De boze beer en het hypocriete westen

In de westerse ‘vrije’ media wordt tegenwoordig met regelmaat gewezen op Rusland als de ontwaakte beer en de grote boosdoener; het ‘kwaad’ zelve. De koude oorlog van weleer is opnieuw uitgebroken en -uiteraard- is Rusland daarvan de veroorzaker. Ik lees dat Rusland een aanvalsplan voorbereidt op hun Baltische buren. De bedoeling van Moskou zou zijn om daarmee de gemoederen in Estland, Letland en Litouwen te verhitten. Zodra daardoor ‘de vlam in de pan zou slaan’ zou Rusland zich genoodzaakt zien om de etnische Russen in de Baltische Staten te ‘redden’.

Waarom nu?

Rusland zou dat overwegen omdat de EU door de Brexit verzwakt zou zijn. En Rusland zou zich bedreigd voelen door de Navo die bezig is met een militaire versterking (raketten) aan de oostgrens van de Europese Unie.

Rusland de kwaaie pier

Sinds de opstand in Oekraïne zijn velen in het ‘vrije’ westen gaan geloven in dat Rusland daarachter zat en uit is op gebiedsvermeerdering. Want terwijl de wereld de aandacht had bij de Olympische Spelen in Rusland, zorgde Rusland voor het oproer in Kiev, Oekraïne.

Nee

Ik geloof daar helemaal niets van. Waarom zou Rusland de Oekraïense pro-Russische president hebben willen vervangen…..?

De pot verwijt de ketel

Andersom is wel waar: Rusland organiseerde toen de Olympische Spelen en was daardoor afgeleid. Daarvan maakte de EU, NAVO en USA gebruik om demonstranten naar Kiev te sturen om oproer te zaaien. Het waren onder andere neo-nazi’s uit Oost Duitsland. De ‘opstand van het volk’ werd door het Westen geïnitieerd en de situatie werd zo nijpend dat de democratisch gekozen president moest vluchten. Die democratisch gekozen president was pro-Russisch en dat is een groot deel van Oekraïne ook.

Inlijving door Rusland

Nadat de president gevlucht was werd een nieuwe president aangesteld die zwaar anti-Russisch en pro-Europa is. De situatie werd zo hachelijk voor de Russen die daar wonen dat Rusland vroeg aan de bevolking van de Krim wat zij wilden: bij Rusland horen of ij Oekraïne. Dat lijkt vreemd, maar de Krim is van oudsher Russisch en bewoond door Russen. De Krim wilde zich afscheiden en koos voor Rusland, wat hen hartelijk welkom heette.

Inlijvingen door Europa

In de Westerse pers is het beeld dus omgedraaid: Rusland heeft ‘landje-pik’ gespeeld. Dat is echter een grove leugen: het ‘vrije’ Westen heeft dat juist gedaan door nu weer Oekraïne naar de EU toe te trekken. Dat is iets waar de EU (met op de achtergrond de grote baas USA) een kwalijke rol in spelen: bij de val van de Sovjet Unie heeft EU/NAVO/USA beloofd de oostbloklanden die voorheen bij de Sovjet Unie hoorden, niet in te lijven bij de Europese Unie. Bijna onmiddellijk braken zij die belofte en thans horen bijna al die staten bij Europa. Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Slowakije, Slovenië, Bulgarije en Roemenië. Over landje-pik gesproken….

Rusland omsingeld

Nu Amerika en Europa constant bezig zijn Rusland te beschuldigen van agressie hebben ze besloten extra defensie in de voormalige Oostblok landen te zetten. Daardoor is Rusland meer en meer omsingeld met Westerse raketten. ‘Wij’ zij het die agressie gebruiken! Rusland ‘zou zich bedreigd voelen door de NAVO’? Reken maar! En volkomen terecht. Het is niet Rusland die ermee begon raketten(schilden) op te stellen gericht op Europa; het was Europa (NAVO, USA) die dat deed richting Rusland!

beer en Navo

De meest agressieve natie

De meeste oorlogen die sinds de 2e wereldoorlog zijn gevoerd zijn begonnen door Amerika, danwel op de achtergrond gesteund door Amerika. Er is geen ander land wat zo vreselijk agressief is, alles onder de noemer van ‘democratie en vrede’. De Arabische lente’ is daarvan een goed voorbeeld: Arabische staten die welvarend waren en het terrorisme begonnen af te zweren (Kadaffi, Egypte bijv.) kregen te maken met ‘spontane’ volksopstanden. (gefinancierd door Amerika, voorzien van wapens en voertuigen vanuit Amerika) De wereld juichte want immers ‘de Arabische volkeren wilden democratie!’

Het gevolg van die ‘vrijheidsstrijd’

Het gevolg: in al deze landen woedt nog steeds oorlog. Aanslagen zijn aan de orde van de dag. Christenen en Joden die in al deze landen woonden, zijn gevlucht of worden vermoord. Vrijheid en democratie? Dank je wel Amerika!

Verbitterd tegenover het ‘eigen’ Europa

Je merkt misschien een verbittering over Amerika en Europa. Dat klopt. Want juist in deze vrije democratische samenleving is een strijd gaande om de macht in de wereld. Een strijd om te winnen; om de economische leiding te krijgen. Want het gaat om geld, dollars, en anders niet. Velen vielen de Britten aan die Brexit steunden. Zij willen UIT Europa. Maar wie van ons heeft eigenlijk ooit gestemd om IN Europa te komen? Een aantal jaren geleden heeft Nederland ‘Neen’ gestemd tegen de Europese grondwet. Wat is er met dat bezwaar gebeurd? Europa heeft enkele paragrafen verplaatst en daarna is de grondwet gewoon stilletjes ingegaan. En het Nederlands ‘Neen’ tegen inlijving van Oekraïne bij de EU? Die inlijving gaat gewoon door en er wordt bij vermeld dat Nederland ‘tegen’ was… De vrije burgers van Europa hebben in de praktijk helemaal niets te vertellen, niet door verkiezingen en niet door een afgedwongen volksraadpleging. Wij hebben vrije democratische verkiezingen en vervolgens moet de door ons gekozen regering precies doen wat de dictatuur in Brussel verordonneert!

En als Rusland toch aanvalt?

Mocht Rusland inderdaad Europa aanvallen dan ben ik ervan overtuigd dat ze daartoe gedwongen worden door de sancties die nog steeds voortduren, de raketten die nog steeds in grotere aantallen geplaatst worden aan hun grenzen en alle beschuldigingen aan hun adres.

Wie is Gog?

Ken je het getuigenis van de 12 jarige Joodse jongen die overleden was en toch weer terugkwam uit de dood? Een jongen die ongelovig is opgevoed en die niets van Gods Woord weet, maar zijn getuigenis is frappant want overeenkomend met de eindtijd uitleg van de Christelijke Bijbel. Wat me aan zijn getuigenis opviel was dat hij het over Gog had. Traditioneel wordt Gog gezien als Rusland: de grote boze beer. Dat heb ik zelf ook altijd zo gezien. Deze jongen vertelde over Gog, die Israël zou aanvallen. Op de vraag ‘wie is dat, die Gog’ antwoordde de jongen echter ‘Barack Obama’…

Koning van het Noorden

De in de Bijbel genoemde ‘koning van het Noorden’ traditioneel uitgelegd als Rusland moet denk ik worden uitgelegd als Turkije. Dit land wil het Ottomaanse (Islamitische) rijk weer oprichten en er een wereldkalifaat van maken. Turkije heeft Europa bij de keel omdat de Syrië vluchtelingen via Turkije Europa binnenkomen. Turkije moet dit stoppen. Dat willen ze doen (tegen betaling van miljarden) maar op voorwaarde dat ze lid van Europa mogen worden. Nu vallen puzzelstukjes op zijn plaats: het Romeinse rijk van waaruit de antichrist zou komen, is niet het huidige noordelijke (West) Europa, maar ook inclusief het Oostelijke deel van wat vroeger ook het Romeinse rijk was. Inclusief Turkije dus. En daarvan (‘ons’ Europa) komt de dreiging voor Israël. Ook van Amerika, maar dat land speelt in de Bijbel geen rol van betekenis dus waarschijnlijk zal dit land uitgeschakeld worden omdat zij onder leiding van Obama Israël hebben bedrogen. Wie Israël verdeelt (land van Israël weggeeft) zal zelf verdeeld worden. Een ernstige waarschuwing aan de West-Europese landen die zich ook steeds feller keren tegen het volk van God!


Bronnen:

“De Mediterrane Unie en het Beest”

Putin weet dat een nucleaire oorlog aanstaande is

Een hete zomer voor Europa

Reacties zijn gesloten.