Weinig tijd!

Hoe noemen we het Staatsbestel waarbij de Staat alles bezit en waar de inwoners niets beziten? Communisme. Hoe zou een soortgelijk bestel in het antieke Egypte van ongeveer 3.500 jaar geleden genoemd zijn?

Jozef in Egypte

“Alzo kocht Jozef voor Farao geheel Egypteland; want de Egyptenaars verkochten elk zijnen akker, zó groot was voor hen de duurte geworden; en alzo werd het land Farao’s eigendom.” Genesis 47:20.

De gebeurtenis herhaalt zich

Wat destijds gebeurde in Egypte vindt vandaag de dag ook in vele landen in de wereld plaats. We hebben gezien hoe de prijzen van de ruwe olie stijgen. Banken, hypotheekverstrekkers en andere financiële instellingen wankelen. Bedrijven worden gesloten en velen verliezen hun baan. Woningen worden gedwongen verkocht en er komen steeds meer “thuislozen”. Ze wonen in auto’s, campers, tenten, afbraakwoningen, stations en zelfs onder bruggen in kartonnen dozen. Je ziet dit verschijnsel steeds meer in de grote steden.

Om de financiële crisis in de hand te houden stopt de overheid extra geld in het systeem of neemt zelfs grote hypotheekverstrekkers en banken over. Men probeert zo het financieel systeem te weerhouden van een totale ineenstorting. Maar… wie bezit straks de eigendomsrechten van alles? Het antieke Egypte klopt op onze deur. Welkom bij de communistische Overheid van de Nieuwe Wereld Orde!

Het verschil

Is het niet verbazingwekkend dat wat nu in de wereld gebeurt overeenkomt met wat 3.500 jaar geleden in Egypte gebeurde? De almachtige God verkondigt tevoren hetgeen hierna komen zal. Jesaja 46:9-10? Het grote verschil tussen de situatie van vandaag en die van Egypte destijds is dat het antieke Egypte een goede, eerbare en welwilende heerser had, die goed voor de bevolking wilde zorgen. Jozef is een ‘type’ van de Heer Jezus Christus. Jozef was vervuld van liefde en mededogen voor de mensen en hij nam de nodige stappen om voor hen te kunnen zorgen in de tijde van een grote crisis. Maar vandaag de dag komt een ander type heerser in beeld die compleet het tegenovergestelde zal zijn van Jozef. Het toneel is klaargezet zodat de antichrist het wereldtoneel kan betreden. In tegenstelling tot Jozef is deze antichrist een groot bedrieger en van extreme slechtheid. Hij zal totaal niets geven om de mensheid. Hij zal de teugels van het gezag over de Wereld in de Nieuwe Wereld Orde grijpen en zal de gehele wereld met barbarisme en onderdrukking regeren. Miljoenen, nee, zelfs miljarden zullen onder zijn schrikbewind tijdens de komende zevenjarige periode van de Beproeving sterven. Jozef redde de levens van miljoenen, maar de antichrist zal gedurende zijn bewind zeer velen onderdrukken, laten verhongeren en vernietigen. Wees gewaarschuwd!

De enige manier om te ontsnappen

In het Egypte van destijds was de enige manier om aan de hongerdood te ontsnappen “naar Jozef gaan” Genesis 41:55 Vandaag is de enige manier om te ontsnappen aan hongersnood en vervolging en dood te vluchten naar de Heer Jezus Christus, van Wie Jozes een type was. Maar maak er haast mee!? Als u de Heer niet snel zoekt, eigenlijk NU zoekt, en van Hem de verzekering ontvangt van vergeving van zonde en uw behoudenis, (2 Petrus 1:10) dan hebt u straks misschien te lang gewacht… Het zal dan te laat zijn om te ontsnappen aan de verschrikkelijke periode van de grote verdrukking die over de wereld komen zal.

“Zoekt de Here terwijl Hij zich laat vinden, roept Hem aan terwijl Hij nabij is.De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachen en hij bekere zich tot de Here; dan zal Hij Zich over hem ontfermen-en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.” Jesaja 55:6-7.

“Voorwaar, voorwaar Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeelwant hij is overgegaan uit de dood in het leven.” Johannes 5:24.

“Waakt te alle tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoo des mensen” Lukas 21:36.

“Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Johannes 14:6.

“Maar wat zegt gij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofd dat wij prediken. Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt zult gij behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.” Romeinen 10:8-10.

Als u, die dit leest geestelijke hulp nodig heeft neem dan gerust contact met me op. Ik zal alles doen wat in mijn vermogen ligt u te helpen op weg naar God’s genade en vrede in de Heer Jezus Christus. Maar maak haast! De tijd is nog maar kort!

Reacties zijn gesloten.