De antichrist

[note]‘De geest die ik gezien heb kan een duivel zijn;
en de duivel kan een aangename gestalte aannemen.’
(Hamlet)[/note]
wereldregering met 1 wereld-geld-eenheid

‘En het beest wat ik zag, was aan een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw’

Openb. 13:2

De antichrist (het beest) zal dus zijn als een luipaard, als een beer en als een leeuw. Dit zijn de symbolen van de eraan voorafgaande wereldrijken: de leeuw (Babylon) is een koninklijk dier. Babylon bezat prachtige paleizen en hangende tuinen. Na Babylon kwam een sterk en machtig rijk (de beer): de Meden en de Perzen. Hierna kwam een wereldrijk met een heerser, die bekend stond om de snelheid van zijn aanvallen en veroveringen (de luipaard): Alexander de Grote. De antichrist zal dus sterk zijn en machtig, trots en zelfverzekerd en zijn overwinning (verkrijgen van de macht) zal overrompelend snel gaan.

De antichrist wordt in de Bijbel genoemd: koning van Babylon, de wetteloze, zoon des verderfs, het beest, de antichrist. Hij zal op bovennatuurlijke manier herstellen van een dodelijke hoofdwond. (Openbaring 13: 1-4) Hij zal een enorme macht krijgen (zelfs wonderen kunnen doen) en hij zal ‘de heiligen’ (de ware gelovigen) vervolgen en overwinnen. Wie zijn dat, die ‘heiligen’? Als de gemeente immers is ‘opgenomen’ wie zijn dan die heiligen die overwonnen worden?

De bijbel spreekt erover dat er massa’s mensen tot bekering zullen komen. (een ‘schare die niemand tellen kan) Misschien gebeurt dat wel meteen na de ‘opname van de gemeente’, als van vele mensen de ogen opengaan als ze zien dat ‘het echt waar is’. Miljoenen mensen zullen moeten beslissen wat ze doen:

 • Jezus volgen (als de Heiligen van de eindtijd) en het nummer (zie hieronder: 666) weigeren, hetgeen ze zeker de dood zal brengen. Openbaring 7:14
 • Ze kunnen natuurlijk ook alsnog de antichrist volgen en het nummer accepteren. Een afschuwelijke vergissing, want deze mensen zullen vallen onder de vloek die God Zelf over hen uitspreekt! Openbaring 14: 9-10

Als je dus iemand wonderen ziet doen, weet dan dat de antichrist met veel vertoon van (occulte) wonderen zal komen! Laat je niet verleiden! Matth. 24:24 zegt dat de antichrist zo overtuigend zal zijn, dat hij zelfs de uitverkorenen zou verleiden als dat mogelijk was. Een enge persoon, die overtuigend kan spreken en doen. Maar wedergeboren gelovigen zullen worden beschermd; ze zullen zien dat dit satan zelf is.

Het nummer

“En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.Hier is wijsheid: wie verstand heeft berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens en zijn getal is zes honderd zes en zestig.”
Openbaring 13:16-18

Als de antichrist aan de macht is, zal hij een ‘cashloze maatschappij’ introduceren. Dat heeft voordelen: als je alleen giraal (per bank) kunt betalen/ontvangen dan zijn alle geldtransacties vastgelegd. (en dus controleerbaar) Dat betekent: zwart geld verdienen/betalen kan niet meer, de georganiseerde misdaad (Maffia e.d.) wordt lamgelegd, dieven kunnen hun gestolen waar niet meer verkopen, uitkeringsgerechtigden kunnen niet meer ‘bijklussen’ etc. Als je een wereldeconomie wilt beheersen, kun je zo ook kijken of iedereen een eerlijk loon krijgt, belastingen betaalt etc. etc. Allemaal op zichzelf goede dingen. Echter: je kunt als Overheid ook mensen uitsluiten van de maatschappij…

Elke mens wordt een nummer

Elke mens zal dus een merkteken krijgen, iets wat verband houdt met cijfers of een nummer, vanwege de opmerking ‘het getal van de mens’ en de samenhang met ‘kopen en verkopen’. Het moet iets zijn wat rechtstreeks te maken heeft met het betaalsysteem. Het zal worden aangebracht (ingebracht) aan (in) hand of voorhoofd. Zelf denk ik, dat het een microchip (Radio Frequency Identificatie (RFID)) zal zijn. Nu al kennen we de chipknip, waarmee we kunnen betalen. Honden en katten in Nederland wordt tegenwoordig voorzien van een microchip, die met een injectie onderhuids wordt aangebracht. Zo kunnen ze bij rond zwervende dieren zien wie de eigenaar is. Een microchip kan veel gegevens bevatten en we kennen tegenwoordig ook de ‘smartchips’ (nog intelligentere chips). Deze ‘smartchips’ zijn zo klein, dat ze in een bladzijde van het Nederlandse paspoort passen.
Enkele links: link 1, link 2 en link 3

Pincodes

We zijn gewend geraakt aan het betalen met een bankpasje met een pincode. Pasjes met pincodes zijn lastig (je moet meerdere pincodes onthouden) en gevaarlijk (je kunt bestolen worden van je pasje en de dief kan er geld mee opnemen als hij je pincode kent. Daarnaast kan een overvaller je dwingen geld op te nemen) Naast pasjes hebben we een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart, ziekenfondskaartje, bibliotheekpas, groene kaart, kentekenbewijs en ga zo maar door. Als je een aan een mens gegeven microchip ook dergelijke zaken laat bevatten dan heeft een mens nog maar één microchip nodig. Die stop je in een kaartje. De persoon in kwestie moet zich dan nog legitimeren als ‘rechtsgeldig eigenaar’ ervan. Dat kan door middel van een pincode. (dan heb je er nog maar één)

Biometrie

(Biometrie = ‘de afmetingen van het leven’)

Maar de techniek schrijdt voort. Biometrie is het nieuwe begrip. Wat houdt dat in? Dat betekent, dat de computer bepaalde lichaamskenmerken kan herkennen. Je hebt dan geen pincodes (passwords en login’s ) meer nodig! De volgende Biometrie-kenmerken zijn er nu (werkend):

 • vingerafdrukherkenning (dactyloscopie) (toegangscontrole gevangenissen)
 • vingergeometrieherkenning (3 dimensionale meting van de vinger)
 • netvliesader-patronen (dit patroon ligt voor de geboorte vast en is uniek)
 • iris-scan (lijnenspel iris, ook uniek)
  (iris-scanners worden gebruikt bij kerncentrales)
 • gelaatsherkenning (afstand jukbeenderen, stand van ogen en mond etc.)
 • stemherkenning (probleem: opname van de stem)
 • warmtepatroon in het gelaat
 • odeurgram: geur van de mens (wordt niet beïnvloed door parfums)
 • dynamische handtekening
  (de snelheid en manier waarop een handtekening wordt gezet)
 • bio-password: (de snelheid en kracht waarop een password wordt ingetypt)

Standardization News, schreef in februari 1991 (toen al!) over enige ongelooflijke ontwikkelingen: “De Europese Gemeenschap heeft besloten om een identificatie merkteken te gaan aanwenden. Pagina 30 van het verslag laat zien, “…men kan een product niet verhandelen of verkopen tenzij men is voorzien van het EC merkteken.”

Openbaring 13:17 zegt bijna hetzelfde: “En dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken…” De mens zal, evenals een product herkenbaar is aan de streepjescode, een nummer krijgen. De biometrische lichaamskenmerken worden door de computer namelijk vertaald naar een zgn. ‘binair’ getal. De Bijbel spreekt over ‘het getal van het beest’, namelijk zeshonderd-enzesenzestig. Streepjescode’s op artikelen hebben streepjes en daaronder staan cijfers. De cijfers corresponderen met de streepjes. Vooraan, in het midden en achteraan staat wat langere streepjes. Kijk eens goed naar die streepjes en probeer dan eens te ontdekken welk nummer daarbij hoort…?

streepjescode

Dit is een streepjescode van ‘het Zoeklicht’ en één van het blad ‘Klassiek & techniek’; bekijk zelfs eens een paar andere. Als je het nummer 6 tegenkomt, zie je daarboven twee streepjes, die je vooraan, in het midden en achteraan ook tegenkomt…

Een probleem

De Bijbel vertelt ons dat elk mens een ‘merkteken’ zal krijgen. Waarom? Dat is immers niet nodig als de computer via biometrische kenmerken elk mens kan herkennen? De computer heeft alle informatie; de mens kan geïdentificeerd worden:

dan hebben we immers helemaal geen merkteken nodig?

Stel: je hebt één hele grote computerdatabase (van diverse computers via een internet) waar al je gegevens inzitten. Ziekenhuis, gemeentehuis, arts, apotheek, bibliotheek, bank, winkel (betalen), benzinestation, autodealer: ze krijgen contact met deze database als jij komt aanwandelen en via jouw biometrie wordt herkend door de scanner. Het gevaar is dan, dat de mensen die jou scannen, meer informatie krijgen dan waarop ze recht hebben.. Zó komt onze privacy in de knel!

databases gekoppeld: weg privacy!

Nooit!! Roept de Overheid. En terecht, want dan is de persoonlijke vrijheid, de privacy in het geding. Men ging nadenken: hoe zorg je nu dat ‘gevoelige informatie’ zoals een banksaldo, gezondheidsgegevens etc. niet door iedereen kan worden ingezien? Het antwoord is simpel. Zorg dat de persoon zelf de meest noodzakelijke informatie bij zich draagt in een smartchip (welk rijbewijs, voornaamste gezondheidsrisico’s) en dat er verder ‘sleutels’ (toegangscodes) op die chip zitten (denk aan een bankrekeningnummer voor de bank, burgerservicenummer voor de overheid of het EPD: Electronisch Patiënten Dossier) Elke bevoegde scanner, (Justite, winkel, bank) kan dan door jouw chip en eventueel via jouw toegangscode/sleutel de voor hem bestemde gegevens krijgen. (en niet méér; de verzekering kan bijvoorbeeld in jouw verzekerings-gegevens kijken, maar niet in jouw EPD!) Biometrie dient dan alleen ter verificatie (je hebt de juiste persoon tegenover je) en jouw chip geeft de informatie die is toegestaan voor de scanner. (arts, bank, politie) Doel bereikt! De RFID chip kan dit en… is gebaseerd op (hoe ouderwets dat ook mag klinken) de streepjescode! Dus op de 666…

Nog een probleem

Stel nu eens, dat alles perfect loopt en er komen elke dag meldingen binnen dat mensen hun kaartje met smartcard zijn verloren… Daar gaat de hele geoliede machine! Waarom zou je ze (de mensen) die smartchip niet gewoon implanteren? Dat doen we met dieren toch ook al? Bovendien: in Amerika lopen al mensen rond met een geïmplanteerde chip! De mens zal dit ‘teken’ alleen mogen ontvangen na het zweren van trouw aan de antichrist, of het knielen voor zijn beeld. Deze volgorde zie je in Openbaring 13:15 (aanbidding) en 16 (het ontvangen van het merk)

[important]Wat gebeurt er verder in de eindtijd?[/important]

Jeruzalem

Eerder al spraken we over Jeruzalem. Jeruzalem zal het twistpunt worden, waarom de hele wereld in de volgende wereldoorlog zal worden gestort. De antichrist zal met Israël een overeenkomst sluiten (Daniël 9:27) en de vrede garanderen. Die komt er ook inderdaad. Er wordt over Israël geschreven als ‘een volk dat in gerustheid woont’. (Ezech. 38:8)

De gruwel der verwoesting

Er zal een moment komen, na de eerste 3½ jaar, dat de ‘gruwel der verwoesting’ zal plaatsvinden. Op dat moment zal de antichrist in de (dan herbouwde) tempel gaan en zeggen, dat hij God is. ‘Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de Heilige plaats ziet staan…’ Matth. 24:15, Daniël 9:27 Daniël voorzegt dat 3½ jaar voor de komst van de Messias het brengen van slachtoffers en spijsoffers zal ophouden door het verraad van de antichrist. De Here Jezus bevestigde deze profetie. (Matth. 24:15) (ook: 2 Thess. 2:3-4) Vanaf dat moment zullen de oordelen de aarde treffen. Het Joodse volk wordt gewaarschuwd: (Matth. 24:15-22) Vlucht naar de bergen, want de grote verdrukking begint!

De oordelen van de grote verdrukking.

1e paard wit valse profeten en godsdienstige misleiding
2e paard rossig staat voor oorlog.
3e paard zwart vertegenwoordigt hongersnood Openbaring 6:5

1e zegel het op de wereld ‘loslaten’ van de antichrist. Openb.6:1-2, Daniël 8:23-25
2e zegel (na de gruwel der verwoesting) het begin van de oorlog. Openb. 6:4
3e zegel wereldwijde economische rampspoed Openb. 6:5-6
4e zegel de dood van 1/4e deel van de mensheid Openb. 6:7-8
5e zegel massamoord op gelovigen (die weigeren ‘het nummer’ te accepteren) Openb. 13:5-7
6e zegel nucleaire oorlog Ezech. 39:6
7e zegel stilte in de hemel (de mens krijgt de kans zich te bekeren) en dan de start van de bazuinen Openb.8:1-2

1e bazuinde verbranding van 1/3e deel van de aarde (a.g.v. de nucleaire oorlogen?) Openb. 8:7
2e bazuinnucleaire zeeslag; 1/3e deel van de schepen en het leven in de zee vernietigd. Openb. 8:8-9
3e bazuinvergiftiging van 1/3e deel van het zoete water (door nucl.wapens) Openb. 8:10-11
4e bazuinhet licht van de zon, maan en sterren voor 1/3e deel verduisterd (door fall-out?) Openb. 8:12
5e bazuinkwelling door demonen (biol.oorlogsvoering?) gedurende 5 maanden Openb. 9:1-12
6e bazuindemonen worden losgelaten bij de Eufraat: China valt aan. Openb. 9:13-14 1/3e deel van de wereldbevolking wordt vernietigd met vuur en zwavel (kernwapens)
7e bazuinstilte in de hemel: de Heer Jezus claimt Zijn Koninkrijk. Openb. 11:15
Begin van de oordelen ‘de zeven gouden schalen der gramschap’ Openb. 15:1-7

1e schaalkanker bij degenen die het ‘666-teken’ hebben geaccepteerd.
2e schaalverandert de zee in bloed en elk levend wezen in de zee sterft
3e schaalverandert al het zoete water in bloed
4e schaalgrote hitte van de zon (verstoorde atmosfeer door nucleaire oorlogsvoering?)
5e schaaldiepe duisternis
6e schaalde slag bij Armageddon
7e schaalalle steden van de heidense naties worden vernietigd.
De resterende stervelingen zullen zeldzamer zijn dan gelouterd goud.. (Jesaja 13:12)

De twee getuigen

In de tijd van de grote verdrukking zullen er in Israël twee mannen rondlopen, die ‘de twee getuigen’ worden genoemd. Deze mannen (Mozes en Elia ?) zullen een krachtig getuigenis hebben gedurende 3½ jaar.

En Ik zal mijn twee getuigen last geven om, met een zak bekleed, te profeteren, twaalfhonderdenzestig dagen lang. Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren; en zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met plagen, zo dikwijls zij dit willen. En wanneer zij hun getuigenis zullen hebben voleindigd hebben, zal het beest, dat uit de afgrond komt, hun de oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun lijk (zal liggen) op de straat der grote stad, die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook hun Here gekruisigd werd. En uit de volken en stammen en talen zijn er, die hun lijk zien, drie en een halve dag, en zij laten niet toe, dat hun lijken in een graf worden bijgezet. En zij, die op de aarde wonen, zijn blijde en verheugd over hen en zullen elkander geschenken zenden, omdat deze twee profeten hen, die op de aarde wonen gepijnigd hadden. En na (die) drie en een halve dag voer een levenskracht uit God in hen, en zij gingen op hun voeten staan en grote vrees viel op (allen) die hen aanschouwden. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar de hemel op in een wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. En te dien ure kwam er een grote aardbeving…

(Openbaring 11:2,3)

Dit Bijbelgedeelte behoeft weinig verder commentaar. De twee getuigen zullen een enorm leger van Joodse zendelingen bewerkstelligen. Joden, die ontdekken dat Jezus hun Messias en Heiland is. Hun aantal wordt genoemd in Openbaring 7:4, nl. 144.000.

Het duizendjarig Vrederijk

Na de oordelen zal de Heer Jezus terugkeren als Koning der koningen.
(de 2e komst des Heren)

En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten. En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren.

Openbaring 20:1-6

Reacties zijn gesloten.