vlakbij de waarheid: New Age

De New Age beweging laat regelmatig van zich horen. De New Age is een brede stroming met je zou kunnen zeggen ‘voor elk wat wils’. Meditatiecursussen, auralezing, chakrapsychologie, channe-ling, contacten met engelen of ‘verheven meesters’. New Age gelooft in de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn (de mens die god is/wordt). Zij verwachten een nieuw tijdperk (new age) wat zal worden ingeluid door een wereldleraar. In hun visie is in de historie van de mensheid er telkens een grote meester geweest die de mens ‘hogerop’ hielp. Ze noemen dan Krishna, Boeddha maar ook Jezus Christus als voorbeelden van zulke meesters. De wereldleraar die ze nu verwachten draagt de naam maitreya. Deze ‘wereldleraar’ zal de mens leiden naar een volgende stap in de menselijke evolutie.


Een ‘hogere trillingsgraad’

Het bewustzijn van de mens zal (nog steeds volgens de New Age leer) naar een hoger plan worden getild door ascentie oftewel verlichting van de menselijke geest. Men spreekt dan over kosmische energieën, trillingsfrequenties etc. De slechte energieën zijn lage trillingen en verwacht wordt dat de aarde binnenkort naar een hogere trillingsgraad gaat, waarbij mensen ‘mee zullen evolueren’. Zij, die gehecht zijn aan de lagere, aardse trillingen, zullen een sta-in-de-weg zijn voor de menselijke evolutie en verschillende New Agers geloven dan ook dat deze tegenhouders (wederhouders..) van de aarde zullen moeten verdwijnen. De maitreya staat achter de coulissen al te wachten tot de wereld hem zal roepen.

overeenkomsten

New Age voorspellingen lijken soms echter parallel te lopen aan eindtijdprofetieën. Dat lijkt vreemd, tenzij je je ervan bewust bent dat de bron van die New Age voorspellingen demonisch van oorsprong is. Wel wil ik duidelijk stellen dat de meeste New Age gelovigen liefdevolle en goede bedoelingen hebben. Veel lieve en fijngevoelige mensen bezig zijn met New Age in de volle overtuiging en het geloof dat ze iets goeds doen voor de mensheid, zonder dat zij zich bewust zijn van de oorsprong ervan. Zij worden echter misleid zoals de wereld misleid wordt.

Er is duidelijk iets aan de hand

Elk weldenkend mens kan zien dat de tegenstellingen arm-rijk steeds groter worden, dat de honger toeneemt, dat de klimaten veranderen en dat een kernoorlog niet langer theoretisch is. Waarom komen er steeds meer rampen over de aarde?
Waarom wankelen de economieën? Waarom betalen gewone mensen de enorme schulden waar de bankiers zo rijk van zijn geworden? En waarom helpt dat niet met als gevolg dat de gewone burger wordt beroofd door de eigen regering, die wordt aangestuurd door internationale machten? Waarom wordt er kost wat kost een ‘nieuwe wereld-orde geformeerd?

De duivel is niet dom

De duivel moet dus met een oplossing komen voor al deze vragen. Iedereen ziet dat er wat aan de hand is en als men gaat zoeken… ‘Wie zoekt zal vinden’ staat er immers in Gods Woord? En dat is iets wat satan nu nèt niet wil. Dus moet de waarheid verhuld worden. Een goede leugen is vlakbij (soms grotendeels) de waarheid. De Bijbel vertelt ons:

  • dat er een overgangsperiode zal zijn waarin veel strijd en verdriet zal zijn, een periode waarin de aarde door oordelen gezuiverd zal worden.
  • dat, voordat de oordelen over de aarde komen- de kinderen van God van de aarde worden weggehaald. De Gemeente als Lichaam van Christus hoeft niet geoordeeld te worden. Plotseling zullen miljoenen verdwijnen.
  • dat de Heer Jezus zal komen naar de aarde en dat dan het duizendjarig Vrederijk zal beginnen en de mens die dan de wereld zal bewonen, dan ‘getransformeerd’ zal zijn: de mens zal dan God zoeken en elke Jood zal gevraagd worden meer te vertellen over het Evangelie. Er zal rechtvaardigheid heersen en geen ziekte meer zijn. De mens zal weer hoge leeftijden bereiken; iemand die als honderdjarige sterft zal een ‘jongeling’ genoemd worden. De aarde zal vervuld zijn met blijdschap, aanbidding en kennis van God. De oorlog zal niet meer bestaan en er zal ook geen honger en onderdrukking zijn.

Overgangsperiode

New Age sluit hier nauw bij aan door te spreken over een overgangsperiode waarin de mensheid zal evolueren naar een hogere trillingsgraad. En omdat er mensen zijn die ‘gehecht zijn aan het aardse’, en die dus niet mee-evolueren, daarom zullen deze mensen letterlijk van de aarde worden weggehaald. Maar daarna… daarna komt de grote wereldleraar; dan worden alle mensen opgeschaald naar een hoger spiritueel niveau. Dat zal een tijd van verandering zijn die weliswaar gepaard gaat met allerlei narigheid, maar het eind zal zijn dat de wereld eindelijk het zo lang verwachte en bejubelde utopia wordt!

Valse wegwijzer

Dit is een demonisch ver-valste leer, bedoeld om de mensen weg te houden van het Evangelie, van redding van hun ziel. Een leer, die bedoeld is om miljoenen mensen de verkeerde kant op te wijzen. Een leer, die mooi klinkt; over liefde voor elkaar, de dieren en de aarde; over jezelf goed voelen en jezelf verbeteren. Een leer die vertelt dat de mens in eigen kracht ‘zich kan verbeteren’, liefdevol kan worden.Maar als je goed oplet hoor je hetzelfde verhaal wat de duivel Eva vertelde: de mens kan op een hoger niveau komen: de mens zal als God zijn!

Zonde

Zonde? Het kwaad is er, maar het is nodig als tegenhanger van het goede. Zoals Ying en Yang: tegengestelden hebben elkaar nodig. Zonde speelt in de New Age geloven nauwelijks nog een rol. In elk geval niet, dat elk mens uit zichzelf geneigd zou zijn tot zonde. Ben je mal! Nee, het tegenovergestelde is waar: uit zichzelf is elke mens goed. De mens wordt door onze verdorven maatschappij slecht gemaakt. Ook hierin zit natuurlijk een stuk waarheid. De maatschappij IS slecht. Onze kinderen moeten op school wel weerbaar worden. Vriendelijkheid en onzelfzuchtigheid wordt in onze wereld afgestraft. Alleen als je hard wordt kun je overleven in onze harde maatschappij. Je leert voor jezelf te zorgen. Maar als de wereld om ons heen zonder zonde zou zijn… Zou een in die wereld geboren kind dan zondeloos blijven?

Onschuld is zondeloos?

Dit is precies de reden waarom na het duizendjarig Vrederijk (als die blije en onschuldige wereld er daadwerkelijk is onder leiding van Koning Jezus, de duivel wordt losgelaten uit zijn gevangenis. En als hij uitgaat om te verleiden dan zien we dat niet sommigen maar heel erg veel mensen alsnog aan God de oorlog verklaren. Zonde zit in ons. Een liefdevolle omgang is fijn, maar kan dat niet verhelpen. Alleen het offer van de Heer Jezus Christus kan dat verhelpen.

waarschuwing

Misschien ben jij ook in de val van de New Age getrapt. De leugen is aantrekkelijk! Weet dan dit: als de Gemeente van Jezus Christus plotseling van de aarde wordt weggehaald en jij blijft achter, dan zal God jou een dwaling sturen. Een dwaling; een nog betere leugen; een leugen die je zult geloven. God doet dit, omdat jij nu, in deze genadetijd, Hem afwees. Laat jou dit niet overkomen! Zorg dat jij gered wordt van de komende toorn! De Zoon van God, Jezus Christus, betaalde met Zijn leven de prijs die nodig is om jou te redden. Neem jij dit offer aan of wijs je het af?

[warning]Of denk je er nog even over?

Misschien is deze boodschap geheel of gedeeltelijk nieuw voor jou. En misschien denk je nu: ‘ik zal me er toch eens in verdiepen’. Dat zou mooi zijn. Maar wat nu, als jij vandaag plotseling sterft? Geen mens weet immers wanneer het einde komt. Dat kan komen als je in de negentig bent maar het kan ook plotseling komen, bijvoorbeeld door een ongeval. Waar ga je dan heen? Als je op die vraag geen helder en betrouwbaar antwoord hebt wat je kan geruststellen, wend je dan nu alsjeblieft tot Jezus!

Johannes 1:12[/warning]

Geef een reactie