vragen die nog een antwoord behoeven

Begin februari kreeg ik een email van iemand die me vroeg: Bega ik een zonde als ik teveel en te vaak snacks eet? Patat en zo? En: ik heb wel 1000 foto’s van beroemde vrouwen waarvan veel die seksueel getint zijn. Sommige zijn echt pornografisch. Moet ik die foto’s allemaal weggooien?

Helaas kon ik de vragensteller geen antwoord geven want ik kreeg elk mailtje retour met een foutmelding. Mogelijk was zijn emailbox ‘vol’; ik weet het niet. Maar omdat hij vragen stelt die meer mensen in verschillende varianten zullen hebben, probeer ik deze vragen nu in het weblog te beantwoorden. In de hoop dat de vragensteller zijn vragen herkent maar ook dat anderen hun eigen onzekerheid over soortgelijke zonden herkennen.

Is teveel en te vet eten zonde?

Teveel eten (snacks en zo) is een zonde tegenover jezelf. Je lichaam heeft het er zwaar mee. Het is geen zonde tegenover God. Een echte ‘zonde’ is alles wat tussen jou en God instaat.

Is het bekijken van porno zonde?

Porno is het terugbrengen van seksualiteit zoals God die heeft gemaakt: een uiting van liefde tussen twee mensen, man en vrouw, die samen (en het liefst samen met de Here God) verder willen gaan. Pornografie haalt dat omlaag en heeft er iets smerigs van gemaakt. Als jij die foto’s bekijkt kun je dan tegelijkertijd bidden? Als je die vraag met ‘nee’ beantwoordt heb je je antwoord al: dan staan die foto’s in tussen jouw relatie met God. Als ik jouw vraag zie of je die foto’s allemaal moet weggooien, zie ik dat de Heilige Geest in jou je al vertelt dat je die foto’s weg zou moeten doen. Als je gehoorzaamt aan wat de Heilige Geest je zegt, leef je dichter bij de Heere en zal je je gelukkiger voelen. Als je als kind van God in de duistere wereld van de pornografie bent, ben je ver van God.

Streef naar een rein leven

Probeer rein en zuiver te zijn in je leven. Je zult struikelen en dan soms toch de dingen doen waarvan je weet dat ze God verdriet doen, maar je zult altijd vergeving mogen vragen. Maar doe die dingen niet bewust met de gedachte ‘de Heer vergeeft het me toch wel’; God laat niet met Zich spotten.Nog even volhouden, de Heer Jezus komt!


Als je je schaamt voor je zonden kijk dan eens naar David en lees deze prachtige Psalm 51:

Een psalm van David, toen de profeet Natan bij hem gekomen was, nadat hij tot Batseba was gekomen.

Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid,
delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid;
Was mij geheel van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
Want ik ken mijn overtredingen,
mijn zonde staat bestendig voor mij.

Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd,
en gedaan wat kwaad is in uw ogen,
opdat Gij rechtvaardig blijkt in uw uitspraak,
zuiver in uw gericht.

Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren,
in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.

Zie, Gij wilt waarheid in het verborgene,
in het geheim maakt Gij mij wijsheid bekend.

Ontzondig mij met hysop, dan ben ik rein,
was mij, dan ben ik witter dan sneeuw;
Doe mij blijdschap en vreugde horen,
laat het gebeente dat Gij verbrijzeld hebt, weer jubelen.

Verberg uw aangezicht voor mijn zonden,
delg al mijn ongerechtigheden uit.

Schep mij een rein hart, o God,
en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest;
Verwerp mij niet van uw aangezicht,
en neem uw Heilige Geest niet van mij;
Hergeef mij de blijdschap over uw heil,
en laat een gewillige geest mij schragen.
Dan zal ik overtreders uw wegen leren,
opdat zondaars zich tot U bekeren.

Red mij van bloedschuld, o God, God mijns heils,
laat mijn tong over uw gerechtigheid jubelen;
Here, open mijn lippen,
opdat mijn mond uw lof verkondige.

Want Gij hebt geen behagen in slachtoffers, dat ik die brengen zou;
aan brandoffers hebt Gij geen welgevallen.

De offeranden Gods zijn een verbroken geest;
een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God.

Doe wel aan Sion naar uw welbehagen,
bouw de muren van Jeruzalem.

Dan zult Gij behagen hebben in offers naar de eis,
brandoffers in hun geheel gebracht;
dan zal men stieren op uw altaar offeren.

Reacties zijn gesloten.

Mogelijk gemaakt door Tempera & WordPress.

Ontdek meer van Appie

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading