opnieuw oude Joodse profetie: Rusland en Turkije


Vorige week schreef ik over oude Joodse geschriften waarin de Amerikaanse president te herkennen was. Met de escalerende spanningen tussen Rusland en Turkije is opnieuw een oude Joodse profetie belangrijk geworden.

Vlak voor zijn dood in 1797 gaf een zeer gerespecteerde Joodse schrijver bekend als de Vilna Gaon (het genie van Vilna) zijn leerlingen een profetische uitspraak door over twee specifieke gebeurtenissen die zouden gebeuren vlak voor de Messias geopenbaard zou worden. Meer dan 200 jaar werd deze uitspraak bewaard totdat de achterkleinzoon van de Vilna Gaon, de Rabbijn Moshe Shternbuch de profetie publiekelijk maakte in 2014. De tekst van de Vilna Gaon profetie werd eveneens gemeld door Rabbi Lazer Brody, een in Amerika geboren chassidische rabbijn en leraar uit Ashdod, in Israël in maart 2014.

“Als je hoort dat de Russen de stad van de Krim hebben ingenomen, moet je weten dat de tijden van de Messias zijn begonnen, dat zijn voetstappen worden gehoord. En als je hoort dat de Russen de stad Constantinopel hebben bereikt, moet je je Sabbatkleding aantrekken en niet weer uitdoen, omdat het betekent dat de Messias dan echt op het punt staat om te komen.”

In deze Vilna Gaon profetie worden dus twee tekenen genoemd die wijzen op de op handen zijnde komst van de Messias: Rusland neemt de Krim in en Rusland valt de Turkse stad Constantinopel (nu Istanbul) binnen. De eerste profetie werd vervuld in 2014 toen Rusland het tot dan Oekraïens grondgebied van de Krim innam (waar veel Russen wonen) nadat Oekraïne de gekozen regering weg had gejaagd en zich tegen Rusland keerde.

De huidige spanningen tussen Rusland en Turkije begonnen nadat Turkije een Russische straaljager neerschoot. Volgens Turkije was de straaljager 17 seconden boven Turks grondgebied geweest op 24 november 2015 en in die tijd zeker tien keer gewaarschuwd. (in 17 seconden 10 keer gewaarschuwd??…..) De spanning tussen beide landen is zo ver opgelopen dat een oorlog tussen beiden -en daarmee ook een eventuele Russische invasie- zomaar kan gebeuren.

De profetie van de Vilna Gaon wordt nog eens versterkt door de aanwezigheid van een soortgelijke eeuwenoude profetie, afkomstig van de Joodse wijze bekend als de Baal Shem Tov, de stichter van het chassidische jodendom. Net als de Vilna Gaon, leefde Baal Shem Tov in de 18e eeuw. De Kloisenberger Rebbe, een 20e-eeuwse chassidische rabbijn, noemde het tweede teken van de Vilna Gaon toen hij schreef “in de naam van de Baal Shem Tov: als je het Russische paard ziet in Constantinopel, een stad in Turkije, moet u weten dat de komst van de Masjiach dichtbij is”.

Rusland en Turkije

Deze Kloisenberger Rebbe voorspelde, in aanvulling op de Russische militaire aanwezigheid in de Turkse stad Istanbul, nog een ander teken van de naderende komst van de Messias: “als de Russen komen, zullen ze komen samen met de zonen van Ismaël.” Dat wil zeggen dat de Russen hun krachten zullen bundelen met de spirituele afstammelingen van Ismaël, die vandaag de dag worden geïdentificeerd als zij, die van islamitische afkomst zijn. Dit zou behoren bij het teken van de komst van de Messias.

Militair is Rusland al verbonden met zijn sjiïtische bondgenoten in Syrië en Iran. De alliantie tussen Rusland en de sjiitische moslims van Syrië en Iran werd verdiept door een recent gebaar van vriendschap: op 23 november gaf de Russische president Vladimir Poetin een zeldzaam en waardevol geschenk aan de Iraanse Opperste Leider Ali Khamenei: Poetin gaf Khamenei één van de vijf bestaande exemplaren van de originele handgeschreven Koran, de islamitische heilige tekst die terugvoert naar de 7e eeuw.

Hoe moet je deze berichten interpreteren? Hebben deze wijze rabbijnen echt de komende Messias gezien? Of zouden ze de man hebben gezien die door Israël als Messias wordt binnengehaald en die later door hen wordt herkend als zijnde de antichrist waarna het Joodse volk moet vluchten voor hun leven? Hoe dan ook: het is opvallend dat dit soort berichten binnenkomen en ze zeggen ons in elk geval dat de tijd nabij is dat uiteindelijk de echte Koning der koningen, de echte Messias van Israël er aan komt!Maranatha!

Reacties zijn gesloten.