Gezegende Kerstdagen!

I’ve heard about this baby boy
Who’s come to earth to bring us joy
And I just want to sing this song to you
It goes like this, the fourth, the fifth
The minor fall, the major lift
With every breath I’m singing Hallelujah
Hallelujah

A couple came to Bethlehem
Expecting child, they searched the inn
To find a place for You were coming soon
There was no room for them to stay
So in a manger filled with hay
God’s only Son was born, oh Hallelujah
Hallelujah

The shepherds left their flocks by night
To see this baby wrapped in light
A host of angels led them all to You
It was just as the angels said
You’ll find Him in a manger bed
Immanuel and Savior, Hallelujah
Hallelujah

A star shown bright up in the east
To Bethlehem, the wisemen three
Came many miles and journeyed long for You
And to the place at which You were
Their frankincense and gold and myrrh
They gave to You and cried out Hallelujah
Hallelujah

I know You came to rescue me
This baby boy would grow to be
A man and one day die for me and you
My sins would drive the nails in You
That rugged cross was my cross, too
Still every breath You drew was Hallelujah
Hallelujah

ik hoorde over een pasgeboren baby
Die naar de wereld kwam om ons vreugde te brengen
en ik wil gewoon dit lied zingen voor jou
het gaat als volgt, de vierde, de vijfde
de kleine daling, de grootste stijging
Met elke adem zing ik Hallelujah
Hallelujah

Een paar kwam naar Bethlehem
zij was in verwachting en en zij bezochten een herberg
om een plekje te vinden voor U die spoedig zou komen
maar er was geen ruimte voor hen om te blijven
Dus in een kribbe gevuld met hooi werd
Gods enige Zoon geboren, oh Hallelujah
Hallelujah

De herders verlieten ’s nachts hun kudden
om deze baby gewikkeld in licht te zien
Een groot aantal engelen leidde hen allen naar U
en het was net als de engelen zeiden:
je zult Hem in een kribbe vinden
Immanuel en Verlosser! Hallelujah
Hallelujah

Een ster helder zichtbaar in het oosten
en geleerden vertrokken naar Bethlehem
Zij reisden vele mijlen en lange tijd voor U
Zij gingen naar de plaats waar U was
Hun wierook en goud en mirre
gaven zij aan u en riepen Hallelujah
Hallelujah

Ik weet dat U kwam om mij te redden
Dit jongetje zou uitgroeien tot
een man en op een dag voor jou en mij sterven
Het waren mijn zonden die de nagels in U sloegen
Dat ruw houten kruis was eigenlijk MIJN kruis
en elke zucht die U slaakte was mijn Hallelujah
Hallelujah


Voor hen die het met de viering van Kerst niet eens zijn

De viering van Kerst wordt tegenwoordig vaak en fel aangevallen. Er is iemand die absoluut niet wil dat de wereld hoort van ‘een baby geboren’, ‘de Zoon van God gekomen naar deze aarde’. De boodschap van het Evangelie is voor wie het wil aanvaarden als een kind. Juist deze eenvoudige Kerstboodschap bereikt zovelen in deze wereld en is in haar eenvoud een wegwijzer. Als jij het oneens bent met de viering van Kerst wl jij je dan echt aansluiten bij de tegenstander die alles wat met Jezus Christus te maken heeft wil wegdoen? Nee toch? Ik wil je vragen, als je Kerst een verkeerd feest vindt want ‘heidense oorsprong’, ‘de Bijbel vraagt niet dat wij het vieren’, ‘Kerst is een commercieel feest’ of andere redenen: wil je alsjeblieft dan toch bidden dat elk gezongen Kerstlied en elke Kerstfilm gebruikt wordt om mensenharten aan te raken en te wijzen op de Zoon van God, Die kwam om te redden? Bidt voor zegen!

ik wens een ieder gezegende Kerstdagen!

Reacties zijn gesloten.