de vliegende boekrol

Zacharia 5 Het zesde visioen:

“Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag, en zie, een vliegende boekrol. Hij zei tegen mij: Wat ziet u? En ik zei: Ik zie een vliegende boekrol. Zijn lengte is twintig el en zijn breedte tien el. Toen zei Hij tegen mij: Dit is de vloek die zal uitgaan over heel het land. Volgens deze vloek zal namelijk ieder die steelt, vanhier weggevaagd worden, en volgens deze vloek zal ieder die een valse eed aflegt, vanhier weggevaagd worden. Ik heb deze vloek doen uitgaan, spreekt de HEERE van de legermachten. Hij zal naar het huis van de dief gaan, en naar het huis van hem die in Mijn Naam een valse eed aflegt. Hij zal midden in zijn huis overnachten en het vernietigen, met zijn hout en zijn stenen.”

Reken maar eens na:
Twintig el = 13,88 meter hoog
Tien el = 2,22 meter diameter (omtrek berekenen is delen door 3,14)

Een intercontinentale raket of langeafstandsraket (Engels: Inter Continental Ballistic Missile ICBM, oftewel Intercontinentale Ballistische Raket) is een ballistische raket voor het afleggen van zeer grote afstanden, over het algemeen voor het bij het doel brengen van kernwapens. Ze zijn zo krachtig dat de wapens vaak geassocieerd worden met een apocalyptische kernoorlog. ICBM’s verschillen van andere ballistische raketten omdat ze een groter bereik en snelheid hebben dan middellangeafstandsraketten (IRBM’s) en korteafstandsraketten. Raketten op afstand indelen is vanzelfsprekend subjectief en de grenzen zijn ietwat willekeurig gekozen en daarom kunnen de exacte grenzen tussen verschillende klassen nooit vaststaan behalve dan binnen groepen waarin een bepaalde standaard is afgesproken.

De volgende landen hebben op dit moment ICBM-systemen: Rusland, de Verenigde Staten, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en China. India en Pakistan hebben middellangeafstandsraketten maar zijn bezig met het ontwikkelen van ICBM’s. Van Noord-Korea wordt gedacht dat zij een ICBM aan het ontwikkelen zijn; twee tests van iets verschillende ontwerpraketten in 1998 en 2006 waren maar weinig succesvol. In 2002 hebben de Verenigde Staten en Rusland het SORT-verdrag getekend om hun voorraad ICBM’s te verminderen tot 2200.

De Trident komt het dichtst in de buurt van de bijbelse maten en wordt door een onderzeeër afgevuurd.

raket

Net zoals de apostel Johannes schrijft Zacharia op wat hij ziet: een vliegende boekrol. Hoe zou hij moeten beschrijven wat hij zag als hij geen idee heeft wat het is, wat hij ziet? Dus beschrijft hij het, het vergelijkend met een voor hem vertrouwd voorwerp: een boekrol. Als Johannes bijvoorbeeld een gevechtshelikopter ziet vuren op mensen, zou hij dat dan bijvoorbeeld zó beschrijven? “Hun borst leek een pantser van ijzer. Hun vleugels maakten een geluid als het geratel van talloze wagens die ten strijde trekken. [10] Verder hadden ze een staart met een angel, net als schorpioenen. Met die staart konden ze de mensen pijnigen, vijf maanden lang.” (openb. 9:9-10)

Zacharia beschrijft wat hij ziet dus als een cilinder en hij geeft aan dat het een groot voorwerp is wat daar voorbij komt suizen. Het voorwerp brengt dood en vernietiging aan zondige goddeloze mensen en het vernietigt (de Statenvertaling zegt ‘verteert’) een huis compleet met hout en stenen. Enkele hoofdstukken verder beschrijft hij opnieuw wat hij ziet en dat kan heel goed de uitwerking van deze ‘boekrol’-wapens zijn. Zacharia 14:12

“En dit zal de plaag zijn waarmee de HEERE al de volken zal treffen die tegen Jeruzalem hebben gestreden: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren; de ogen van allen zullen wegteren in hun kassen en de tong van allen zal wegteren in hun mond.”

Voor ons, die de uitwerking van kernwapens in de praktijk gebracht hebben zien worden is gruwelijk duidelijk waarom het vlees van de mensen zal wegteren… Wij leven in een wereld die met de dag krankzinniger en gevaarlijker wordt. Iran krijgt toestemming om door te gaan met het verrijken van uranium, terwijl ze blijven aankondigen dat ze Israël zullen vernietigen. Amerika en Europa doen wat ze kunnen om Rusland te verleiden tot een gewapend conflict, wat gemakkelijk kan omslaan in een thermo-nucleaire oorlog.

Wij mogen schuilen bij onze hemelse Vader, omdat we door genade en door Jezus’ offer als het Lam van God kinderen van God zijn. Laten we, zolang we kunnen, de boodschap van genade door geven aan een wereld die met reuzenstappen naar haar oordeel holt.

”Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welken ik vertrouw!”

Psalm 91:1-2


met dank aan René de Jonge

Reacties zijn gesloten.