de vijand brult

In een op televisie uitgezonden toespraak noemde Hassan Nasrallah , de secretaris-generaal van de politieke en militaire vleugels van Hezbollah in Libanon de Amerikaanse president Donald Trump, ‘een idioot’ en voormalig president Barack Obama ‘een huichelaar’. Later die week zette hij zijn tirade voort en dreigde hij Israël met raketaanvallen gericht op een nucleaire reactor.

“Voor koningen is het een gruwel
goddeloosheid te plegen,
want door gerechtigheid
wordt de troon bevestigd.”

Spreuken 16:12

Belediging

Op de website van de al-Manar tv beledigde Nasrallah rechtstreeks president Trump: “We zijn erg optimistisch dat een idioot zich vestigt zich in het Witte Huis, dit is een hele opluchting voor de onderdrukten over de hele wereld” aldus Nasrallah. Hij complimenteerde president Trump, zeggende dat hij het “masker van de hypocrisie” van voormalige president Obama heeft verwijderd, daarmee het “racistische en bloed vergietende” Amerika tonend.

Bedreiging

Bij een andere gelegenheid dreigde Nasrallah dat raketten van zijn organisatie elke strategische plaats binnen Israël kunnen raken, met inbegrip van de kernreactor in de zuidelijke stad Dimona. Hij waarschuwde Israël hun kernreactor te ontmantelen opdat zij niet te maken krijgen met een massale vernietiging nadat de kernreactor zou zijn getroffen door Hezbollah raketten. “Ik roep Israël niet alleen om de ammoniaktank in Haifa te legen, maar ook om de kernreactor in Dimona te ontmantelen. Onze militaire versterkingen zullen Israël en haar nederzettingen raken” waarschuwde hij.

Bedreiging heeft effect

Deze waarschuwing was een spottende verwijzing naar een eerdere incident. In 2016 dreigde Nasrallah met een raketaanval tegen een grote, industriële ammoniaktank in Haifa, zeggende dat de daaropvolgende explosie hetzelfde effect zou hebben als een nucleaire bom. Begin maart 2017 werd op bevel van een Israëlische rechtbank de 12.000 ton tank leeggemaakt, zeggende dat het een gevaar voor de bevolking van de stad is als zou worden beschadigd door raketaanvallen of een natuurramp.“Zo zegt de Here:
Al zijn zij ook in volle kracht en nog zo talrijk,
toch zullen zij zo afgemaaid worden, dat zij vergaan;
al heb Ik u vernederd, Ik zal u niet meer vernederen”

Nahum 1:12


“Evenals in de dagen, toen gij uittoogt uit het land Egypte,
zal Ik hem wonderen doen zien.
De volken zullen het zien en beschaamd worden,
beroofd van al hun kracht; zij zullen de hand op de mond leggen,
hun oren zullen doof worden.
Zij zullen stof lekken als een slang,
als kruipende dieren der aarde;
zij zullen bevend uit hun burchten komen,
sidderend zullen zij komen tot de Here, onze God,
en zij zullen voor U vrezen.”

Micha 7:15-17


Reacties zijn gesloten.