vervulling van de 3 najaarsfeesten

Joodse feesten

We weten dat de Heer Jezus met zijn eerste komst ook de eerste 4 Joodse feesten heeft vervuld en wel precies op de dag (en in hetzelfde jaar!) waarop ze destijds ook gevierd werden. Deze feesten waren gegeven aan het volk Israël maar omdat dit volk koppig hun Messias heeft afgewezen zijn deze feesten vervuld voor de kerk/het lichaam van Christus.

    Deze 4 feesten nog even op een rij; eerst de voorjaarsfeesten:

  1. Pascha / Pesach = Jezus ging aan het kruis en tevens eindigde hiermee de 69ste jaarweek van Daniël

  2. Het feest van de ongezuurde broden / matses = het brood zonder gist (gist is zonde) Jezus ging zonder zonde de graftombe in.

  3. Het feest van de eerstelingen / Bikkurim = Jezus was de eerste die opstond uit de dood.

  4. Pinksteren / Shavoeot = de Heilige Geest kwam op aarde en de bedeling van genade begon.

  5. Er resteren nu nog 3 Joodse (najaars)feesten die moeten worden vervuld.

  6. Feest van de bazuinen/Yom teru’ah = de aankondiging van de verschrikkelijke dag des heren en als 2e betekenis “God roept zijn volk Israël” ( de verschrikkelijk dag des Heren is de laatste 3,5 jaar van de 70ste jaarweek)

  7. Grote verzoendag/Yom Kippur = het belijden van de zonden in zak en as, en dit volgt direct op de 10 dagen van verschrikking.

  8. Loofhuttenfeest/Sukkot/Tabernackels = het feest waarin God de relatie met zijn Volk Israël hersteld en waarbij ze vieren dat God hun heeft beschermd in de woestijn 40 jaren lang ten tijde van de exodus.

Gebruikelijke uitleg

Vaak is de uitleg hiervan dat elk Joods feest in verschillende toekomstige jaren een vervulling zal hebben namelijk: Feest van de Bazuinen (de opname van de Gemeente: de eerste opstanding voor hen die in de Heer Jezus geborgen zijn), Grote Verzoendag (de Herrijzenis van Israël) en Loofhuttenfeest (aanvang 1000 jarig Vrederijk; God met ons en wij met de Messias)

Achter elkaar in hetzelfde jaar?

Echter: als de eerste vier feesten op de originele datum waarop ze destijds gevierd werden ook destijds achter elkaar door vervuld werden, waarom zouden de toekomstige feesten dan niet ook opeenvolgend vervuld worden? Is het niet veel logischer als deze 3 toekomstige feesten ook weer opeenvolgend vervuld zullen wordern? En dan voor het Joodse volk, omdat ‘God’s klok weer gaat lopen bij de laatste jaarweek en en God verder gaat met Zijn volk.

Nieuwe uitleg

Als wij het Openbaringen 12 teken voor waarheid aannemen dan hebben wij ook een framewerk gevonden voor het totaalplaatje waarin deze laatste 3 Joodse feesten perfect passen en vervuld gaan worden.

Vervulling 5e feest:

23 september 2017 betekent het midden van de 70ste jaarweek maar is ook meteen het feest van de bazuinen/Yom Teru’ah wat officieel begint op 21 september. (de betekenis van dit feest was zoals ook eerder gezegd: de aankondiging van de verschrikkelijke dag des heren en als 2e betekenis “God roept zijn volk Israël”) Op dit feest zal de antichrist zichzelf uitroepen tot God en zal het Volk Israël (1/3 deel) vluchten voor hun leven, en zij zullen vluchten naar de woestijn waar God een plaats voor hun heeft bereid waar zij 1260 dagen zullen worden onderhouden door God Zelf. Matteus 24:15-16 (zie ook Joël 2 vers 32)
Binnen de 10 dagen van verschrikking die volgen op Yom Teru’ah zullen de Joden vluchten naar de stad Petra waar zij zullen aankomen op Yom Kippur.

Vervulling 6e feest:

1 oktober 2017 wordt het 6e feest, Yom Kippur, vervuld (de betekenis van dit feest was zoals ook eerder gezegd: het belijden van de zonden in zak en as) Het deel van het Joodse volk dat door God geroepen is zal hun zonden belijden en in rouw zijn tijdens hun aankomst in de stad Petra.

Vervulling 7e feest:

5/6 oktober wordt dan het 7e feest, Sukkot, vervuld. (de betekenis van dit feest was zoals ook eerder gezegd: het feest waarin God de relatie met zijn Volk Israël hersteld en waarbij ze vieren dat God hun heeft beschermd in de woestijn 40 jaren lang ten tijde van de exodus) Dit houdt in dat God op dit moment de band met zijn volk herstelt en dat hij ze wederom gaat beschermen in de woestijn net als 3500 jaar geleden tijdens de exodus en de 40 jaren in de woestijn. Zoals we zien passen alle puzzel stukjes nu perfect in elkaar.

Maar er is nog meer….

Wanneer kan Daniëls 70ste jaarweek beginnen?

Op het moment dat de antichrist het Daniel 9:27 verbond tekent en het volk Israël toestemming krijgt om hun 3e tempel te herbouwen en weer te gaan offeren.

Bloedmanen

Volgens Nasa begint op 15 april 2014 een reeks van 4 bloedmanen, ook wel een ’tetrade’ genoemd. Deze 4 bloedmanen vinden plaats verdeeld over 2 jaar en binnen 2014 valt de eerste bloedmaan op het eerste Joodse feest Passover en de 2e bloedmaan op het laatste Joodse feest Sukkot. Ook in 2015 zien we exact dit zelfde patroon als een dubbele bevestiging dat God Zich het verbond met zijn volk herinnert.

Geschiedenis van de bloedmanen

Deze Tetrades zijn voor het volk Israël heel belangrijk en hebben een patroon, wat altijd gepaard gaat met eerst een grote oorlog en daarna een overwinning van Israël waarbij ze land krijgen. Hier een overzicht van de laatste 2 Tetrades (historie) en de komende (toekomst):

Tetrade 1949/1950 = Oorlog en Israël won en ze kregen land
Tetrade 1967/1968 = Oorlog en Israël kreeg de tempel berg
Tetrade 2014/2015 = Oorlog en Israel krijgt zijn 3e tempel

Bouw 3e tempel

Dit houdt dus heel concreet in dat de 2014/2015 Tetrade aankondigt dat de 3e tempel gebouwd gaat worden en het houdt dus ook automatisch in dat eerst het daniël 9:27 verbond getekend gaat worden. Mogelijk wordt de moskee op de tempelberg in de oorlog verwoest en krijgt Israël toestemming om de tempel te herbouwen als genoegdoening voor het ondertekenen van het verbond. Op het moment dat de antichrist dit verbond tekent zijn we weer terug in de bedeling onder de wet en is de bedeling van genade voorbij wat betekent dat de gemeente reeds opgenomen is!

Terug naar het sterrenbeeld

Israël is officieel als land geboren in november 1947 maar nog zonder de geest van haar Messias Jezus, en precies 70 jaar later komen we uit bij het openbaringen 12 teken op 23 september 2017! De planeet Jupiter is de Koningsplaneet, en juist deze planeet is het waar de vrouw in Openbaringen 12 zwanger van is. Jupiter roteert in de baarmoeder van het sterrenbeeld maagd gedurende exact 42 weken! En is dat niet precies de periode van een gemiddelde zwangerschap? Hmmm……

de Joden vinden hun Messias

Het lijkt er op dat tijdens het 8e joodse feest Simchat torah op 13 oktober 2017 de geest van Jezus geboren gaat worden in het derde deel van het volk Israël wat zich op dat moment in Petra bevindt. In deze laatse 3,5 jaar (1260 dagen) zullen de Joden in Petra tot Jezus komen d.m.v. de vele bijbels die daar (nu al!) liggen. De stad Petra is volledig voorzien van alle sanitaire faciliteiten, en het enige wat ze nodig hebben is God die hen zal voorzien van voedsel en misschien wel net als 3500 jaar geleden het manna en de kwartels.

Wat een fantastisch vooruitzicht en wat een openbaring dat wij dit mogen zien!
Amen.
René de Jonge

Reacties zijn gesloten.