Soennieten versus Sjiïeten

“Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des HEEREN gaat over u op.” (Jesaja 60:1)

Kettingreactie

Saoedi Arabië versus Iran

Saoedi Arabië heeft op 2 januari 47 personen terechtgesteld, waaronder Sheikh Nimr al-Nimr en 3 sjiitische dissidenten. Sheikh Nimr al-Nimr speelde een centrale rol in de protesten van Saoedische sjiieten tegen hun ondergeschikte rol in de samenleving. Saoedi Arabië is overwegend soennitisch en Iran is overwegend Sjiïtisch, dus had Saoedi Arabië voor het gevoel van veel Iraniërs vier van hun geloofdgenoten geëxecuteerd.

Iran versus Saoedi Arabië

Woedend reageerde Irans opperste leider ayatollah Ali Khamenei met het dreigement dat het Saoedische koningshuis met deze executie ‘goddelijke wraak’ over zichzelf heeft afgeroepen. In Teheran werd bij de Saudische ambassade op gewelddadige wijze geprotesteerd tegen de executies.

Saoedi Arabië versus Iran

Dit leidde weer tot woede bij de Saoedische regering en ze verbraken de diplomatieke banden met Iran. Iraanse diplomaten werden naar huis gestuurd en de eigen diplomaten werden teruggehaald. Hierna volgden de soenitische bondgenoten Bahrein, Soedan en Koeweit die ook de diplomatieke banden met Iran opzegden.

Iran versus Saoedi Arabië

Hierop stapte Iran naar de VN veiligheidsraad met de klacht dat Saoedi Arabië bij luchtaanvallen de Iraanse ambassade in Jemen bewust had bestookt. Saoedi Arabië bestrijdt daar namelijk een opstand van de Houthi’s, een groepering die juist door –je raadt het al- Iran wordt gesteund. Als extra maatregel besloot Iran de import van producten uit Saoedi Arabië te staken.

Saoedi Arabië versus Iran

Zojuist (maandag 11 januari) hoor ik het bericht dat Saoedi Arabië er opnieuw van wordt beschuldigd in Jemen een ziekenhuis te hebben bestookt. Wat zal de reactie van Iran zijn….?

horizon-lijn

een vervulling van een oude profetie?

De splitsing van de soenitische en sjiïtische landen kan mogelijk worden gezien als de vervulling van een Messiaans-Joodse profetie gevonden in het oude Joodse heilige boek bekend als de Yalkut Shimoni. De Yalkut Shimoni, een compilatie van de rabbijnse commentaren op de Bijbel, wordt verondersteld te zijn samengesteld in de 13de eeuw. Ondanks het feit dat het meer dan 800 jaar geleden is geschreven, heeft de Yalkut Shimoni iets zeer relevants te zeggen over de krantenkoppen van vandaag.

de Klausenberger Rebbe

Sprekend over die relevante passage in de Yalkut Shimoni, zei Rabbi Jehoeda Yekusiel Halberstam: (beter bekend als de Klausenberger Rebbe) “Onthoud deze woorden. Nu, misschien, worden ze niet begrepen, maar in de eindtijd, zullen zij een bron zijn van chizuk (sterkte) voor Am Yisroe l (het Joodse volk). ” De Klausenberger Rebbe was een orthodoxe rabbijn met duizenden volgelingen in de jaren voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog. De meeste van zijn volgelingen werden vermoord in de Holocaust. De Klausenberger Rebbe zelf stierf in Israël in 1994. Wat was die profetie van de Yalkut Shimoni waarvan de Klausenberger Rebbe zei dat het het Joodse volk troost en kracht zou brengen in de toekomst? De Yalkut Shimoni voorspelt dat als het jaar van de Messias zou verschijnen, de ‘koning van Perzië’ [Iran] de koning van Arabië [Saoedi-Arabië] zal uitdagen.”

Waarom bestrijden soennieten en sjiïeten elkaar?

De twee belangrijkste stromingen in de islam zijn de soennieten en sjiieten. Terwijl ze beiden veel gemeen hebben, hebben de verschillen (met name omtrent de opvolging van Mohammed) tussen de twee stromingen in de islam geleid tot een lange geschiedenis van gewelddadige en dodelijke conflicten tussen moslims. Veel van de huidige politieke en diplomatieke conflicten tussen Iran en andere islamitische landen hebben te maken met deze Soeniet-Sjiïet kloof.

De ruzie verklaard

Het is niet echt verrassend is dat Iran en Saoedi-Arabië niet tot dezelfde islamitische stroming behoren. Hoewel het overgrote deel van de islamitische wereld Soenitisch is, is Iran en in mindere mate Irak, de thuisbasis van de meerderheid van de sjiitische moslims. Saoedi-Arabië is meer dan 90 procent soennitisch. Iran, daarentegen is 95 procent sjiitisch.

verdeling Soennitisch - Sjiitisch

Derde wereldoorlog

“Rabbi Yizchok zei: ‘Het jaar dat Melech HaMoshiach [de Messias, de Koning] zal worden onthuld, zullen alle volken van de wereld elkaar provoceren. De koning van Perzië (Iran) zal de koning van Arabië uitdagen en de koning van Arabië gaat naar Edom (het Westen) voor raad, maar de koning van Perzië zal op zijn beurt de hele wereld in een oorlog storten. De naties van de wereld zal worden verontwaardigd reageren en in paniek raken. Zij zullen wanhopig worden en pijn als barensweeën ervaren. Ook Israël zal verontwaardigd en zeer bezorgd reageren en zich afvragen waar de wereld heen gaat.

Goed nieuws voor Israël

De volledige tekst van de Yalkut Shimoni verbindt de politieke spanningen tussen Iran en Saoedi-Arabië echter met goed nieuws voor het Joodse volk. ‘Maar zeg tot hen: “Mijn kinderen, wees niet bang, ‘Higiyah zman geulatchem’ (de tijd van uw verlossing is gekomen). En deze verlossing zal verschillen van de eerste, die werd gevolgd door gevangenschap en vervolging. Na deze laatste verlossing zult u daarvan niet weer last hebben.”

commentaar

Rabbi Baruch Cohen, een civiele advocaat in de USA en pro-Israël blogger bij ‘American Trial Attorneys In Defense of Israel’ schreef in ‘Breaking News Israël’ over het enthousiasme wat velen voelen bij het vergelijken van de oude profetieën met de actualiteit uit onze dagen: “Het is ongelooflijk om te zien hoe deze oude profetiën van de Chazal’s (de joodse wijzen) tot leven komen in de krantenkoppen van vandaag! Een vroeg 14de eeuwse leraar van Joodse wetten legde uit: “…als Ismaël (de Arabische moslims) zal vallen en zij verslagen zullen worden in het einde der dagen, dan zal de Masjiach (Messias) komen. Zelfs in de meest angstaanjagende tijden mogen we getroost worden door het feit dat bij de ondergang van de nakomelingen van Ismaël, Israël de uiteindelijke verlossing door onze rechtschapen Moshiach zal verkrijgen.”

oproep

Cohen sloot zijn commentaar in ‘Breaking News Israël’ af met een geestelijke aanmoediging voor hen die de Messias verwachten: “Ismaël typeert de kracht van het gebed. Hijzelf werd geboren uit de kracht van het gebed van zijn moeder Hagar. Tot op deze dag blinken de Arabieren uit in het gebed, wat een belangrijke plaats in hun dagelijkse ritueel inneemt. Om de kracht van deze Islamitische gebeden tegen te gaan, moeten we de concentratie en de intensiteit van onze gebed verbeteren.”

Welke Messias?

Wij weten vanuit de Bijbel dat het Joodse volk wel een Messias verwacht maar niet de Heer Jezus Christus aanvaardt. De Bijbel zegt dat er een bedrieger zal komen, die als verlosser van de wereld zal worden gezien. Deze man zal de oorlog beëindigen en als ‘wereldpresident’ gaan fungeren. Mogelijk is het deze man die in Israël zal worden gezien als de lang beloofde Messias en de messias die in de oude voorspelling wordt bedoeld. Triest om te weten dat de Bijbel spreekt over de ure van Jacobs benauwdheid, terwijl het Joodse volk op grond van deze buitenbijbelse profetieën gelooft dat er na de aanneming van de (valse) messias nooit meer gevangenschap en vervolging zal komen.

Mijn visie hier op

Ik zelf geloof dat de Joodse profetieën dus spreken over de valse messias, de antichrist (in plaats van- Christus) Als zijn komst meteen na de komende wereldoorlog is, terwijl we de hoofdrolspelers daarin (i.c. Iran en Saoedi Arabië) al zien ruziën, dan is de komst van de antichrist mogelijk nabij en derhalve de komst van de grote verdrukking. Als wij deze dingen overdenken laten we dan hoopvol en verwachtingsvol uitzien naar de Hemelse Bruidegom die Zijn vrijgekochte Bruid (de Gemeente) zal weghalen voor Gods toorn over de aarde komt. Laten we ons denken en handelen laten reinigen en heiligen en zolang wij daartoe de kans hebben de mensen om ons heen de goede boodschap van het Evangelie brengen. De Heer Jezus komt als Koning der koningen, na de grote verdrukking en wij weten niet wanneer dat precies is. We kunnen echter wel zien dat we vlakbij het begin van de grote verdrukking –en vlak bij de opname/wegrukking van de Gemeente- zijn aangeland.

bron: breakingisraelnews

Toevoeging aan dit topic


(met dank aan Herman van Aalderen!)

Wat de rabbijn vertelde staat ook in de Bijbel vermeld: Saoedi-Arabië zal volgens de Bijbel vernietigd worden door Iran. Dit wordt o.a. beschreven in Jeremia 51:11, de Meden die daar genoemd worden dat is het tegenwoordige Iran. Ook Ezechiël spreekt daar over, zie hoofdstuk 25 vers 13: Dedan is een plaats die in Saoedi-Arabië ligt. In Jesaja 21: Profetie over Babel, ook daar wordt Medië weer genoemd en Elam. Elam was in de oudheid een rijk in het zuid-westen van het huidige Iran.

Het mysterieuze Babel of Babylon dat is Mekka. Openbaring 17 vers 2 de wijn die daar besproken wordt is aardolie. De hele wereld is dronken van deze aardolie en alle regeringsleiders gaan er heen. In Jesaja 13 vers 19 en 20 wordt de link gelegd tussen Babel en de Arabier! Daar krijg je dus de bevestiging dat Babel, dus Mekka in Saoedi-Arabië ligt.

Er staat beschreven dat de anti-Christ in de eindtijd zitting zal nemen in de 3e tempel. Als mekka vernietigd wordt, dan zal de anti-Christ moeten uitwijken naar een andere plaats. Ik denk dat dit het moment zal zijn dat hij uitwijkt naar Jeruzalem omdat hij nergens meer heen kan.

Wat er nu speelt in die landen is beschreven in de Bijbel en ik denk dat we nu langzaam in die richting gaan. Saoedi-Arabië versus Iran, de val van Damascus, het drooglopen van de Eufraat en de Nijl, Israël dat gezegend wordt met “rijke buit”: aardgas, olie en goud.

Bidt voor Israël!

Reacties zijn gesloten.