What if God was one of us

Laatst hoorde ik op de radio het lied ‘what if God was one of us…’ van Joan Osborne. Een lied dat velen mee-neurieën, denkende dat dat inderdaad eens een goed idee zou zijn. Dan zou God Zelf kunnen meemaken wat wij als mensen allemaal moeten meemaken en d? n zou God ons pas kunnen begrijpen immers?! Het gekke is, dat God dat ook gedaan heeft. Jezus kwam naar de aarde; God was onder ons en gelijk aan ons. Maar de mens wilde niets met God te maken hebben. Zelfs Gods eigen volk verwierp Hem.


Een open uitnodiging

Toen heeft God gezegd: Wie wil komen? Alle mensen die mij volgen willen zijn welkom! God maakt voor Zich ‘een volk vanuit de heidenen’: de gemeente. ‘De Gemeente’ bestaat uit gelovigen vanuit alle kerken of daarbuiten. Want niet een lidmaatschap laat je erbij horen, maar het besluit om Jezus te volgen.

Waarom zou je dat willen?

Als je om je heen kijkt dan zie je hoe slecht de mens van nature is. Overspel, doodslag, diefstal, corruptie. Straatrovers krijgen hulp als ze gepakt zijn; slachtoffers worden geschoffeerd en moeten het zelf maar uitzoeken. De bankdieten die het volk bestelen en zelf in weelde leven. Miljoenen kinderen die in de moederschoot worden vermoord. Mensen die doodhongeren terwijl aan de andere kant van de wereld mensen sterven door overgewicht en welvaartsziekten. De rijken de grondstoffen, bodemschatten en producten vann ‘derde-wereld landen’ tegen hongerloontjes binnenharken. Wie wil liefde? Wie wil rechtvaardigheid? Kom naar God! Hij IS liefde! Hij IS Gerechtigheid en Genade!

probleem

probleem is, dat we niet naar God kunnen gaan. Juist omdat ook wij slecht zijn van nature. Zelfs de goede dingen die we doen, hebben vaak stiekem een reden van egoïsme. Omdat we er beter door lijken te zijn. Of omdat we iets voor terug verwachten, al was het maar dankbaarheid. Maar God kent dit probleem. En daarom juist werd Hij daadwerkelijk ‘one of us’. Als de mens Jezus kwam Hij naar ons toe en Hij droeg de schuld van ieder mens door te sterven aan het kruis. Hij overwon de dood en nu is de weg tot God open! Voor een ieder die naar God wil! Wil jij?

toekomst

Als ‘de tijden der heidenen’ ‘vol’ zijn dan komt Jezus terug. Zijn discipelen vroegen wat het teken zou zijn van Zijn komst. En die tekenen zijn:

  • aardbevingen die in aantal en zwaarte toenemen (vanaf begin vorige eeuw nemen de aardbevingen toe; de laatste jaren zagen we Iran, Turkije, Italië, Chili, Haïti, Nieuw- Zeeland en Japan om maar wat voorbeelden te noemen)

  • oorlogen volk staat op tegen volk (niet alleen natie tegen natie, maar volkeren zoals op de Balkan Serviërs, Albanezen, in Turkije en Iran de Koerden en de vele burgeroorlogen en opstanden thans in het Midden-Oosten. Denk bijvoorbeeld ook aan Egypte, Syrië en Libië)

  • Israël zal na twee dagen (= 2 x 1.000 jaar) onder de volkeren verspreid te zijn geweest, terugkeren als volk. Dat is een wonderlijk iets: Nederlanders die emigreren daarvan weten de nakomelingen na twee generaties vaak niet meer waar ‘grandma and granddad’ ooit vandaan kwamen. De Joden echter bleven 2.000 jaar in allerlei landen toch Joden. Ze hielden hun cultuur en geloof. En tot verbazing van taalgeleerden werd de dode Hebreeuwse taal herboren. Dat is ook nog nooit eerder gebeurd.

  • Israël zal door alle volkeren gehaat worden

  • Jeruzalem zal een groot twistpunt zijn

  • Vele (alle) landen zullen zich ermee bemoeien en uiteindelijk het land Israël verdelen (het zgn ‘land voor vrede’: Israël heeft al vele malen land ingeleverd en nooit vrede gekregen. Het bekendste geval is de Gaza strook die ze inleverden in ruil voor vrede. Israël kreeg echter raketten. Men is nu van plan palestina in september als zelfstandige staat te erkennen. Dan IS het land Israël verdeeld. De landen die hierop aandringen zullen de consequenties moeten dragen; het is Gods land en Gods volk!

  • Er zal een enorm verschil zijn tussen arm en rijk

  • er zullen tsunamies komen (de volkeren bezwijmen van vrees en angst voor de golven)

  • er zullen vreemde tekenen aan de hemel komenIsraël, rijk en arm, tsunami, spiral Noorwegen

de eindtijd komt er aan en er gebeurt een wonder

Er komt een eindtijd: een eind aan de huidige tijdsperiode. Een eindtijd met oordelen. Die tijd komt, getuige de hierboven staande punten, snel. De gemeente (de werkelijke gelovigen, dus niet alle mensen die zich Christen noemen en wel eens naar een kerk gaan!) zullen worden weggehaald. De wereld krijgt daarover een leugen te horen. Men zal die leugen massaal geloven.

oordelen

In deze tijd komen zware oordelen over de aarde. Denk aan de tsunami in Thailand, de olieramp in de Golf van Mexico en de ramp in Japan, met die kernreactoren. Maar dan massaler en véél erger. Velen, zeer velen, zullen sterven. De mensen zullen bezwijmen van angst vanwege de dingen die gebeuren. Eerst dienen deze oordelen om de mens te bewegen terug te keren tot God. Tijdens die oordelen zullen grote (vreemde) dingen aan de hemel gebeuren en de rijken zullen zich ondergronds verschuilen. Vele rampen zullen de aarde treffen, onder andere door planneet X. Kernoorlogen worden uitgevochten. (‘het vlees zal van de mens wegteren en zijn ogen zullen uit hun kassen wegteren nog terwijl de mens op zijn voeten staat’ en ‘een berg van vuur zal uit de hemel vallen’) Meerdere malen staat er dat een/derde van de mensen zullen sterven.

Alsnog bekeren ?

De mensen die zich in die tijd alsnog bekeren tot Jezus, zullen massaal onthoofd worden. Er komt een moment dat de mens een teken zal moeten dragen waarmee hij aangeeft achter de nieuwe wereldregering te zijn. Welk teken? Dat weten we niet zeker. Wat we wel weten is dit: het is een teken op het voorhoofd of aan de hand (arm) en zonder dat teken zul je niet kunnen kopen of verkopen. De ‘weigeraars’ worden opgespoord en onthoofd. Neem dit teken echter niet! Dan ben je verloren voor de eeuwigheid!

De laatste oordelen

De tweede helft van die tijd (1e en 2e helft duren elk 3½ jaar) KAN de mens zich niet meer bekeren. Dan zullen Gods oordelen over de wereld razen, uit boosheid op de mens, die Gods liefde stelselmatig afwees; de mens die het offer van Gods Zoon afwees en gewoon maar doorging met afschuwelijke zonden. Zij zullen het loon van hun zonden ontvangen. Het zal een donkere, afschuwelijke tijd zijn.

Als Jezus terugkeert

Na de volledige 7 jaren zal Jezus als de Koning van de koningen terugkeren en deze aarde terugbrengen naar de staat van vlak na de schepping. Een wereld van vrede. Maar slechts weinigen die nu leven, zullen dit meemaken.

Wat doe jij?

Ik vertel je dit zodat je weet wat mijn toekomstverwachting is. Als je het niet kunt geloven zul je een moment meemaken dat plotseling mensen verdwenen zijn. (onder andere ik) Dan zal daarover een leugen verteld worden. Geloof die leugen alsjeblieft dan niet! En ga alsnog alles lezen wat je kunt vinden, (Bijbel, stukken zoals die op mijn weblog) want God wil niet dat iemand verloren gaat. Maar elk mens moet voor zichzelf beslissen.

Wat is jouw beslissing?

Reacties zijn gesloten.