Het Evangelie? Wat is dat?


Wij leven in een seculier land. Nederland is een heidens land geworden. Bij het woord ‘heidenen’ krijgen mensen vaak het beeld van een barbaar, levend in een wereld met druïden, godenbeeldjes en tovenaars. Een ‘heiden’ is echter gewoon een mens, die God niet kent. En Nederland zit vol met mensen die God niet kennen. Hun grootouders waren misschien nog gelovig, maar hun ouders verlieten de kerk. De kinderen worden opgevoed zonder Christelijke verhalen uit een kinder Bijbel, zonder zondagschool en zonder gebed bij het eten of bij het slapen gaan. Op school wordt hen geleerd dat de aarde is ontstaan door toeval. Evolutie die spontaan begon en dieren die van ‘oerdieren’ veranderden in ‘moderne dieren’. En dieren die mensen werden door evolutie.

Mensen die zó zijn opgevoed hebben geen weet van God. Ja, ze weten dat er mensen zijn die geloven. Maar zelf verdiepen ze zich er vaak niet in. Wat een mens doet, moet een ieder zelf weten. Dus laat die gelovigen maar. Zelf kent deze nieuwe generatie heidenen immers de waarheid? Ze kennen de oorsprong van de mens en horen nooit de stem van een onzichtbare God. Ze zien geen engelen. Waarom zouden ze zelfs veronderstellen dat er mogelijk méér is?

Als jij een kind van God bent: ken jij zulke mensen die totaal onwetend zijn over het geloof? Buren, collega’s, mensen op de sportclub? En praat je wel eens met hen? Waarschijnlijk kun je dat rustig doen; de meeste niet gelovige mensen zullen je welwillend aanhoren. Misschien vinden ze het wel grappig, dat iemand die toch redelijk en intelligent overkomt, zo’n ouderwets sprookje gelooft…

Maar… hoe vertel je over je geloof? En wat vertel je? Het is niet zo simpel om erover te praten en alles te vertellen, maar het wel duidelijk te houden. Dat gaat uren duren! Maar ja, als je de kans krijgt heb je geen uren. Vandaar een poging om het Evangelie van de Heer Jezus Christus in een korte boodschap samen te vatten. Ik gebruik daarbij retorische vragen. Vragen, die bij veel mensen, die het Evangelie niet kennen, leven.

_______________________

De schepping

God bestaat. Hij schiep de wereld. Jij hebt op school geleerd dat de wereld door toeval ontstaan is. Die hele complexe wereld. Er was niets; KNAL! en er was een universum. En toen, zómaar vanzelf, begon er een evolutie. Maar als je zelfs maar een ééncellig organisme bekijkt, kijk je naar een enorm ingewikkeld mechanisme. Elk onderdeeltje van dat mechanisme moet in perfecte samenhang met de andere onderdeeltjes zijn. Als zo’n onderdeeltje ‘alleen’ zou ontstaan, zou het niet overleven. Het heeft de duizenden andere onderdeeltjes nodig. De enige manier is, dat al die duizenden onderdeeltjes gelijk zijn ontstaan. Zelfs een bacterie is een ingewikkeld ‘wezentje’. Als je eens een andere theorie dan de evolutietheorie wilt horen, lees dan eens verzwegen wetenschap.

God = liefde

Wat ik dus geloof, is dat God de wereld schiep. En Hij houdt van de mens. Als je zó om je heen kijkt, zou je dat niet zeggen. De wereld is vol geweld, haat en oorlog en aan de ene kant van de wereld sterven mensen door welvaartziekten terwijl aan de andere kant van de wereld mensen sterven door de honger of door makkelijk te bestrijden ziekten.

Waarom doet God daar niets aan…?

God heeft de mens een brief geschreven, de Bijbel. En als je doet wat God van de mens vraagt, (als iedereen dat zou doen) dan waren alle bovenstaande problemen opgelost. Het probleem is dus niet dat God niets doet, maar dat de mens niets met God te maken wil hebben.

De relatie tussen God en de mens

Door de zonde van de mens is de relatie tussen God en de mens kapot gegaan. Zonde is jaloezie, hebzucht, oneerlijkheid, drift, woede, overspel en noem maar op. Aangezien God een Heilig God is kan de mens niet meer ‘bij God komen’. Dat lijkt vreemd: God is Almachtig; Hij kan dan toch gewoon de mens zijn zonde vergeven? Het antwoord is ‘nee’. Want God is namelijk ook Rechtvaardig. Hij zal elk mens oordelen over diens leven.

Maar zó slecht ben ik toch niet?

Veel mensen zien dat oordeel met groot vertrouwen tegemoet. Natuurlijk; elk mens vertelt wel eens een leugen. Elk mens is weleens boos, driftig en egoïstisch. Maar over het geheel genomen zijn we zo slecht nog niet. Denken we. Want stel je voor, dat je voor de rechtbank moet verschijnen wegens (ik noem maar wat) winkeldiefstal. En je staat voor de rechter en je zegt: ‘Ja maar Edelachtbare; zo slecht ben ik niet hoor. Ik help mijn oude buurvrouw en ik zorg goed voor de dieren. Ik heb niemand vermoord en ik geef geld voor hongerende kinderen’. Wat zou die rechter zeggen? De rechter zou je verbaasd aankijken en zeggen: ‘ja maar, daarvoor staat u ook niet voor het hekje. U bent hier voor een winkeldiefstal.’ Goede daden heffen slechte daden niet op.

Een weegschaal

Zie je, mensen zijn geneigd om hun goede en slechte daden op een weegschaal te leggen en te kijken of het nog een beetje positief uitvalt. Maar zo redeneert God niet. God ziet elke slechte gedachte, elke gemeenheid; elke zonde. En ‘zonde’ betekent: voor eeuwig van God verbannen zijn. God is liefde, warmte, blijdschap. Nu nog zegent God de aarde en gaat de zon op die warmte geeft; God geeft de regen die voor de groei van ons voedsel zorgt. Maar als je na je sterven voor God komt te staan en je wordt verbannen wegens je zonde, dan kom je in een plaats waar het duister is en waar angst en pijn regeert.

Maar het hoeft niet!

Het goede nieuws is dat God van elk mens houdt en dat Hij niet wil dat iemand verloren gaat. Omdat elk mens (niemand uitgezonderd, ook de paus niet) zonde doet/gedaan heeft, is elk mens schuldig voor God. Maar God heeft er iets op gevonden: een manier om de mens toch te kunnen vergeven.

Kan God niet gewoon zonde door de vingers zien?

Een voorbeeld. Een politieagent, die iemand een bekeuring geeft voor door rood licht rijden; moet die agent ook een familielid bekeuren als die hetzelfde doet? Of mag een agent bij zijn eigen gezinsleden het door de vingers zien….? Natuurlijk mag dat niet. Het zou onrechtvaardig zijn als een agent dat deed. En aangezien God Rechtvaardig is, ziet Hij niets door de vingers; ook niet als Hij zoveel van de mens houdt.

Maar stel je voor…

Stel je voor dat een agent een bekeuring uitschrijft omdat zijn eigen zoon of dochter door rood reed (rechtvaardig) en dat die agent dan vervolgens zelf die bekeuring betaalt. Mag dat? Ja, dat mag. En dat geldt ook voor de zonden, die tussen de mens en God instaan. God oordeelt elke zonde. Maar Hij draagt de straf voor die zonden Zelf. Dat deed Hij door mens te worden: Jezus. En Hij werd op een gruwelijke wijze vermoord. En daarmee droeg Hij, Die Zelf zonder zonde was, uit vrije wil onze zonden.

Alsjeblieft!

Als iemand jou een kado geeft dan is het pas van jou, als je het hebt ontvangen; als je het hebt aangenomen. Helaas zijn er heel veel mensen die zich er niet druk om maken dat ze eens voor God staan. Die mensen denken dat God ‘het wel door de vingers ziet’ omdat ze over het algemeen best wel goede mensen waren. En om die reden hebben ze het grote kado van Jezus nooit aangenomen. En wat je niet aanneemt, is niet van jou…. Die mensen die dus bewust de grote gift van genade door het offer van de Heer Jezus afwijzen, zullen zelf hun oordeel moeten dragen.

Hoe doe je dat?

Maar als je Zijn offer wèl aanneemt, zijn jouw zonden al ‘geoordeeld’ en is jouw oordeel al gedragen en dan wordt je een kind van God; hoor je bij Zijn gezin. Hoe doe je dat? Dat doe je door je handen te vouwen, je ogen te sluiten en in je gedachten te zeggen: ‘Heer Jezus, ik heb gehoord dat U mijn straf al gedragen hebt. Ik heb zonden gedaan en doe nog steeds zonden. Wilt U ook mijn zonden met Uw offer betalen? Dank U wel dat U dat doen wilt! Heer Jezus: U hebt mij daarmee gekocht en betaald als kind van God en ik behoor U nu toe. Wilt U Uw Heilige Geest sturen, die mij zal leiden in mijn leven, die mij troosten zal en die mij blijdschap zal geven door me meer over U te leren?’

Te gemakkelijk…

Dat is gelukkig heel simpel. Zó simpel dat veel mensen het niet kunnen snappen. ‘voor wat hoort wat’ denken veel mensen. En ze denken dan dat ze (als ze hun hart aan Jezus geven) daarna elke zondag naar de kerk moeten, ernstig moeten kijken en ‘echte Christenen’ worden: zuur, niet van het leven genietend en vooral serieus. Maar dat is niet zó! De Heer Jezus houdt van je zoals je bent. Je hoeft niet te veranderen. Maar als je Zijn liefde gaat ervaren in je hart en je een enorme blijdschap voelt, dan zul je willen stoppen met zondigen. Voor de één betekent dat het driftig zijn, voor de ander een verslaving. En de Heilige Geest van God, die na je ‘bekering’ in je hart komt, wil je daarmee helpen. Zo wordt je nòg blijer!

Leven als kind van God

Als je dus verandert nadat je je hart aan Jezus hebt gegeven is dat een gevolg. Veranderen is geen voorwaarde. Begrijp je het verschil? De Here God houdt van je en Hij wil dat je vergeven van zonden in blijdschap leeft. De Heer Jezus gaf voor jou Zijn leven en Hij overwon de dood. En de Heilige Geest komt in je hart als je een kind van God wordt en het is de Heilige Geest die je zal helpen in je leven. En elk moment van de dag mag je bidden om kracht, herstel, blijdschap en liefde. Dat is een enorme zegen en dat wilde ik je graag vertellen! Ik hoop dat ik jou ‘straks’ (in de toekomst dus) in de hemel mag ontmoeten!


Reacties zijn gesloten.