo beste vriend
ik bel je nog maar eens
om te horen hoe het vandaag met je gaat
ik bedacht me dat ik als een echte broer van je hou
en je kunt me je pijn vertellen of je moeiten
of me vertellen dat het heel goed met je gaat
ik wil gewoon je vriend zijn
want jij ben mijn broer in Christus!

Ik ben zo blij met je telefoontje
ik had het juist even zwaar
en ik had het gewoon even nodig
dat iemand me eraan herinnerde
dat ik ben wedergeboren en dat ik vrij ben van zonde
en dat ik nooit, nooit hoef terug te gaan naar de tijd
dat ik alleen struikelend en worstelend met mijn problemen leefde
die tijd laat ik graag achter me!
Ik ben zo blij dat je me belde
dat zegt me dat je een echte broer van mij bent!

Beste broer vriendschap gaat veel dieper
dan deze wereld ons wil laten geloven
we mogen zorgen delen, en een hoop liefde
en samen eerbiedig op onze knieën gaan
maar we weten allebei dat dit de enige manier is
om te groeien in het geloof
we moeten leren alles bij het kruis achter te laten
Je bent veel meer dan een vriend:
jij bent echt mijn broer!

Jij kent me blijkbaar goed
en ik ben zo blij te mogen merken
dat de Heer wilde dat je mij zou bellen

Ja, we weten beiden
dat het elke keer weer anders is
we lopen beiden het risico te vallen

En een volgende keer ben jij het misschien die het moeilijk heeft
en ben ik degene die jou dan juist belt
want we hebben elkaar als vrienden nodig
meer nog: je bent mijn broer!

Reacties zijn gesloten.