voor wie het aangaat

Christenen weten dat de Heer Jezus de mensheid een nieuw verbond (Romeinen 11:27) bracht. Dit nieuwe verbond had ook een compleet nieuwe inhoud. Het nieuwe verbond is gebouwd op liefde, zoals in het zo vertrouwde Johannes 3 vers 16 wordt vermeld:

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Het schijnt dat wij als Christenen allen hiermee akkoord gaan. Toch zijn er vele Christenen die leven alsof voor hen het Oude verbond geldt. Zij kennen niet de liefde van de God, maar vrezen Hem in plaats daarvan. Hun leven is een non-stop strijd met de wet, omdat aan de wet gehoorzamen moeilijk is en de wet overtreden zeer beangstigend is. De vrees en de misleiding beginnen dergelijke Christenen te begeleiden. Het schijnt dat zij niet verder hebben gelezen: Johannes 3 vers 17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

2 Korintiers 3 vers 6 die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond, niet der letter, maar des Geestes, want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.