terug naar ons fundament

De duivel wil niet dat mensen het Evangelie horen. Evenmin wil hij dat mensen de Bijbel lezen. Aan de kerk, met de lofprijzing en aanbidding van God, heeft hij eveneens een grote hekel. Hoe bestrijdt satan de kerk en het geloof?

Groeien door verdrukking

We horen van Christenen die onthoofd en zwaar vervolgd worden. Hier zien we de boze agressie waarmee satan de aanvallers vult. Maar hiermee kan hij ‘het probleem’ niet oplossen. Want vervolging zuivert de gemeente. Juist onder vervolging groeit de kerk. We horen van opwekkingen en huisgemeenten in landen waar vervolging plaatsvindt. Dit was ook al zo bij de vervolging van Christenen achter het ijzeren en bamboe gordijn. Het geloof is door vervolging niet te bestrijden.

Christenvervolging nu

Splitsing in de kerk

Daarom gebeurt de aanval het meest van binnen uit. Het is de boze gelukt om Christenen tegen elkaar op te zetten. Niet iedereen begrijpt wat in de Bijbel staat precies op dezelfde manier. (denk aan de kinder/volwassen doop, de opname van de Gemeente en de eindtijd bijvoorbeeld) Daarom ontstonden er door die verschillen in inzichten ook verschillende kerkstromingen. Maar ook binnen elke stroming zijn er ook weer verschillen die maken dat er scheuringen optreden. Splinterkerkjes ontstaan en satan lacht. Verdeel en heers!

Splitsing op internet

Je ziet dit ook op het mooie medium internet. Hiermee kunnen wij als kinderen van God de hele wereld bereiken. Maar ook hier zien we dat oprechte kinderen van God elkaar in de haren vliegen omdat ze elkaar niet in alles begrijpen. We zijn geneigd samen te gaan met eensgezinden en juist die neiging maakt dat we als Gods kinderen uit elkaar gaan of elkaar bestrijden.

Fundamentalisme

Daarom is het goed af en toe eens terug te gaan naar ons fundament. Jezus Christus, Zoon van God, Die stierf voor onze zonden en Die de dood overwon. Die op Zijn belofte eens terugkeren zal en de aarde zal herscheppen in een Vrederijk. Het volk Israël, Gods eigen volk, keert weer terug in die positie. Het is niet erg om op die wijze ‘een fundamentalist’ te zijn. Dit is namelijk wat ons als Gods kinderen samenvoegt.

Video 1
Een lied van Alan Jackson (blessed assurance) bepaalt ons weer bij die kern van ons geloof.

Volle verzeek’ring, Jezus is mijn!
Wat schenkt dat rust
aan ’t volgzaam gemoed.
In Hem zal ‘k zalig, zalig steeds zijn,
wedergeboren door Jezus’ bloed.

Refrein:
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,
in mijne Heiland, Jezus is mijn!
2x

Voll’ onderwerping, zijn eigendom,
in Hem te rusten, heerlijk genot.
’t Eigen ik doden, zijn wil alleen,
rijk in mijn Heiland, leven voor God.

Volle verlossing, gans vrij te zijn.
‘k Mag alles leggen in zijn hand.
’t Harte naar boven, ’t oog hemelwaarts;
zo Jezus volgen naar ’t vaderland.

Volle bewustheid, Hij leeft voor mij,
dit geeft mij blijvend heerlijk genot!
‘k Mag altijd wand’len aan Jezus’ zij.
‘k Mag nu steeds leven voor mijne God.

Video 2
Alan Jackson (When we all get to heaven)
Als we allemaal in de hemel zijn

Zing de wonderlijke liefde van Jezus,
Zing van Zijn genade en grootmoedigheid;
In de lichte en gezegend Vaderhuis
zal Hij voor ons een plaats te bereiden.

Refrein:
Als we allemaal in de hemel zijn,
Wat een dag van vreugde zal dat zijn!
Als we allemaal Jezus zullen zien,
zullen we zingen en de overwinning verkondigen!

Terwijl we de pelgrimsroute lopen,
overdekken dreigende wolken de lucht
Maar als onze reis voorbij is,
is er geen schaduw en geen zucht.

Laat ons dan zijn waarachtig en getrouw,
Op hem vertrouwen elke dag;
Zelfs de kleinste blik op Hem in heerlijkheid
weegt op tegen ’s levensmoeiten.

Dus gaan we verder, ziend op de prijs voor ons
Binnenkort mogen we Zijn schoonheid aanschouwen;
Binnenkort zal de paarlen poort zich openen;
en wij zullen de straten van goud betreden!

Video 2

Als jij dit geloof niet hebt, luister dan naar het Evangelie van Jezus Christus. Hij roept jou nu, terwijl je dit leest. Hij heeft je oneindig lief en Hij gaf zelfs Zijn leven voor jou. Hij roept jou en klopt op de deur van je hart.

Alan Jackson (softly and tenderly)
Zachtkens en teder

Zachtkens en teder roept Jezus de Zijnen,
Dringend weerklinkt Zijne stem:
“Zondaars, o komt toch, en wordt nu de Mijne”.
Ga nu gelovig tot Hem!

Keert weer, keert weer, keert weer tot Hem!
Zondaars, keert weer tot uw Heer:
Zachtkens en teder roept Jezus de zijnen,
Zondaars, o hoort Hem, keert weer!

Jaren reeds staat Hij en klopt aan uw harte,
Laat toch niet langer Hem staan;
Weet, dat uw weig’ring den Heiland zal smarten!
Laat toch den Heer binnen gaan.

Snel vliegt de tijd, ook der zaligheid, henen,
Alles op aarde vergaat;
Blijf niet den satan uw oor langer lenen,
Straks is ’t voor eeuwig te laat.

Keert weer, keert weer, keert weer tot Hem!
Zondaars, keert weer tot uw Heer:
Zachtkens en teder roept Jezus de zijnen,
Zondaars, o hoort Hem, keert weer!!