“Come Up Here!” (deel 2)

een vertaling (in 4 delen) door Judith van ’Uitzicht op de Opname’ van Steve Hadley

Openbaring 4 Kom, laten we naar de hemel gaan! (deel 2)

Openbaring 4 vers 1

Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zeide: Klim hierheen op en ik zal u tonen, wat na dezen geschieden moet.

Let op, er wordt twee maal in dit vers gesproken over ‘na dezen’ in het Grieks ‘Meta touta’. Dat betekent dat het belangrijk is en je goed moet opletten. Meta touta…dus na de periode van de zeven gemeenten! Er zijn mensen die zeggen dat de gemeente door de verdrukking zal gaan en in het midden of aan het einde zal worden weggenomen van de aarde. Ik zie dat niet zo.

Wat zien we in vers 2? Johannes is getuige van de opname van de gemeente! Let op! Mensen, wij zullen samen naar de hemel gaan! Wil je weten hoe dat is? Lees dan verder! Het eerste wat Johannes ziet als hij in vervoering in de geest komt, is een troon en iemand op die troon.

Openbaring 4 vers 2 en 3

Terstond kwam ik in vervoering des geestes en zie, er stond een troon in de hemel en iemand was op die troon gezeten. En die erop gezeten was, was van aanzien de diamant en sardius gelijk; en een regenboog was rondom de troon, van aanzien de smaragd gelijk.

edelstenen

In de Nederlandse vertaling wordt ‘Hij die erop gezeten was’ vergeleken met de diamant en sardius gelijk. (In het Engels met jaspis en sardius en emerald.)

Het ging om een zeer heldere steen, waarschijnlijk was het iets zoals diamant wat Johannes zag. (zoals in de NBG ook vertaald wordt) Met een diamant zie je iets bijzonders wanneer daar zuiver intens licht op valt… Het licht wordt gebroken en het duizelt je, je ziet een enorme glinstering in alle kleuren van de regenboog!!

diamant

Aan het einde der Tijden, als de huidige aarde en hemel er niet meer is en er een nieuw Jeruzalem zal zijn, dan is er geen zon of maan meer, maar Jezus Zelf zal het Licht zijn! Wat Johannes hier ziet is Jezus Christus Zelf op de troon! Johannes probeert het onbeschrijfelijke te beschrijven! Hij schrijft: het was net een edelsteen zoals jaspis, een smaragd, een diamant. En als dit intense witte licht de steen raakt, wordt het licht overal naar toe verspreid. Het sprankelt en het straalt alle kanten op. Onder aan zijn alle kleuren van de regenboog zichtbaar. Het is te mooi voor onze woorden!

borstplaat van de hogepriester

Borstplaat van de hogepriester.

Er wordt ook gesproken over een sardis steen, waarschijnlijk is dit een robijn. De hoge priester had een borstplaat met 12 stenen. Elke steen stond symbool voor een stam van Israël. De diamant stond voor Benjamin. De Sardis (robijn) stond voor Ruben. Dus de eerste en de laatste stam waren vertegenwoordigd. Te midden van al het heldere indrukwekkende licht dat aanwezig is in de hemel, valt er in ieder geval nog een dominante kleur op, de kleur rood van de robijn. De kleur rood staat symbool voor het vergoten bloed van Jezus, dat ons verlossing brengt! Ik denk dat we in de hemel er altijd aan herinnerd zullen worden dat we alleen in die geweldige omgeving mogen verkeren, dankzij het sterven van de Heer Jezus aan het kruis.

Reacties zijn gesloten.