Hoe lang wil je nog wachten?

Een nieuw onderwerp

Elke keer als er weer een nieuw stukje voor dit weblog moet komen, bid ik de Heer ervoor. Soms gebeurt er iets waardoor ik een idee krijg, maar soms ook geeft de Heer me heel direct een antwoord. Zoals laatst, toen ik een email stuurde aan iemand. Ik drukte op ‘verzenden’ en bad, dat de Heer die email zou zegenen. Daarna bad ik met de vraag of de Heer me een nieuw onderwerp voor appie wilde geven. Nu maak ik gebruik van Gmail en dat programma zet het antwoord wat je zojuist verstuurd hebt pontificaal op je scherm. Toen ik mijn ogen opende was het eerste wat ik zag een regel uit mijn email waarin ik geschreven had: ‘vele mensen zullen dit herkennen’. Het was, alsof de Vader me aanwees: ‘kijk, je schrijft het aan één iemand, maar het is voor velen een goed onderwerp’. Zo vroeg ik gisteravond, voor ik ging slapen, weer aan mijn hemelse Vader om een onderwerp. En bijna meteen kreeg ik de volgende woorden in mijn gedachten: ‘Hoe lang wil je nog wachten?


Ik hoorde geen donderende stem uit de hemel of zo, maar ik begreep het volgende: er is iemand, die het Evangelie heeft gehoord, maar tot dusverre geen gehoor heeft gegeven aan de oproep die de Heer aan hem of haar gedaan heeft. En de Vader wil dat ik daar over schrijf en Hij zal zorgen dat deze persoon dit stukje lezen zal.

Hoe lang wil je nog wachten,
hoe lang stel je je beslissing nog uit?

Jij, die dit leest, en weet dat de Heer jou op het oog heeft:

je hebt gezien dat als jij aan het roer van jouw leven staat, er uiteindelijk geen goeds uit tevoorschijn gekomen is. Je hebt verschillende religies en filosofieën bestudeerd en waant jezelf een wijs mens met een groot inzicht. Maar de resultaten van al jouw kennis en ervaring spreken dit tegen en jouw beslissingen hebben er uiteindelijk toe geleid dat je niet verder gekomen bent dan het idee ‘dat er meer is tussen hemel en aarde’.

Je weet dat de mensheid egoïstisch is en dat de mens geneigd is zichzelf op de voorgrond te zetten en je kent de wegen die de godsdiensten leren om de mens ‘menselijker’ te laten worden. Maar geen van deze religies of filosofieën, hoe mooi ook, heeft je eigenlijk verder geholpen. Je bent veel te weten gekomen, maar bent er niet wijs door geworden. Je leven en dat van degenen die je lief en dierbaar zijn is op de hobbel gekomen en je ziet momenteel de scherven ervan. Met al je kennis heb je moeten concluderen: ‘ik heb er niks van terecht gebracht’. Je houdt je groot en denkt dat je met meer studie een beter begrip zult kunnen krijgen en dat je dan alsnog kunt redden wat kapot is gegaan in je leven, maar als je eerlijk bent tegen jezelf, weet je dat dat een vervlogen hoop is. Je redt het gewoon niet zelf.

Je ontmoette mensen, die jou geholpen hebben en je raakte onder de indruk van hun kennis en begrip. Zó moet het zijn! Je weet het, en je ziet aan de vruchten van hun leven dat zij op het goede spoor zitten. Je waardeert hen zeer; ze helpen je en begrijpen je. En je bent bereid om alles te leren wat er te leren valt. Maar deze mensen hebben je verteld dat het niet hùn wijsheid is, dat het geen kwestie is van levensbeschouwing of wijsheid. Het is: overgave.

De macht uit handen geven

Overgave aan de God, die de Schepper is van hemel en aarde. Erkennen, dat je het zelf niet kunt. Tegenover jezelf erkennen durven, dat je niet alleen nu faalt, maar met alle kennis (waar je echt trots op bent) zult blijven falen. Omdat je hart niet verandert door meer te weten. En diep van binnen heb je best begrepen dat dáár de schoen wringt: als jouw hart niet verandert, zul je zelf ook niet veranderen. En je zut moeten erkennen dat je zelf je hart niet kunt veranderen. Je weet het, maar je houdt het op afstand, omdat je tegen beter weten in hoopt toch nog een andere manier te vinden.

Jouw vrienden zijn geduldig en ze vertellen je dat ze voor je bidden. Daar ben je blij mee. Maar het steekt je ook. Goed, je hebt hulp nodig, dat wil je wel erkennen. Maar als die hulp je eenmaal op de goede weg heeft gezet dan wil je zelf het roer weer in handen nemen. En dat laatste, dat kan niet. Want de oplossing, die voor jouw vrienden werkt, is volledige overgave aan God. Eerbiedig neerknielen en erkennen dat je faalt en niet in staat bent jezelf te helpen. Je hebt gehoord, dat je zondig bent tegenover God en mensen. Dat weet je zelf ook wel. (hoewel er een vonkje opstandigheid in je hart flakkert hieromtrent) Je vrienden hebben je verteld dat je door deze opstandigheid tegen God niet in staat bent tot Hem te naderen. En ze hebben je verteld dat God’s Zoon, Jezus Christus, met Zijn leven de losprijs heeft betaald, ook voor jouw zonden. Daardoor, door dat offer te aanvaarden, zou je tot God’s troon mogen naderen, erkennend dat je schuldig bent en vrijgemaakt wilt worden van die schuld.

Trots

En hier houdt je trots je tegen. De brokstukken van je leven liggen uitgespreid voor je, als een getuigenis dat je het zelf niet kunt. Maar het daadwerkelijk erkennen en je leven voor nu en altijd in handen geven van God de Vader, door Zijn Zoon Jezus Christus? Je aarzelt nog steeds. Niet omdat je denkt dat het niet waar is. Want je weet heel goed dat het wel waar is. Je aarzelt omdat je tegen beter weten in blijft hopen op een andere oplossing, waardoor je uiteindelijk toch je eigen baas kunt blijven.

Je tijd raakt op

Hoe lang wil je nog wachten? Hoe lang zal God geduldig blijven? Heb je zelf een idee hoe lang de termijn is waarbinnen jij kunt blijven aarzelen, zonder dat je een keer zult bemerken dat je ‘te laat’ bent? Geen mens weet of hij deze dag nog helemaal zal meemaken. Je tijd raakt op. De Bijbel zegt, dat in de eindtijd een man zal opstaan, die wereldmacht krijgen zal. Deze man zal geïnspireerd worden door de vijand van God. En deze satan wordt tegengehouden; hij is beperkt met wat hij kan en mag doen. God beschermt Zijn mensheid, zodat de satan hen niet allemaal kan verderven. Maar er zal een moment komen dat deze bescherming wordt weggenomen. Dan zal het verderf over de aarde komen.

Ik geloof dat alleen God’s Heilige Geest in staat is om satan en zijn handlangers tegen te houden en dus ook, dat Gods Heilige Geest die ‘Tegenhouder’ van satan is. Dus als die ‘Tegenhouder’ wordt weggenomen, zullen de kinderen van God (in wie de Heilige Geest woont) ook worden weggenomen. Dat zal plotseling gebeuren, en binnen een oogwenk. En als dat gebeurt, terwijl jij nog steeds je beslissing uitstelt, ben je van het ene op het andere moment te laat.

Het is nu nog genadetijd. We zien echter de economieën in elkaar storten. De hoofdrolspelers van de eindtijd staan opgesteld, popelend om hun rol te vervullen. Jezus’ komst voor Zijn gemeente is aanstaande! Neem niet langer het risico, maar geef je hart aan Jezus Christus, nu het nog niet te laat is!


Wil jij van zonde en schuld zijn verlost?
Daar is kracht in het bloed!
Daar is kracht in het bloed!
Weet, dat jouw redding zoveel heeft gekost.
Daar is kracht in het bloed van het Lam!

Daar is kracht, kracht
Wonderbare kracht
In het bloed van het Lam.
Daar is kracht, kracht,
Wonderbare kracht
In het dierbare bloed van het Lam

Satan gaat rond
Als een briesende leeuw
Daar is kracht in het bloed!
Daar is kracht in het bloed!
Wil je verlost zijn
En witter dan sneeuw
Daar is kracht in het bloed van het Lam.

Komt dan tot Jezus, Hij stierf ook voor u.
Daar is kracht in het bloed!
Daar is kracht in het bloed!
Hoort naar Zijn Woord en geloof in Hem nu.
Daar is kracht in het bloed van het Lam!

Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht,
In het bloed van het Lam.
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht,
In het dierbaar bloed van het Lam.”

naar 1 Joh, 1:7

Reacties zijn gesloten.