Spurgeon

Vrees niet, gij wormpje Jakob,
gij volkje Israël!
Ik ben het, die u help,
luidt het woord des HEREN,
en uw Verlosser is de Heilige Israëls.

Jesaja 41:14

Het is een kleine moeite voor Mij, om u te helpen,
in aanmerking genomen wat Ik al gedaan heb.
Wat? Waarom zou Ik u niet helpen?
Ik kocht u met Mijn bloed!
Waarom zou Ik u niet helpen?

Ik stierf voor u, en als Ik dit grote gedaan heb,
waarom zou ik het mindere niet doen?
U helpen, mijn geliefde!
Het is het minste wat ik ooit voor u zal doen.
Ik heb al meer gedaan en zal nog veel meer doen!

Nog vóór de Morgenster begon te schijnen
heb ik u al gekozen.
Ik zal u helpen!
Ik maakte Mijn Verbond voor u
en gebruikte alle wijsheid van mijn Eeuwige Wezen
om voor u het plan van verlossing te maken;
Ik help u!

Voor u werd Ik een mens,
nam afstand van mijn diadeem
legde mijn mantel af
Ik legde Mijn majesteit af
Om mens te worden voor u
Daar Ik dit voor u deed: Ik zal u helpen!

Ik gaf mijn ziel voor u
Ik sluimerde in het graf
Ik verscheen in het dodenrijk
Allemaal voor u
Ik zal u helpen!

Het zal Mij niets kosten
U terugkopen kostte Mij veel
Maar Ik bezit alles in overstelpende hoeveelheid.
Door u te helpen geef ik u
Wat ik reeds voor u gekocht had

Ik kan dit gemakkelijk doen
‘U helpen?’ u hoeft er nooit bang voor te zijn
Al zou u duizendmaal zoveel keer
méér hulp nodig hebben
Ik zou het u geven
Maar het is weinig wat u aan hulp nodig heeft
Vergeleken met wat Ik aan u te geven heb!

Wat u nodig hebt is groot in uw ogen
Maar het is voor Mij makkelijk het te verlenen
U helpen?
Vreest niet!
Als er een mier op de drempel van uw graanschuur stond
Vragend om hulp
Zou het u niet bepaald ruïneren om hem wat tarwe te geven.

glas in lood

u bent niet meer dan een uiterst klein insect
Staand aan de deur van Mijn Alvermogen!
Alles wat u ooit zou kunnen eten
Alles wat u ooit zou kunnen ontvangen
Als u tot in de eeuwigheid zou blijven ontvangen
Zou het mijn Alvermogen niet méér verkleinen
Dan het drinken van de vissen het water van de zee vermindert.
Nee, Ik zal u helpen!

Ik stierf voor u
Ik zal u nooit verlaten

Beeldt u mijn Meester in,
Die bloedend aan het kruis
Neerziet op u en mij
Stel Hem voor, als Zijn stem wankelt
Door liefde gecombineerd met pijn
En hoor Hem aan

Hij heeft zojuist gesproken tot de dief
Naast Hem aan het kruis
En heeft tegen hem gezegd
‘Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn’.

Hij heeft Zijn volk gezien
Arm en verdrukt
En Hij heeft gezegd:
‘Vrees niet wormpje Jacobs,
Want Ik zal u helpen.’

Ik heb de dief geholpen, Ik zal u helpen.
Ik beloofde hem dat hij bij Mij zou zijn in het paradijs
Ik beloof u dat u geholpen zult worden.
Ik zal u helpen.

__________

Bovenstaande is uit een preek van Spurgeon. Het is de boodschap voor het volk van God, wat echter nog haar Messias afwijst. Maar eens komt het glorieuze moment dat zij Hem zullen zien als hun Verlosser en dan zal Hij hen helpen uit hun benauwde omstandigheden.

En hoewel wij niet behoren tot het volk van God, maar tot de gemeente van Christus (als jij tenminste erbij hoort) toch kunnen wij aan bovenstaande zien hoe groot de liefde van de Heer Jezus is en hoe groot Zijn kracht en hulp!

Hoor jij nog niet bij de gemeente van Christus? Wat let je? God biedt ook jou door Jezus Christus genade aan en als je dat aanneemt, wordt jouw naam bijgeschreven in het Boek des levens en ontvang je een levende relatie met de Here God. De Heilige Geest en de Heer Jezus zullen je steunen en troosten! Als je hierover meer wilt weten, mail mij dan gerust!

met dank aan Simone

Reacties zijn gesloten.