de doorn van Paulus

Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken: ik word gekweld door een engel van Satan.
2 Korinthe 12 vers 7b

PaulusHet is de Skolops; de doorn waar Paulus over schrijft. De “doorn die in het vlees gegeven is” letterlijk: voor het vlees gegeven is.Het is apart te noemen hoeveel misverstanden er al zijn geweest over deze doorn. Vele uitleggers en “kenners” zijn er al over gestruikeld, ja alles word uit de kast gehaald om uit te leggen wat met deze doorn wordt bedoeld. Dat is vreemd omdat de werkelijke en van de Heilige Geest afkomstige uitleg gewoon wordt gegeven in de volgende verzen, juist om ons niet te vergissen in wat met de “Skolops” wordt bedoeld. Het staat er namelijk meteen achter: “een engel van satan”.

Voor het vlees of in het vlees

Alles valt of staat vaak met vertalen vanuit de grondteksten. Vertalen we “een doorn in het vlees” dan zal het begrip en uitleg een andere zijn dan wanneer het vertaald wordt met: Een doorn voor het vlees. De doorn voor het vlees zou dan de Engel van Satan zijn, wat er ook staat. Want wie was het toegestaan Paulus met vuisten te slaan?Een doorn? In het vlees….. of de doorn voor het vlees gewaar geworden in de vorm van een van satans kwade engelen?

Zoeken naar moelijke antwoorden

Dit lijkt wel mens eigen. God geeft een simpele en directe verklaring, maar nee… men gaat zoeken, verder zoeken naar een verklaring die al reeds gegeven is. Deze verklaring moet dan weer verklaard worden naar een menselijke redenering. Nee natuurlijk niet! De verklaring is al gegeven; De doorn = De kwade engel des Satans.

Genade

Alles in de context van de doorn waar Paulus last van had heeft met genade te maken. Paulus, de man die door de Here Jezus Zelf gestopt was voor Damascus; die de Zijnen te vervolgen maar die werd uitverkoren was om het Evangelie te prediken onder de heidenen. Deze Paulus smeekte de Heer hem te verlossen van deze kwade engel. Hij vraagt ook in 2 Kor 12 vers 8: Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van hem te bevrijden. Hem = de kwade engel.

Waarom kreeg Paulus niet zijn zin van de Heer?

De Heer zegt in vers 9 ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ De genade van Christus moest voldoende zijn, en het was nuttig dat Paulus zwak en vernederd zou blijven. Dat daarvoor de vuisten van de kwade engel gebruikt werden is logischerwijs een ware doorn voor het vlees. Maar het draait niet om Paulus, want de kracht van de Heere word in zwakheid volbracht…

Het geweldige plan van Onze Heer

Als we goed nadenken wat zich hier voltrekt zien we een prachtig voorbeeld van de superieure handelingen van De Heere, want het was de satan die Paulus sloeg met vuisten opdat hij zich zou verheffen en trots zou worden, maar nu werkt satans plan zichzelf tegen… Want de “vuisten” worden nu ter eer en glorie van de Heer gebruikt om zijn zwakke en nederige knecht Paulus te behoeden voor trots. Want om te bereiken dat Paulus zwak en vernederd zou blijven werden de vuisten van de kwade engel toegestaan door De Heere. En zo word de satan dus gebruikt om zijn eigen plan te dwarsbomen…

Bewijst dat niet de grootsheid van Onze Heer?

Amen

Jean-Paul van Zonneveld