ga ik verloren als ik niet naar de kerk ga?

Laatst kreeg ik de volgende vraag voorgelegd: ‘ik geloof in de Heer Jezus Christus. Ik weet mezelf een kind van God. Maar ik ga niet naar de kerk. Ga ik dan verloren?’ Dat is best een goede vraag om eens over na te denken. Hoe belangrijk is onze eredienst?

Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.

Romeinen 12 vers 1

Hmmm.. Dit gaat niet over kerkdiensten. Maar wat staat hier dan precies? Onder het oude verbond offerde het volk Israël een lam (of ander rein dier) wat dan voor hun zonden werd geslacht en geofferd. De Heer Jezus Christus kwam vervolgens om de zonden der wereld te verzoenen en Hij gaf Zichzelf als Offerlam. Dat Offer is dus eens gebracht en hoeft nooit weer gebracht te worden. Wij mogen dit fantastische offer van de Heer Jezus aannemen onder belijdenis van onze schuld en daarmee is voor onze zonden voor eens en altijd betaald. Wat mogen wij dan terug doen? Wat is redelijk om van ons te verwachten; wat is onze ‘redelijke eredienst’? Dat zijn wij eigenlijk zelf.


Wij mogen iets teruggeven: onszelf!

Wij mogen onze lichamen stellen als een offer voor God wat Hem welgevallig zal zijn. Met huid en haar Hem toebehoren! Onszelf aan Hem overleveren! Dat is heel wat meer dan ‘trouw naar de kerk gaan’ of ‘je tienden geven’! Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest en dat klopt ook: de Heilige Geest is immers inwonend in elk kind van God. Als wij de Heilige Geest bedroeven, omdat we allerlei dingen uithalen waarvan we weten dat ze niet goed zijn, zullen we willens en wetens in gaan tegen de Heilige Geest. Op een gegeven moment hebben we onszelf dan zo verhard dat we de stem van de Heilige Geest volledig het zwijgen hebben opgelegd.

onderhoud

We moeten dus zorgen dat ons lichaam een goede woning blijft voor de Heilige Geest. Letterlijk, door ons lichaam te verzorgen en gezond te leven, maar ook geestelijk door onze geest niet zodanig te vervuilen dat we de woning van de Heilige Geest verontreinigen.

Eisen en verboden

Wat vraagt de Heer nu precies van ons? Het is altijd zo makkelijk als de dominee ons dat, vanaf de kansel, precies even doorgeeft. ‘Je moet dat en dat en je mag dat en dat niet’. Niet leuk, maar dan weet je wel waar je aan toe bent. Maar eigenlijk is dat veel te makkelijk. En oneerlijk ook; als je het fout doet dan is dat dus de dominee z’n schuld….

Zelf verantwoordelijk

Nee, wij mogen als kind van God een relatie hebben met God Zelf en met de Heer Jezus Christus. Dus kunnen we aan de Here God vragen wat Hij van ons wil. Eigenlijk staat dat er dus al: alles. Wij, compleet met huid en haar. Niet meer leven voor onszelf, voor onze pretjes en pleziertjes, maar leven voor God en door God. Dat betekent niet dat dat een vreugdeloos of saai leven is; de Here God houdt van Zijn kinderen en Hij ziet ons graag gelukkig. Maar het betekent wel dat we er steeds bij stil staan of we zó leven dat de Heer Jezus door ons leven zichtbaar wordt. Als ambassadeurs van Christus!

Maarre… moet ik nou naar de kerk dan?

Hoort de kerk daar bij? Ja, ik denk het wel. De kerk betekent samenkomen met andere Christenen, deel uitmaken van Gods gezin. Hoe kun je behoren tot een gezin als je apart gaat wonen? In een gezin is er wel eens onenigheid. Maar ook warmte, gezelligheid en ‘broederschap’. In een gezin heb je elkaar nodig. Als je dus niet naar een kerk gaat dan doe je je zelf lelijk te kort.

Terug naar de hamvraag

[tip]

Hoe gaat een mens verloren?

De mens is zondig en gaat verloren
door het oordeel wat al over hem is uitgesproken.

Hoe kan een mens behouden worden?

Als de mens het offer van
de Heer Jezus Christus aanneemt.

Dit zijn de manieren om verloren te gaan of behouden te worden. Andere manieren zijn er niet.

[/tip]

geruststelling

Je bent dus niet behouden omdat je iets wel of niet doet. Of je nu de zondag als rustdag hebt of dat je ervoor kiest de Sabbath te houden, of je nu naar de kerk gaat of niet, of je nu armen helpt en hongerigen voedsel geeft of niet: dit zijn geen zaken waardoor een mens behouden kan worden. En je kunt er je behoudenis ook niet door verliezen.

vreemd

Maar als we eerlijk zijn is het heel raar als je bijvoorbeeld veel van je ouders houdt, maar altijd het tegengestelde doet van wat zij zeggen. Als je de liefde van de Heer Jezus in je hart hebt, maar aan iemand die lijdt voorbij gaat zonder te helpen. Dat is raar voor een kind van God; zo is God niet en zo behoren wij ook niet te zijn. Snap je het verschil? Je gaat er niet door verloren, maar als je in niets op de Heer Jezus lijkt zou je je zelf vragen moeten stellen of je eigenlijk wel een kind van God bent.

De kerk

Hetzelfde geldt voor het naar de kerk gaan. Waarvoor gaan we naar de kerk? Om God te loven, Hem te aanbidden en uit Zijn Woord te leren. Oh ja, als we niet gaan kunnen we dat thuis ook doen. Maar zoals een mens in een gezin ’thuis’ hoort, zo hoort een kind van God in het gezin van God. En dat is de Gemeente. Daar vindt je broeders en zusters, daar leer je van anderen, daar wordt je opgebouwd maar ben je ook zelf opbouwend voor de anderen. Om die reden zegt de Heer Jezus dan ook dat we de onderlinge samenkomsten niet moeten overslaan. Niet omdat we dan in de hel komen, maar wel omdat de Heer Jezus ons daar wil hebben voor ons eigen bestwil en dat van de broers en zussen in zo’n gemeente.

teleurgesteld

Ik kan me voorstellen dat je misschien teleurgesteld bent in een kerk. Als je denkt dat het onoplosbaar is, ga dan eens bij een andere kerk naar binnen! Bidt ervoor en vraag de Heer Jezus jou een gemeente te wijzen waar jij Thuishoort. Je blijft toch niet vanwege een wrok thuis?

Moe. Of… lui?

Maar misschien is jouw bed op zondagmorgen zo heerlijk warm. Misschien heb je zo’n druk leven dat je die extra slaap ‘echt nodig hebt’. Zou je uit luiheid dan jezelf niet voor 100% aan de Heer Jezus geven? Of verzin je een handig smoesje waarom je echt niet kunt? Je hebt immers een heel druk leven? Ach… als dat zo is moet je misschien op zaterdagavond als je net zo lekker voor de tv hangt misschien wat eerder naar bed?

Voor Hem over hebben

Wat heeft de Heer Jezus voor jou overgehad? Heb jij het niet voor Hem over om elke zondag toch gewoon je wekker te zetten? Je doet dat dan trouwens ook voor jezelf. Want echt: als je eenmaal weer elke zondag in een blije gemeente komt, dan kom je elke keer weer getroost, gesterkt en gezegend uit de kerk!

overmacht

Even voor de duidelijkheid: als je door ouderdom of ziekte niet kunt komen dan is het overmacht. Zoek dan bijvoorbeeld een kerkdienst op tv (bijvoorbeeld Family7 of de EO) Of luister naar een radio uitzending van een kerkdienst. Ben je er toch een beetje bij. Hetzelfde geldt uiteraard als je niet naar de kerk kunt als je moet werken omdat je bijvoorbeeld in de verpleging werkt.

Doe jezelf niet te kort

Nogmaals: je bent er vrij in en je gaat er zeker niet door naar de hel als je niet gaat, maar de Heer Jezus weet wat je mist als je niet gaat en Hij gunt jou het allerbeste!