Waarschuwingen aan de hemel

uitziend naar Zijn komst

De verwachting van de opname van de Gemeente is een ‘hot item’ in Christelijke kringen. En waarom ook niet? Het is (ook) onze opdracht om de Heer te verwachten en de afgelopen jaren zijn er genoeg dingen gebeurd die laten zien dat die komst nabij is. De aandacht was de laatste tijd geconcentreerd op Damascus, Syrië en de mogelijke vervulling van Psalm 83 en Jesaja 17. Damascus zal worden vernietigd en het Midden-Oosten komt terecht in een verschrikkelijke oorlog. Menigten van gelovigen verwachtten de Heer Jezus om Zijn Gemeente op te nemen op Rosh Hashannah begin september dit jaar. Echter: Rosh Hashannah is gekomen en gegaan en de Heer kwam niet.

Dus wat is dan de datum van de Opname? Ik heb geen flauw idee! Onze opdracht is om “te waken en te bidden” en dat des te meer als we de voorzegde tekenen zien. Laten we vandaag eens kijken naar één van die mogelijke tekenen.

Waarschuwingen aan de hemel

Al vele jaren hebben we kometen binnen zien komen in ons zonnestelsel. In 1973 was dat de komeet Kohoutek. Het Joodse volk (en vele anderen) hechten er geloof aan dat grote kometen een voorteken zijn van een komend kwaad of komende problemen, of dat ze verschijnen wanneer een machtige koning gaat sterven of zal worden afgezet, of wanneer een machtige natie zal ineenstorten. 1973 bleek een van de meest fascinerende jaren in de moderne geschiedenis, met Komeet Kohoutek als de hemelse omroeper …..

 • 1973 was het jaar dat Komeet Kohoutek gedurende bijna het hele jaar zichtbaar was in de nachtelijke hemel.

 • Ook tijdens 1973 werd de grote synagoge in Jeruzalem voltooid en ingewijd , waardoor het Joodse volk hun belangrijkste plaats van aanbidding in Jeruzalem herkreeg na de verwoesting van hun tempel in 70 na Christus.

 • 1973 was het jaar dat de OPEC is ontstaan, waardoor de olie-producerende landen zich aaneensloten om de prijs van olie als wapen te kunnen hanteren door het creëren van benzine tekorten in onder andere ons eigen Nederland.

 • 1973 was het jaar dat de Club van Rome samenkwam en op een wereldkaart letterlijk de hele wereld verdeeld in “tien koninkrijken”. Sindsdien wordt hard gewerkt aan de uitvoering van dit plan.

 • Het was in 1973 dat het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten van Amerika de harteloze koelbloedige moord op de onschuldige ongeboren baby’s legaliseerde in de zaak “Roe-vs-Wade”. Hiermee begon de slachting van ongeboren baby’s in dit land en omdat de VS het morele voorbeeld was voor alle volkeren van de wereld gooide het de deur wagenwijd open voor andere naties om dit voorbeeld te volgen. Sinds die tijd zijn vele miljoenen onschuldige ongeboren baby’s zijn over de hele wereld in de moederbuik afgeslacht.

in Nederland wordt momenteel gelobby’t
om de “24-weken grens” los te laten!

 • Het was in 1973 dat er tijdens Jom Kippoer (de heiligste heilige dag van het jaar op de Joodse kalender) een verrassingsaanval tegen Israël werd gelanceerd. Deze oorlog duurde tot in 1974 voordat de Here God uiteindelijk Israël de overwinning gaf. Lees Psalm 73 en 74.

 • 1973 was het jaar dat de Karakoram Highway werd voltooid door het Himalaya gebergte, waardoor het (voor het eerst in de geschreven geschiedenis) mogelijk is voor een leger om snel door de Himalaya te trekken. Het is nu een kwestie van uren in plaats van weken om daar met een leger doorheen te trekken. Lees Openbaring 9 vers 16

 • 1973 was ook het jaar dat een enorme hydro-elektrische dam in de rivier de Eufraat werd voltooid, waarmee men de dam kan sluiten en de rivier zelfs compleet kan laten opdrogen. De enige andere keer eerder in de menselijke geschiedenis dat de machtige Eufraat werd afgedamd was door de legers van Cyrus op de nacht dat Belsazar, de koning van Babel werd gedood en het Babylonische Rijk werd veroverd door de Meden en de Perzen. Daniël 5

 • In 1973 waren er zeven zons- of maansverduisteringen aan de hemel. Zoveel verduisteringen waren er niet sinds 1917, het jaar waarin Jeruzalem en het heilige land werd verlost uit de handen van de Ottomaanse Turken.

Komeet Kohoutek 1973

2013 – 1973 = 40 jaar

Voor het volk Israël was de veertig jaren in de woestijn de testperiode voordat zij uiteindelijk het beloofde land binnen mochten gaan. Zou het kunnen zijn dat deze veertig jaren nu bijna voorbij zijn en de verschrikkelijke grote verdrukking op het punt staat van aanvang? De mensheid werd genadiglijk 40 jaar gegeven om zich te bekeren en terug te keren naar God, en de mensheid heeft hierin jammerlijk gefaald, ondanks de vele herhaalde waarschuwingen van God gezonden op de aarde tijdens de voorbije 40 jaar.

komeet Shoemaker – Levy

Hoevelen herinneren zich de verschijning van de komeet Shoemaker – Levy in 1994? De Joodse ontdekkers van deze komeet waren de naamgevers ervan. Kort na de ontdekking brak deze komeet in 21 stukken. Dit gaf een indrukwekkend verschijnsel aan de hemel: een mooie ketting met 21 fonkelende juwelen in het uitgestrekt donker van de nachtelijke hemel. De komeet sloeg in delen te pletter op de planeet Jupiter. Elk neerstorten resulteerde in een gigantische explosie op die planeet. De komeet Shoemaker – Levy was …..

 • Ontdekt door twee joden.
 • Het jaar was 1994. De numerieke cijfers opgeteld vormen het getal 23 , welk getal in de Bijbel staat voor “dood en verderf”

 • De komeet brak in 21 stukken. “21” is het Bijbelse getal wat staat voor de 21 oordelen van de grote verdrukking.

 • Het vereiste 7 dagen voor alle 21 stukken op de planeet Jupiter waren neergestort. ‘7’ is het Bijbelse getal voor “voltooiing, volheid, beëindiging, vervulling”. De grote verdrukking van verzoeking en Gods toorn en het rechtvaardige oordeel over de goddelozen en goddeloosheid op deze aarde zal zeven jaren duren.

 • De eerste van deze 21 stukken maakte een doodsduik in de Planeet Jupiter op de Joodse 9de dag van Av in 1994 . Die dag wordt door het Joodse volk beschouwd als “Dag van verwoesting” vanwege alle vreselijke dingen die in het verleden op deze dag over het Joodse volk kwamen. Het vereiste zeven dagen voor dat alle 21 delen van deze komeet waren neergestort op Jupiter.

Andere waarschuwingen

Vele andere ‘hemelse visitaties’ hebben zich voorgedaan in de afgelopen 40 jaar sinds 1973. Er was de komeet Hale – Bopp in 1995, komeet Borrelly in 2001, komeet Wild 2 in 2004, en de komeet Tempel 1 in 2005. Gedurende de tijd dat deze kometen werden waargenomen in de hemel, was het weersystemen op aarde in de war ten opzichte van wat wordt beschouwd als normaal. Tijdens deze 40 jaar zijn er massale aardbevingen geweest in verscheidene plaatsen, vele vulkaanuitbarstingen over de hele aarde, en vele orkanen, tsunami’s en vreemde zware superstormen. Er is onder de mensen op aarde steeds meer benauwdheid en verbijstering.

opkomende verwachting

Al deze hemelse bezoeken en andere tekenen komen op een steeds grotere schaal en wijzen duidelijk op het naderende einde van dit tijdperk. Het is om deze reden dat miljoenen Bijbelgetrouwe christenen over de hele wereld vurig uitzien naar de wederkomst van de Heer Jezus, voor Zijn Gemeente en daarna voor Zijn volk Israël en de hele aarde, als Hij komt als de Vredevorst.

Komeet ISON oftewel C/2012 S1

Mogelijk heb je nog niet eerder gehoord over deze komeet. Laten we het er dan eens over hebben, want mogelijk zal deze komeet een belangrijk effect hebben op de aarde en ieder mens daarop . Volgens de officiële lezing werd de komeet Ison “ontdekt” door de Russische astronoom Vitali Nevski op 21 september 2012. Internationaal gebruik is dat een nieuw ontdekt hemellichaam wordt vernoemd naar de ontdekker ervan, net zoals bij alle eerder genoemde kometen. Vreemd genoeg werd er nu van afgeweken en werd de nieuw ontdekte komeet ‘vernoemd’ naar de beginletters van het Russische International Scientific Optical Network; oftewel: Ison.

Komeet Ison oftewel … planeet X…. ?

Het is echter een goed gedocumenteerde waarheid dat deze Russische astronoom op die dag helemaal niet een nieuwe komeet ontdekte. Al in 1983 werd een nieuwe planeet ontdekt aan de uiterste rand van ons zonnestelsel. Het nieuws werd door Nasa bekendgemaakt en het sloeg in als een bom. Vreemd genoeg werd het door Nasa kort daarna meteen weer ontkracht. In de afgelopen decennia is er veel nieuws geweest over deze planeet X (de tiende planeet). Veel van dit nieuws bleek echter moedwillig verspreid te zijn om zodoende een ieder die zich hiermee bezig hield, voor gek te zetten. In het jaar 2000 maakte de Amerikaanse presentator Peter Jennings er in de ABC nieuws uitzending melding van dat astronomen een planeet hadden ontdekt die zelf beschikte over zeven manen. Hij verklaarde ook dat volgens astronomen die de snelheid van de beweging door de ruimte hadden berekend, de planeet in ons zonnestelsel zou aankomen in het jaar 2013. Dit maakt het voor mij persoonlijk overduidelijk dat deze planeet en zijn zeven manen niet werden ‘ontdekt’ in 2012 , maar dat de machthebbers van de wereld al een hele lange tijd weten van de komst van deze planeet en begrepen dat ze dit niet eeuwig verborgen zouden kunnen houden. Dus wordt de planeet ‘een komeet’ genoemd en dat is meteen de reden dat hij niet de naam van zijn ‘ontdekker’ kreeg. De machthebbers hebben de afgelopen decennia maatregelen genomen om die komst te overleven door vele diepe ondergrondse bunkers te bouwen en enorme voorraden houdbaar voedsel, munitie en een mega zadenverzameling veilig op te slaan.

Komeet of planeet

De wetenschappers en astronomen noemen dit inkomende hemellichaam een ‘komeet’ omdat hij niet door de ruimte beweegt als een planeet, maar vergelijkbaar met de manier waarop een komeet beweegt. Ison is echter een enorme planeet, compleet met een zevental manen die er omheen cirkelen. Met andere woorden: Ison heeft zijn eigen zonnestelsel.

Hoe zullen we hem noemen

Ison/planeet X/Niburu (er zijn vele namen reeds gegeven) wordt geschat op ongeveer vier keer groter dan de aarde. (Ik noem de planeet vanaf hier maar Ison) Het is een rode planeet samengesteld uit grote hoeveelheden ijzererts, eventueel zelfs met een magnetische ijzerkern. Terwijl het reist door de ruimte stoot het enorme hoeveelheden rode stof en puin af van het oppervlak. Dit heeft een enorme wolk van rode stofdeeltjes in de ruimte veroorzaakt, die wordt meegesleept door de planeet. Deze enorme ‘wolk’ lijkt ook op de staart van een komeet. Het wordt ook vergezeld door enorme hoeveelheden ruimteschroot zoals rotsen en asteroïden, waarvan een groot deel uiteindelijk zal vallen op het oppervlak van de aarde, precies zoals voorspeld in de profetieën. Openbaring 6 vers 12-14 en openbaring 8 vers 6-12

De gevleugelde planeet

Foto’s die van Ison zijn genomen laten het zien als drie objecten in de ruimte . Daardoor lijkt het op een object met twee vleugels. Dit geeft aan dat deze planeet dezelfde rode “gevleugelde” planeet is waarover zo’n 3500 jaar geleden werd geschreven door de oude Sumeriërs, en waarover wordt gesproken in de legendes van de Navajo -en Hopi-indianen in Amerika.

Een tweede zon

Ison is (met een telescoop) zichtbaar van nu tot aan 8 oktober. Op 8 oktober zal Ison zich bevinden in het sterrenbeeld van de Leeuw en het zal dan zichtbaar zijn als een rood kruis. Ison zal doorreizen richting zon en zal daarachter langs vliegen. In die tijd zal Ison dus niet zichtbaar zijn. Ergens in November zal Ison weer zichtbaar worden (nu met het blote oog) en langs de aarde vliegen. De meeste mensen zullen Ison niet eerder zien dan op dit moment. Ison is een zeer donkere planeet , maar –eenmaal gekomen in de ‘nabijheid’ van de zon – wordt hij steeds helderder en helderder. De astronomen verwachten dat hij uiteindelijk het helderste object aan de hemel wordt , mogelijk zelfs helderder dan de zon. De astronomen die Ison in de gaten houden geloven dat het zo helder wordt dat hij als een tweede zon aan de hemel zal worden en ook zichtbaar zal zijn bij daglicht.

De opname

Als Ison zichtbaar zal zijn eind november, is het dan mogelijk dat de opname zal plaatsvinden op Chanoeka? Deze Joodse heilige feestdag vindt dit jaar plaats op 13 december.

Ik heb geen flauw idee. De Heer Jezus Zelf vertelde de Joden: “Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.” Matteus 24 vers 44 Lees het goed: ‘op een uur dat gij (jij, ik) het niet verwacht’. Kunnen we er dus van uitgaan dat de opname van de Gemeente zal zijn op die en die Joodse feestdag? Nee. Want het is juist op de dag waarvan wij het niet verwachten. Wij weten in welk seizoen de Heer komt en wij leven nu in dat seizoen. Dus moeten en mogen wij klaar staan.

“Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, (vredesbesprekingen met Israël en de Palestijnen, met Syrië, met Iran??) overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.” 1 Tess. 5 vers 1-5

Ik weet niet hoe alles zal verlopen. Wel weet ik dat Ison ook weer een belangrijke waarschuwing is. Er zijn tekenen aan de hemel, dieren sterven massaal, de aarde kreunt (letterlijk!) en er zijn vele aardbevingen en de volkeren op de aarde verkeren in groot gevaar. Economieën van Amerika, Europa en andere staten hebben zulke astronomische schulden dat ze niet meer kunnen worden terugbetaald. Het zijn allemaal indicaties dat de komst van de Heer Jezus voor Zijn Gemeente voor de deur staat. Laat het ons bemoedigen en aansporen rein te leven, werkend en getuigend zolang het nog dag is.


Amen, kom, Here Jezus!

Openbaring 22 vers 20


met dank aan F. Riley

Reacties zijn gesloten.