welkom antichrist?

“Zo zegt de Here der heerscharen, de God van Israel: zie, Ik breng rampspoed over deze plaats, waardoor ieder die ervan hoort, de oren tuiten zullen, Omdat zij Mij verlaten, deze plaats ontwijd, en daar voor andere goden die zij niet gekend hebben, offers hebben ontstoken, zij, hun vaderen en de koningen van Juda; en zij deze plaats met het bloed van onschuldigen hebben vervuld, En zij de hoogten van de Baal gebouwd hebben om hun kinderen als brandoffers voor de Baal met vuur te verbranden, iets wat Ik niet geboden noch uitgesproken heb en wat Mij niet in de zin is gekomen”

Jeremia 19: 3b-5

Een standbeeld voor satan, een hindoegodin en een beeld voor Baal

Op 25 juli 2015 werd in Detroit, (de stad met het hoogste aantal moorden in Amerika) een meer dan tweeëneenhalf meter hoog standbeeld van Satan onthuld. Wereldwijd werd met afschuw hierop gereageerd. In augustus 2015 werd op het Emire State building de Hindoegodin Kali geprojecteerd. Deze godin staat voor destructie… Eerder al werd een drieëneenhalf meter hoog standbeeld van een stier (charging bull) geplaatst in Bowling Green Park, het financiële district van Manhattan, de thuisbasis van Wall Street en de bancaire bevoegdheden van deze wereld. stier in New YorkHiermee wordt dit district gewijd aan Baal. Het woord Baal kan ook worden vertaald met ‘heer’, Beëlzebub (heer van de vliegen, wie het Nieuwe Testament identificeert als satan, prins van de demonen) met Belial, of…. Bull. We kennen de afgod Baal uit de Bijbel, onder meer van de profeet Elia, die de priesters van Baal versloeg in een wedstrijd om vuur uit de hemel naar beneden te brengen van een offer te branden. In de oudheid waren het offeren (levend verbranden) van kleine kinderen en biseksuele orgies gemeenschappelijke praktijken bij de altaren van Baal. Nu wordt deze afgod geëerd in één van de belangrijkste steden van Amerika. Amerika heeft al decennia geleden God a.h.w. afgeschaft: de gebeden op Christelijke scholen, waarmee de lesuren begonnen, werd afgeschaft. Vanuit de Bijbel weten we hoe God zal reageren op afgoderij en het God verlaten, maar de Westerse wereld durft het aan…. Lees wat Israël overkwam toen zij dat deden:

“De Israelieten deden opnieuw wat kwaad is in de ogen des Heren; zij dienden de Baals en de Astartes, de goden van Aram, Sidon en Moab, de goden der Ammonieten en der Filistijnen, maar de Here verlieten zij en dienden Hem niet. Toen ontbrandde de toorn des Heren tegen Israel, en Hij gaf hen over in de macht der Filistijnen en der Ammonieten.” Richteren 10:6-7

De troon van satan

“En schrijf aan de engel der gemeente te Pergamum: … Ik weet, waar gij woont, daar waar de troon des satans is..” Openbaring 2:12-13 de tempel van Pergamum nu in BerlijnIn Turkije was de plaats Pergamum gevestigd. Adolf Hitler, altijd bezig met zoektochten naar meer occulte macht, was zeer geïnteresseerd in ‘de troon van satan’ en hij kreeg het voor elkaar deze echt bestaande troon (een complete tempel) steen voor steen naar Berlijn te laten vervoeren waar de tempel werd herbouwd. Daar staat die tempel nog steeds, in het museum. Toen Barack Obama als kandidaat president in Berlijn was en de tempel zag was hij daarvan zo onder de indruk dat hij een replica liet bouwen in Amerika. Staande in deze replica (op dezelfde plaats als waar Hitler zijn toespraak hield) hield Barack Obama zijn acceptatietoespraak toen hij als president gekozen werd. Blijkbaar zijn dus ook replica’s van bouwwerken die zijn gewijd aan satan en occulte machten zelf al bijzonder genoeg om gebouwd te worden en dienen zij daarmee een duister doel. De ‘Christelijke’ president (maar in werkelijkheid Moslim; hij draagt de Islamitische geloofsbelijdenis op een ring aan zijn vinger) Barack Hoessein Obama staat er op dat Christelijke symbolen worden afgedekt waar hij komt. Zo werden in 2012 voor een kruis en andere Christelijke symbolen zwarte doeken gehangen om het uit het zicht te houden, bij Obama’s toespraak aan de Katholieke Universiteit van Georgetown.

Londen

Standbeelden van afgoden komen in meer steden; zo ook in Londen op Trafalgar Square, waar een vijftien meter hoge replica van de toegangspoort van de Tempel van Bel (de in de Bijbel genoemde Mesopotamische afgod Baal) zal worden geplaatst. Deze replica wordt gemaakt met 3D printers en zal een exacte replica worden van de toegangspoort, die als enige overbleef na de vernietigingen door IS in Palmyra, Syrië. De eeuwenoude tempel die daar stond is goeddeels door IS opgeblazen en alleen de poort resteert. IS onthoofdde ook een 82-jarige Syrische archeoloog die al veertig jaar in de ruïnes van Palmyra had gezocht. Palmyra was een toeristische trekpleister, tot de Syrische burgeroorlog losbarstte. Jaarlijks kwamen er meer dan 150 duizend toeristen om dit tempelcomplex te bekijken, maar nu is het veranderd in een hoop stenen en die ene toegangspoort die het geweld wèl overleefde. De poort in Londen wordt gemaakt door het Instituut voor Digitale Archeologie en zal het hoogtepunt vormen van de Week van de Archeologie, tijdens de UNESCO World Heritage Week die in april plaatsvindt. De oprichting van het Instituut voor Digitale Archeologie was een gezamenlijke inspanning van Harvard University, Oxford University in Groot-Brittannië en Dubai Museum of the Future.

New York

Dezelfde ideologieën waarop het financiële stelsel van de oude wereld waren gebaseerd zijn gezond en wel vandaag in werking op Wall Street. Deze ideologieën kwam uit Londen, de thuisbasis van de Temple Bar, het Huis van Rothschild waaruit vandaan het Wall Street bankwezen ontstond. Daarom staat het beeld van de stier niet alleen in Manhattan, maar zal de replica van de toegangspoort niet alleen verschijnen in Londen, maar daarna ook (de komende herfst) op Times Square in New York City.

De rest van de wereld

Het Instituut voor Digitale Archeologie is van plan om ongeveer 1.000 van deze replica’s te bouwen in steden over de hele wereld. Blijkbaar moet de afgod Baal over de hele wereld worden geïntroduceerd.

Een belangrijke datum

Op zichzelf is dit al ergerlijk genoeg: een historische afgod die opnieuw eer krijgt in de grote steden van onze wereld. Maar er is nog iets bijzonders aan de hand met de toegangspoort in Londen. Die wordt namelijk geplaatst op 19 april aanstaande. Een dag als alle andere zou je denken. 19 april is echter de dag die samenvalt met een oud heidens feest dat deze moderne replica’s met hun oude wortels verbindt. Het is een dag die voor occultisten en hedendaagse aanbidders van Baal (satan) een belangrijke dag is. Die dag valt in een periode van 13 dagen, in het occulte bekend als “het bloedoffer aan het beest”. Deze periode mondt uit in het feest van Beltane, het belangrijkste festival voor de verering van Baal – of in de tegenwoordige westerse wereld keurig netjes gemaskeerd met het 1 mei feest. In dezelfde periode vierden de Romeinen een feest van vruchtbaarheid, genaamd fordicidia. Vruchtbaarheid wordt gesymboliseerd in de verwesterde versie van de fallische meiboom ceremonie. Vreugdevuren, een andere prominent aspect van de mei-vieringen, doen denken aan de vuren voor de kinderoffers die destijds aan Baal werden gebracht. Beltane, een verengelste verwijzing naar de afgod ‘Baal’, is het feest wat nog steeds wordt gevierd in heel Ierland, Schotland en het eiland Man en het komt voort uit de oude Gaellische cultuur. Het Beltane Fire Festival wordt gevierd in Edinburgh en dit vuur-feest verwijst naar de vroegere kinderoffers die aan Moloch werden gebracht. 19 april is overigens een datum waarop eerder gruwelijke zaken gebeurden.

Wees welkom antichrist?

Veel van de geheime genootschappen en occulte groepen die op de achtergrond een dikke vinger in de pap hebben voor wat betreft het wereldgebeuren geloven dat Nimrod / Marduk / Osiris / Apollo / Baal (dit is in principe één en dezelfde) op een dag zal worden opgewekt en opnieuw de wereld zal regeren. Kan het zijn dat al deze occulte symbolen in onze steden worden geplaatst als reusachtige ‘welkom!’ borden voor de komende antichrist?

Rectificatie

Onder andere de New York times plaatste op 29 december vorig jaar het bericht dat de Palmyra boog (poort) in Londen zowel als in New York zou worden geplaatst. Omdat het de toegangspoort tot de tempel van Baal betreft gaf dit een hoop opschudding op internet. Veel Christenen namen dit bericht op in blogs. Er werden blijkbaar te indringende vragen gesteld, want onlangs haastte de NY Times zich om te verklaren dat ze nooit geschreven hadden dat de Palmyra boog tegelijkertijd in Londen en in New York zou worden geplaatst. Nu zeiden zij dat de replica in New York later zou komen. (zoals ik hierboven ook maar vermeld heb)

Oeps, vergissing…

Dit doet natuurlijk niets af aan de vraag waarom Unesco afgodsbeelden plaatst. De opschudding bleef. En nu was het Unesco die verklaarde dat het allemaal een misverstand was: het was niet de boog van Palmyra, maar een replica van de Ark de Triomphe in Parijs! De hele Christelijke wereld slaakt nu een zucht van opluchting: het was allemaal een vergissing… (NOT!)

Model van de wijze waarop de poort te zien zal zijn op Trafalgar Square.

Model van de wijze waarop de poort te zijn zal zien op Trafalgar Square.

De New York Times (toch niet de minste krant) slingerde echt niet zó maar een bericht de wereld in over een met name genoemde poort, daarbij vermeldend dat als I.S. ook de poort zou vernietigen dat er dan tenminste nog een exacte replica zou zijn en talloze kranten namen dit bericht over compleet met foto’s van de poort van Palmyra en de verwoeste site van de tempel en ook artistieke inpressies van hoe die poort zou staan in Londen en New York. Veel grote kranten namen het bericht over, in Nederland de Volkskrant, (28 dec.’15) Nederlands Dagbad (5 jan.’16) de engelse kranten ‘the Quardian’ en ‘the Telegraph’ en ‘the Standard’ (allen 28 dec.’15) en vele, vele andere kranten en nieuwssites.

Zoutend zout

Wat er in werkelijkheid is gebeurd is dat de machten achter de wereldleiders, de occulte Illuminatie, kijken hoe ver ze kunnen gaan zonder dat het volk gaat morren. Zij maken hun duistere plannen bekend. Als de kinderen van God dan teveel ophef maken dan wordt het bericht vakkundig ontkend. Het zou mij persoonlijk niet verbazen als de plannen over deze poort van Bel helemaal afgelast worden. We zien hier de zuiverende werking van het zoutend zout; de Wederhouder, de Heilige Geest in de kinderen van God werkzaam. Arme wereld als de opname plaatsvindt en er geen tegenhoudende Macht meer is…

Let op de tijd waarin we leven

We leven in tijden waarin dingen gebeuren die we nooit voor mogelijk hadden gehouden. Openbare onthoofdingen: hadden we zoiets twintig jaar geleden kunnen bedenken? Christenvervolging bestond twintig jaar geleden al (achter het ijzeren gordijn Christenen in de gevangenis, in kampen etc) maar Christenen die massaal worden vermoord? Er is een Amerikaanse president die deze massamoord op Christenen ontkent en die de Islam beschermt en wiens ambtseed tot twee maal toe NIET op de Bijbel gebeurde. De Verenigde Naties die het zo druk hebben met Israël veroordelen dat zij geen enkele veroordeling over de massamoord op Christenen opmaakten. We naderen zeer donkere tijden. We naderen de grote verdrukking. Alsjeblieft laten wij nuchter en wakker zijn en laten wij dichter en dichter bij onze Heer en Heiland leven; het Evangelie verspreidend waar we kunnen en opziend naar Boven, vanwaar onze verlossing zal komen.

bronnen:

bericht uit de New York post

Breaking Israël nieuws

Sitsshow.blogspot

Christian Today

Xandernieuws

Reacties zijn gesloten.