Islamitische Staat vindt paleis van de Bijbelse koning Sanherib

“Zou Ik dan Nineve niet sparen, de grote stad, waarin meer dan honderdtwintigduizend mensen zijn, die het onderscheid niet kennen tussen hun rechterhand en hun linkerhand, benevens veel vee?”

Jona 4:11

Het paleis van de Bijbelse koning Sanherib, lang begraven onder het graf van de profeet Jona in de Bijbelse stad Nineve, is op bijzondere wijze ontdekt door Iraakse archeologen.

de tombe verwoest

Gevonden door plunderaars

De tombe is volgens de overlevering gebouwd op de begraafplaats van Jona, die bekend staat als Nabi Yunis in de Koran. Gelegen in de noordelijke Iraakse stad Mosul , verwoestte Islamitische Staat (ISIS) de gehele structuur in juli 2014. Toen de stad enkele tijd geleden werd bevrijd door de Iraakse troepen, waren archeologen verbijsterd toen ze ontdekten dat IS niet alleen dynamiet had gebruikt bij het vernietigen van het historische monument, maar de terreurgroep had eronder tunnels gegraven en honderden opgegraven kunstvoorwerpen weggevoerd om op de zwarte markt te verkopen. Echter, de tunnels bleken een geheel onverwacht schat te bevatten: de restanten van het 2300-jaar oude paleis van de Bijbelse koning Sanherib. Tijdens Sanherib bewind ’s was Nineve een van de rijkste steden in de wereld. Hun militaire campagne tegen het Koninkrijk van Juda is beschreven in de Bijbel.

“Na deze gebeurtenissen, waarin [Jechizkia’s] trouw bleek, rukte Sanherib, de koning van Assur, op. Hij trok Juda binnen, belegerde de versterkte steden en dacht ze te veroveren.”

2 Kronieken 32:1

De geschiedenis van het paleis

Het paleis, gebouwd door Sanherib, van ca. 705 tot 681 v.Chr. koning van Assyrië, werd later uitgebreid door zijn zoon, Esarhaddon (681-669 v. Chr.) Het paleis werd gedeeltelijk verwoest tijdens de slag om Nineve in 612 voor Christus. Archeologen werken momenteel wanhopig om zoveel mogelijk te vinden en op te slaan, omdat de tunnels instabiel zijn. “Ik kan me alleen maar voorstellen hoe veel Daesh (ISIS) heeft ontdekt en gestolen in de tunnels voordat wij hier kwamen” aldus de Iraakse archeoloog Layla Salih, die toezicht houdt op het team wat bezig is met de nood-exploratie. “We geloven dat ze veel van de voorwerpen, zoals aardewerk en kleinere stukken, hebben verkocht. Maar wat ze achtergelaten hebben zal worden bestudeerd en zal uiteindelijk onze kennis van die tijd aanvullen.”

De gevonden voorwerpen vertellen hun verhaal

De destructieve handelingen van ISIS bracht enig voordeel voor archeologen. Het terrein was grotendeels onontgonnen, en hoewel twee eerdere pogingen tot opgraving werden uitgevoerd, het meest recent in de vijftiger jaren, hadden de archeologen nog nooit het paleis bereikt. “De artefarcten vertellen een verhaal wat we nog niet zo kenden, zodat ISIS’ vernietiging ons daadwerkelijk leidde naar een fantastische vondst ” aldus Salih. Archeologen hebben in de restanten van het paleis een zeldzaam plaat met spijkerschrift ontdekt waarvan men aanneemt dat het werd gemaakt tijdens het bewind van Sanherib. In een ander deel van de tunnel ontdekten ze Assyrische stenen afgodsbeelden van een Assyrische godin, die volgens het geloof uit die tijd zorgde voor de mensen door ‘het water des levens’ te sprenkelen. “Er is een enorme hoeveelheid geschiedenis daar beneden, niet alleen mooie ornamenten” aldus Salih. “Het is een kans om eindelijk de schatkamer van de ’s werelds eerste grote rijk in kaart te brengen, uit de periode van zijn grootste succes.”

Graf van Jona ja of nee?

Nadat ISIS de structuur had vernietigd, ontdekten archeologen dat het islamitische heiligdom was gebouwd op de ruïnes van een kerk, oorspronkelijk genaamd ‘Het klooster van Jona’, daterend uit de vierde eeuw na Christus. Volgens de traditie was de kerk in het bezit van een stuk van Noach’s Ark. Het heiligdom van Jonah werd voor Christenen gesloten in 1902. Het is onduidelijk waarom ISIS de moskee van een profeet, die werd vereerd door de islam, heeft vernietigd. Er wordt aangenomen dat I SIS, als onderdeel van het salafisme het begrip ‘aanbidden bij schrijnen’ verwerpt en alle heiligdommen derhalve vernietigt om te voorkomen dat moslims daar ooit nog aanbidden.

Graf van Jona ja of nee?
Zelfs binnen de islam, is de site niet algemeen aanvaard als de begraafplaats van de bijbelse profeet Jona. Een ander islamitisch heiligdom in Halhul (in de buurt van Hebron) wordt door verschillende moslims gezien als de begraafplaats van de Joodse profeet. Sommigen hebben gespeculeerd dat de vernietiging van de site bedoeld was om overblijfselen van het Christendom en het Jodendom uit te wissen, zelfs als dat is aangesloten met de islam. In de joodse traditie keerde Jona terug naar zijn geboortestad Gath-Hefer in Galilea na zijn missie naar Ninevé en hij werd ook daar begraven.

breakingisraelnews.com