Gelijkenissen over het Koninkrijk der hemelen (deel 1)

Eerder heb ik het over het Koninkrijk der hemelen gehad. De Heer Jezus heeft een zevental* gelijkenissen over dit Koninkrijk verteld, die beginnen met ‘het Koninkrijk der hemelen is gelijk…’ Deze gelijkenissen zijn de moeite waard om eens te bestuderen, vooral omdat er ook een profetische boodschap in blijkt te vinden!

(* ‘zeven’ is het Bijbelse nummer wat aangeeft dat iets ‘compleet’ is)

Ga met me mee op ontdekkingstocht en laat je verrassen!

(voor mij waren er echt nieuwe inzichten bij!)

De zaaier

Matteüs 13:1-9

het zaad valt op de weg,
op de rotsen,
tussen de dorens
en gelukkig ook
in goede aarde.
Het ‘zaad’ is het Woord
van God (het Evangelie)

Zaaier

Matteüs 13:37 ‘Die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen’

We zien hier de Heer Jezus Zelf als de Zaaier,
als Hij Zelf zaait gedurende zijn aardse bediening.

Matteüs 13:9 ‘Bij een ieder, die het woord van het Koninkrijk hoort..’

Johannes 5:24 ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.’

Romeinen 10:17 ’Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus’

We zien dat de Heer Jezus hier met de mensen omgaat op basis van indiviualiteit. Het zaad (evangelie) is hetzelfde, maar de uitwerking ervan in de harten van de gelovigen varieert. Sommige van Zijn gelovigen wijden zichzelf geheel en al aan Hun Verlosser en brengen vrucht voort.

Johannes 15:1 ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman’.

Vers 4-5 ‘Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen’.

Vers 8 ‘Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn’.

Honderdvoudig, soms zestigvoudig en bij anderen zijn de vruchten dertigvoudig. Maar ongeacht hoeveel vrucht wij voor (en door) onze Heer dragen: de Heer Jezus houdt van elk mensenkind die Hem aangenomen heeft.

Romeinen 10:9-10 ‘Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.’

Reacties zijn gesloten.