de wet van de liefde

deze kinderen kregen gelukkig wèl liefde en aandacht!
De Heer Jezus heeft de Wet (de tien geboden, maar ook alle voorschriften en wetten) samengevat in twee wetten:

De? 1e wet is ´je zult de Here, jouw God,
liefhebben met geheel je hart en geheel je ziel’.
De 2e wet is ´je zult je naasten liefhebben als jezelf’.

De verticale liefde

God’s Vaderhart!

Dat is onvoorwaardelijke liefde; onvoorwaardelijke overgave aan God! Laten we deze liefde de verticale liefde noemen. Van Boven naar beneden, toen God jou zocht. En van beneden naar Boven als jij Zijn liefde beantwoordt. (en natuurlijk: je mag ook de Heer Jezus van harte liefhebben en die liefde is wederzijds)

Bidden we dan tot God de Vader of tot de Heer Jezus? Ik bad tot de Heer Jezus. Zonder er bij na te denken begon ik altijd met ‘Machtige Vader in de hemel’, maar ik bad vaak tot de Heer Jezus. Ik begon te twijfelen: was dat wel goed? En ik zag dat de Heer Jezus Zelf ons leerde te bidden: ‘onze Vader, die in de hemelen zijt’. Ook de Heer Jezus Zelf bidt tot Zijn Vader. Maar de Heer begrijpt onze verwarring in deze. De Drie-Eenheid is voor ons mensen moeilijk te begrijpen. Waar ik voor gekozen heb: ik bid tot God, mijn hemelse Vader (en ik zie Hem ook als mijn liefdevolle en betrouwbare Vader) en soms richt ik mijn gebed ook tot de Heer Jezus. Ook in deze ziet de Here ons hart aan.

Deze eerste wet is zo enorm belangrijk! Als we hier stoppen, kunnen we ook niet verder met de andere wet! Weet je waarom niet?? Wij hebben God’s grote liefde nodig om verder? te kunnen gaan met de 2e wet!

Als wij onszelf zonder enige terughoudendheid aan de Here God overgeven, zal Hij ons hart vullen met een liefde die zó groot is, dat we overlopen. En die overlopende liefde, die hebben we nodig voor de tweede wet!

De horizontale liefde.

Dat wij onze naasten liefhebben als onszelf zegt ook heel belangrijke dingen, namelijk dat we 1) onszelf lief moeten hebben om 2) anderen lief te hebben. Laten we deze wet de horizontale liefde noemen.

Het leven knoeit ons. We raken beschadigd en in sommige gevallen raakt ook ons zelfbeeld beschadigd. Vertel eens: kun jij gemakkelijk en zonder enige terughoudendheid van JEZELF houden? Dat lukt je, als je beschadigd bent in je leven, uit jezelf niet zomaar meer. (mij lukte het op een gegeven moment niet meer) Maar het gaat je lukken als de liefde van de Here God in je hart is uitgestort! Als je dag na dag bij Hem terugkomt, dan wordt je elke dag (overlopend) gevuld met Zijn liefde en genade. Genoeg voor jezelf! Meer dan genoeg! Daarmee kun je jezelf leren liefhebben!

En de Here God, jouw liefdevolle en trouwe Vader zal je in die dagelijkse contacten laten zien wie jij bent voor Hem. De relatie met God, de Vader, zal je geheel en al genezen. Je bent een parel in God’s ogen!

Op tv zag ik eens kinderen in een tehuis in Korea. Dit waren kinderen die niet welkom waren; andere kinderen konden nog wel adoptieouders vinden, maar deze kinderen mankeerden iets. (triest genoeg iets simpels zoals een hazelip, iets wat hier zo verholpen zou kunnen worden) Deze kinderen kregen verzorging in de vorm van voedsel en kleding, maar ze kregen geen aandacht. Gevolg: deze kindertjes kwijnden weg; ze groeiden niet. Een kind wat liefde onthouden wordt kan niet goed opgroeien. Kijk naar rijke mensen; zijn ze gelukkig? Vaak blijven ook rijke mensen zoeken naar dat ene: het geluk, de vervulling van je leven, die aanvaarding, de troost van de liefde.

Als kind van God hebben wij de unieke mogelijkheid om dit alles wèl te mogen ontvangen. Maar als je de Here God niet durft te vertrouwen voor de volle 100%, dan krijg je hetzelfde als die pleegkindertjes: dan kom je liefde te kort en groei je in geestelijke zin niet meer.

Ik ben opa. Ik zeg vaak tegen mijn kleinkinderen dat ik van ze hou; ik knuffel ze. Waarom eigenlijk? Eén keer is toch genoeg? Dan weten ze het toch? Ik zal je vertellen: ik kan het niet laten. Als ik mijn kleinzoon vastgesp in zijn autostoel, dan aai ik zijn haartjes. Als ik hem later losmaak dan knuf ik hem stiekem eventjes. Als je van elkaar houdt en je bent bij elkaar, dan laat je toch merken dat je van elkaar houdt? Als jij dagelijks naar God gaat, uit je eigen vrije wil en een verlangen Zijn kind te mogen zijn, dan zal God de Vader jou telkens weer knuffelen en troosten; bemoedigen en liefde geven. Hij IS liefde, Zijn hele Wezen IS liefde. Als je bij Hem bent dan kan het niet anders dan dat je die liefde ontvangt!

Als mijn kinderen of kleinkinderen niet meer bij ons zouden willen komen, dan kan ik ze niet meer laten blijken hoeveel ik van ze houd. Dat betekent niet dat ik niet meer van ze houd. Maar ik heb dan die speciale momenten niet waarin je zo intiem ‘bij elkaar bent’. De (klein) kinderen zouden weten dat ze geliefd zijn door hun grootvader, maar het niet meer ervaren. Als door genade vrijgekocht kind van God weet jij dat God van je houdt. Als je dagelijks (zo vaak als je kunt is beter) naar Hem toe gaat, dan zul je het meer en meer ook nog gaan ervaren.

De Here God vindt het heerlijk als jij van jezelf houdt en als jij temidden van anderen leeft, waarvan je ook houdt. In die zin is God niet jaloers; Hij is de Schepper van liefde tussen mensen! De Here God stelde niet voor niets het huwelijk in en maakte het gezin tot hoeksteen van de samenleving. God de Vader geniet ervan als ik mijn kleinkinderen knuffel, als ik tegen mijn vrouw zeg ‘ik hou van je’. Het is Zijn bedoeling dat we in zo’n liefdevol contact met elkaar leven. God geniet van goede gezinnen! Maar niet als vervanging voor de Vaderliefde van de Here God. Hij is het zó waard om in het midden van onze belangstelling en aandacht te staan! We krenken God als we Hem niet de plaats geven die Hem toe komt.

Maar daar komt bij dat het ook gewoon niet kan! Als de bron van liefde (verticaal) opdroogt, dan droogt onze liefde voor onszelf en onze naasten (horizontaal) ook op. We hebben dagelijkse aanvoer nodig! Wil je dus veel houden van je man/vrouw en dan nog veel liefde over houden voor je kinderen? Zorg dan voor voldoende ‘aanvoer’ van liefde! (excuus als dat oneerbiedig klinkt)

De Here God kan (en wil) jou zoveel liefde geven dat je ZAT hebt (ook voor de rest van je familie) en dan ook nog genoeg over hebt om door de Heer God gebruikt te worden. Als Hij iemand naar jou toestuurt, iemand, die bemoediging nodig heeft. Vader God geeft (veel) meer dan je nodig hebt; het kan zoveel worden dat je Hem vraagt te stoppen omdat je hart dreigt te barsten van geluk!

Reacties zijn gesloten.