Maria heb je het geweten?

In de aanloop naar de kerst heb ik weer een mooie songtekst. Veel van jullie zullen hem wel kennen maar toch heb ik hem hieronder vertaald zodat hij wat makkelijker te lezen is. Het nummer is van Mark Lowry en het heet ‘Mary did you know’.

Het nummer stelt eigenlijk een heel intrigerende vraag aan Maria, namelijk: “Heb je geweten wie jouw Zoon was?” Natuurlijk wist Maria wat de engel haar had gezegd. (Lucas 1:31-33) Maar besefte ze wel wat het daadwerkelijk inhield? Een mooi ontroerend nummer!

Roel

Maria met het kindje Jezus

[help]Maria, heb je geweten
dat jouw baby op een dag over water zou lopen?
Maria, heb je geweten dat jouw baby
onze zonen en dochters zou gaan redden?
Heb je geweten dat jouw baby kwam
om jou nieuw te maken?
Dit kind dat jij nieuw leven gaf,
zal binnenkort jouw verlossing zijn.

Maria, heb je geweten
dat jouw baby een blinde weer zal laten zien?
Maria, heb je geweten dat jouw baby
een storm tot bedaren zal brengen?
Heb je geweten dat jouw baby
gelopen heeft tussen de engelen?
En dat je, toen je jouw baby kuste,
het gezicht van God kuste?

De blinden zullen zien, de doven zullen horen
en de doden zullen opstaan.
De lamme zal springen, de stomme zal spreken
tot glorie van het Lam.

Maria heb je geweten
dat jouw baby Heer is van de schepping?
Maria heb je geweten dat jouw baby
op een dag Heer van alle naties zal zijn?
Heb je geweten dat jouw baby
het perfecte hemelse Lam is?
Dit slapende kind wat je nu vasthoudt is
de grote ‘IK BEN’.
[/help]