De Genesis 12:3 vloek

“Ik zal met hem in het gericht treden door pest en door bloed; stromende regen en hagelstenen, vuur en zwavel zal Ik doen neerregenen op hem, op zijn krijgsbenden en op de vele volken die met hem zijn” Ezechiël 38:22

Storm Stella in de Bijbel?

Een bekende Bijbel Codes expert heeft bekend gemaakt dat er (middels de zgn Bijbel-codes) een duidelijke boodschap is die de intense ‘killer blizzardstorm’ Stella verbindt met geruchten dat de Amerikaanse regering begonnen is met onderhandelingen met de Palestijnen. In een nieuwe video, vrijgegeven op woensdag 15 maart ‘17, wees Rabbi Matityahu Glazerson er op dat de storm, die de noordoostelijke kust van de Verenigde Staten eerder die week met sneeuw en overstromingen trof, samenviel met een ontmoeting tussen Jason Greenblatt, de speciale Amerikaanse vertegenwoordiger voor internationale onderhandelingen presidenten de Palestijnse PA Autoriteit Mahmoud Abbas. Er zijn geruchten in de media dat de Amerikaanse gezant de bevriezing van de bouw van nieuwe Joodse nederzettingen in Judea en Samaria aanbood, in ruil voor de Palestijnse medewerking aan vredesbesprekingen. (de Palestijnen weigeren al jaren deel te nemen aan vredesbesprekingen met Israël en zij worden daarvoor dus nu beloond)

De reden voor de storm vermeld

Volgens de Bijbelcode die werd gevonden door Rabbi Matityahu, kwam de storm kwam op dat moment om de Verenigde Staten te waarschuwen tegen elke Amerikaanse handeling die Israël zou schaden. Met behulp van een speciale Torah codes computerprogramma vond de rabbijn de woorden “Sufat Stella” (Storm Stella, in het Hebreeuws) in het boek Deuteronomium. Samen met de naam van de storm, bleek de code het lopende Hebreeuwse jaar 5777 te vermelden, alsmede de naam van de maand Adar. Rabbi Glazerson vond ook de Hebreeuwse woorden voor “straf voor de Verenigde Staten”. Het woord “dreiging” verscheen ook, terwijl eronder, expliciet en niet geschreven in code, stond: “Gods volk”.

“De Here, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren:
Hem zult gij dienen en aanhangen.”
Deuteronomium 13:4

Oorzaak en gevolg

Rabbi Glazerson heeft opgemerkt dat elke zet die Israël dwingt om concessies te doen in de onderhandelingen met de Palestijnen vergezeld wordt door door natuurrampen. Dit gebeurde ten minste veertien keer in het verleden, met inbegrip van de vernietiging van het huis van president George Bush door een orkaan, nadat hij Israël had gevraagd (gedwongen) om grond af te staan aan de Palestijnen in 1991 en de orkaan Katrina in 2005, die kwam twee weken na de vernietiging van de Joodse gemeenschappen in Gaza.

Ook een waarschuwing voor het Joodse volk

Naast de duidelijke waarschuwing aan de Verenigde Staten, merkt de rabbijn op dat er ook een boodschap aan de Joden is. “God het land aan Israël gaf op voorwaarde dat we Zijn verbond; de Torah geboden, houden” zei de rabbijn. “Meer en meer, zijn er segmenten van Israel, die niet Zijn geboden onderhouden. Zelfs degenen die Trump vergelijken met Kores (Cyrus), de niet-joodse koning die hielp door de Joden terug te laten gaan naar Israël en daar te werken aan het herbouwen van de tempel, moeten niet vergeten dat op het einde, zelfs Kores het heeft verknald” zei de rabbijn. “Net als in de tijd van Kores is er grote kans op succes, maar als sommige joden weigeren om mitswot (Torah geboden) als de sabbat te houden, is er niets aan te doen.”

“In wervelwind en storm is zijn weg, wolken zijn het stof zijner voeten.” Nahum 1:3

 • Op 30 oktober 1991 tekende Israël onder zware druk van Amerika in Madrid de Oslo-Akkoorden. Diezelfde dag trok er een zeldzaam zware storm (bekend als ‘de perfecte storm’) over de VS. Ook het huis van de president werd vernietigd.

 • President Bush oefende opnieuw zware druk op Israël uit bij de verdere besprekingen van de Oslo accoorden en blokkeerde een lening aan Israël van 10 miljard dollar. Dezelfde dag, 23 augustus 1992, joeg de orkaan Andrew over Florida en verwoestte 180.000 huizen. De schade bedroeg $ 30 miljard.

 • Op 16 januari 1994 sprak president Bill Clinton met president Assad van Syrië en met Israël. Israël zou de Golan Hoogten (stamgebied van Dan en Manasse) moeten opgeven ‘in ruil voor vrede’. De volgende dag trof een 6,9 aardbeving Californië.

 • 15-22 oktober 1998: Netanyahu en Arafat praten in de VS over het overdragen van 13% van Yesha (Judea en Samaria) aan de Palestijnen. Tijdens deze gespreksronde wordt een kwart van Texas getroffen door zware overstromingen en tornado’s

 • Op 3 mei 1999, op de dag dat Arafat voor de VN de Palestijnse staat uitriep met Jeruzalem als hoofdstad, had Kansas te maken met zware en verwoestende tornado’s en trof orkaan George de kusten van Amerika. President Clinton had Arafat bemoedigd: ‘geef je aspiraties voor een eigen staat niet op’… Zodra Arafat de VS verlaat gaat de storm liggen.

 • 11 oktober 1999: Joodse inwoners op de Westbank worden op aandringen van Amerika uit hun huizen gezet. In dezelfde week noteert de Dow Jones het zwaarste verlies in 10 jaar, wordt de staat North Carolina getroffen door een orkaan en het zuidwesten van de VS door de op 4 na krachtigste aardbeving van de 20e eeuw.

 • Op 8 juni 2001 stuurde president George W. Bush zijn minister Tenet naar Israël om te spreken over de ‘routekaart voor de vrede’. Die dag joeg de tropische storm Allison over Texas en richtte daar voor $ 7 miljard schade aan. Pas vijf dagen later, toen Tenet uit Israël vertrok, bedaarde Allison.

 • Op zondag 28 april 2002 raasden een serie tornado’s over het zuid-oosten van de staat Missouri, Illinois en het westen van Kentucky. Twee dagen later trof een monster van een tornado van de F5 categorie Maryland. De Amerikaanse president George Bush had Israël bevolen de ‘bezetting’ van Arafat’s kantoor in Ramallah op te heffen.

 • In het weekeind van 10-11 november 2002 trokken er maar liefst 88 tornado’s over 13 staten van de VS. Die zondag werd druk op Israël uitgeoefend in het kader van de ‘routekaart voor de vrede’.

 • Op zondag 4 mei 2003 trok er een dodelijke zwerm van 83 tornado’s over Kansas, Missouri, Arkansas en Tennessee. Amerika was in gesprek met Syrië en Libanon en daarbij werd beloofd dat ook de Golan hoogvlakte onderwerp van gesprek zou zijn.

 • In 2005 besloot president Ariel Sharon in het kader van weer de ‘routekaart voor de vrede’ om de Gazastrook te ontruimen. Op 23 augustus 2005 werden ongeveer 8.500 Joodse mensen uit hun huizen en bedrijven verjaagd en het hele gebied (inclusief alle infrastructuur) werd overgedragen aan de palestijnen. (die er als overwinnaars naar binnen trokken en alle sop hun pad vernietigden) Dat gebeurde. Op diezelfde dag werd de orkaan Katrina op de oceaan geboren. Een paar dagen later vernietigde de Katrina New Orleans. Amerikaanse bulldozers vernielden Joodse huizen in Gaza; Katrina deed hetzelfde in de VS.

 • Op 19 april 2010 vierde Israël zijn 62 jarige onafhankelijkheid. Precies op die dag liet de regering Obama weten dat het voortaan niet meer automatisch Israël zou steunen in de VN. Eén dag later ontplofte het Deepwater Horizon boorplatform, met zeer ernstige gevolgen.

 • In april 2010 verbieden de Britten een Israëlische toerismefolder met een afbeelding van de Klaagmuur in Jeruzalem, met als argument dat de Klaagmuur door hen wordt beschouwd als ‘bezet’ grondgebied, omdat de Klaagmuur gelegen is in het oostelijke deel van Jeruzalem. Kort hierna barstte de vulkaan Eyjafjallajökull op IJsland uit en hulde Europa in grote aswolken waardoor het luchtverkeer in een heel werelddeel geruime tijd werd platgelegd. Het schaadde met name het toeristische vliegverkeer..

 • Op 19 mei 2011 verdedigde Obama de eis die de palestijnen stelden aan Israël: om terug te keren naar de grenzen van vóór 1967. Drie dagen later trok een enorme tornado de staten Missouri en Minnaeapolis. Er vielen 117 doden en de schade was enorm.

 • Op 23 augustus 2011 vond een zware (5,9 Richter) aardbeving plaats in de staat Virginia, vrijwel onmiddellijk nadat Obama zeer negatief reageerde op Israëls aankondiging een serie nieuwe huizen te willen bouwen in Ariël en Har Homa.

 • Op 4 december 2011 schoffeerde de Amerikaanse minister van Defensie Israël. Hij eiste dat de Joodse staat meteen weer terug aan de onderhandelingstafel moest keren. Ook verbood Amerika Israël om Iran aan te vallen (vanwege het werken aan kernwapens) zonder medeweten van Washington. (Amerika zou er overigens nooit mee accoord gaan..) Prompt na zijn uitspraken werden een aantal staten in het zuidwesten van de VS door zeer zware stormen getroffen.

 • Na de verkiezingsoverwinning van de moslimextremist Mohammed Morsi, op zondag 24 juni 2012 in Egypte, feliciteerde Barack Hoessein Obama hem en bood hem hulp aan om de overgang tot de ‘democratie’ goed te laten verlopen. Deze Moslimbroeders hadden het plan om de stad Jeruzalem tot hoofdstad van de Verenigde Staten van de Arabische natie te maken en zij wilden het in 1979 gesloten vredesverdrag tussen Egypte en Israël nietig verklaren. Nauwelijks enige uren na Obama’s felicitatie, werd het nieuws bekend dat er 29 hevige bosbranden waren uitgebroken in de staten Colorado, Arizona, Utah en Nieuw Mexico. Alleen al in Colorado moesten 32.000 mensen hun huizen verlaten vanwege de oprukkende vlammenzee. De media noemde de branden in Colorado de ergste uit de hele geschiedenis. Tegelijkertijd werd Florida getroffen door de orkaan Debby. Er viel zoveel regen dat grote delen van Florida onder water kwamen te staan. Ook hier moesten 20.000 mensen vluchten vanwege wateroverlast.

 • Op 21 augustus 2012 nam een comité op de (Amerikaanse) Republikeinse Conventie de ’twee-staten oplossing’ aan. Nog op dezelfde dag vormde zich de orkaan Isaac, een dodelijke en vernietigende tropische cycloon die aan wal kwam bij de Amerikaanse staat Louisiana, waardoor de Conventie later tijdelijk moest worden stopgezet. De orkaan Isaac veroorzaakte $ 2.39000.000 schade en leidde tot 41 doden.

 • Eind juni en begin juli 2013 extreme hitte met recordtemperaturen in de Staten Californië, Nevada en bosbranden in Arizona. De hitte werd gevolgd door onweer met enorm veel regen. Zoveel, dat de mensen moesten vluchten voor het wassende water. In die dagen waren Barack Obama en John Kerry Israël onder druk aan het zetten.

 • Op 7 november 2013 ging John Kerry naar Jeruzalem waar hij zich rechtstreeks wendde zich tot het Israëlische volk. In zijn toespraak beschuldigde Kerry de Israëlische regering van het stelen van het land van de Palestijnen en noemde de aanwezigheid van Joden in de oude Bijbelse gebieden Samaria en Judea ‘onwettig’. Kerry zou het niet vreemd vinden als de ‘Palestijnen’ daardoor weer naar geweld zouden grijpen. Enkele dagen later werd het Midwesten van de VS getroffen door tientallen tornado’s. De verwoestingen in het gebied met totaal 53 miljoen inwoners waren zeer groot.

“Ik zal zegenen wie u zegenen,
en wie u vervloekt zal Ik vervloeken…”
Genesis 12:3


Gebruikte bronnen:
franklinterhorst
xandernieuws


Reacties zijn gesloten.