Bestaat God?

bestaat God?

Als je deze vraag stelt is het antwoord vaak: ‘je moet in God geloven, daarom heet het ook geloof’. Hoewel de mens inderdaad in geloof tot God moet (mag) gaan, zijn er toch zeker ook sterke argumenten voor Gods bestaan.


Maar eerst dit

Als het gaat om de mogelijkheid van het bestaan van God zegt de Bijbel dat er mensen zijn die voldoende bewijs hebben gekregen, maar zij hebben de waarheid over God niet willen horen. Voor degenen die zich de vraag stellen ‘bestaat God?’ geldt: “je zult Mij zoeken en vinden, als je me vraagt met je ganse hart. Dan zal Ik door jou gevonden worden.” Voordat je verder leest wil ik je vragen:

als God bestaat; wil jij Hem dan wel leren kennen?

De complexiteit van onze planeet wijst op een bewuste Schepper die niet alleen ons universum heeft geschapen, maar het tot vandaag de dag toe onderhoudt.

De aarde

De grootte van de aarde is perfect. De grootte van de aarde en de bijbehorende zwaartekracht houden een dunne laag van voornamelijk stikstof en zuurstof vast, wat zich uitstrekt tot 75 kilometer boven het aardoppervlak. Als de aarde kleiner was zou zo’n atmosfeer onmogelijk zijn, net zoals bij de planeet Mercurius. Als de aarde groter was, zou haar atmosfeer vrije waterstof bevatten, zoals Jupiter. De aarde is de enig bekende planeet met een atmosfeer van het juiste mengsel van gassen om leven van planten, dieren en het menselijk leven te ondersteunen.

De aarde – de zon

De aarde bevindt zich op de juiste afstand tot de zon. Denk aan de temperaturen op aarde. Als de Aarde verder weg was van de zon, zouden we allemaal bevriezen. Dichterbij en we zouden verbranden. Zelfs een fractionele variatie in de positie van de aarde om de zon zou het leven op aarde onmogelijk maken. De aarde blijft op deze perfecte afstand van de zon, (bijna 150 miljoen kilometer) terwijl ze rond de zon draait met een snelheid van bijna dertig km/seconde. De aarde draait ook om haar as, waardoor het gehele oppervlak van de aarde goed wordt verwarmd en dagelijks (’s nachts) ook weer afkoelt.

De aarde – de maan

Onze maan is op de perfecte grootte en afstand van de aarde vanwege haar zwaartekracht. De maan zorgt voor belangrijke getijden (eb en vloed) en beweging, zodat water van de oceanen in beweging blijft. Toch worden deze grote oceanen niet zoveel beïnvloed door de maan dat ze de landmassa’s overspoelen door vloed of stroming. Ik heb het hier niet over tsunamies (die niet door de maan, maar door aardbevingen ontstaan) of vloedgolven (door zware stormen)

Water

Water is kleurloos, reukloos en zonder smaak, maar geen levend wezen kan zonder water overleven. Planten, dieren en mensen bestaan zelfs voornamelijk uit water (ongeveer tweederde van het menselijk lichaam is water). Water heeft een ongewoon hoog kookpunt en laag vriespunt. Water stelt ons in staat om te leven in een omgeving van wisselende temperaturen, terwijl ons lichaam op een constante ± 37 graden blijft. Water is een universeel oplosmiddel. Deze eigenschap van water betekent dat verschillende chemicaliën, mineralen en voedingsstoffen kunnen worden verdeeld in heel ons lichaam en tot in de kleinste bloedvaatjes komen. Water is ook chemisch neutraal. Het verandert de samenstelling van de stoffen niet en daardoor kunnen voedsel, medicijnen en mineralen worden opgenomen en gebruikt door het lichaam. Water heeft een unieke oppervlaktespanning. Water in planten kan daarom omhoog stromen, tegen de zwaartekracht in, waardoor het levengevende water en voedingsstoffen zelfs naar de top van de hoogste bomen kan komen. Water bevriest van boven naar beneden en het ijs drijft, zodat vissen in de winter kunnen blijven leven.

Beregening

Zevenennegentig procent van het water van de aarde bevindt zich in de oceanen en is zout. Maar op onze aarde werkt een systeem waarbij zout uit het water wordt verwijderd en vervolgens wordt dit water verspreid over de wereld. Verdamping van zee- en oceaanwater maakt dat het zout er uit gaat. Het vormt wolken die gemakkelijk door de wind kunnen worden verplaatst om het water te verspreiden over het land, ten behoeve van de planten, dieren en mensen. Het is een systeem van zuivering, recyceling en hergebruik van water.

Het menselijk brein

De hersenen voeren allerlei processen met een verbazingwekkende hoeveelheid informatie tegelijkertijd uit. Je hersenen registreren alle kleuren en objecten die je ziet, de temperatuur om je heen, de druk van je voeten tegen de grond, de geluiden om je heen, de droogte van de mond, zelfs de textuur van je toetsenbord. Je hersenen verwerken al je emoties, gedachten en herinneringen. Op hetzelfde moment zorgen je hersenen voor de lopende functies van het lichaam, zoals je ademhaling, knipperen om het oog te reinigen en bevochtigen, de spijsvertering en de beweging van alle spieren. De menselijke hersenen verwerken meer dan een miljoen berichten per seconde. Het brein weegt het belang van alle ontvangen gegevens en filtert de relatief onbelangrijke. Door deze screening functie kun je focussen op belangrijke zaken en effectief functioneren in de wereld. De hersenen functioneren anders dan andere organen. Wij hebben intelligentie, het vermogen om te redeneren, om gevoelens te hebben, te dromen en te plannen, om actie te ondernemen, en ons in te leven in andere mensen.

Het oog

Het oog kan 3½ miljoen kleuren en nuances onderscheiden. Het heeft een automatische scherpstelling en behandelt een verbazingwekkende 1½ miljoen inkomende berichten – simultaan. Het oog beschikt over traanklieren voor reiniging en bevochtiging. Het oog heeft een natuurlijk diafragma voor de regeling van de lichtsterkte. Beide ogen ontvangen twee verschillende beelden die worden samengevat in een consistent beeld met diepte. Slechts een deel van wat we zien, namelijk daar, waar we naar kijken, zien we scherp. De rest is niet scherp, zodat we makkelijk kunnen focussen op waarnaar we kijken.

Het universum had een begin – wat is de oorzaak?

Wetenschappers zijn ervan overtuigd dat ons universum begon met een enorme explosie van energie en licht, die ze de ‘Big Bang’ noemen. Dit was het begin van het universum, de start van de ruimte, en zelfs de eerste start van de tijd zelf. Astrofysicus Robert Jastrow verklaarde: “Het zaad van alles wat er gebeurt in het heelal werd geplant in dat eerste moment. Elke ster, elke planeet en alle levende wezens in het heelal is ontstaan als gevolg van gebeurtenissen die in gang werden gezet op het moment van de kosmische explosie. Het hele universum kwam bij die flits tot stand. Helaas hebben we tot op heden niet kunnen ontdekken wat deze flits heeft veroorzaakt.” Het universum heeft niet altijd bestaan. Het had een begin… wat veroorzaakt dat ? Wetenschappers hebben geen verklaring voor de plotselinge explosie van licht en materie.

Wie maakte de natuurwetten?

Waarom is het heelal zo ordelijk, zo betrouwbaar? Dit komt omdat het universum werkt door uniforme wetten van de natuur. Een groot deel van het leven lijkt onzeker, maar kijk naar waarop we kunnen rekenen dag na dag: de zwaartekracht blijft consistent, een warme kop koffie koelt vanzelf af, de aarde draait rond in 24 uur en de snelheid van het licht verandert niet – niet op aarde noch in sterrenstelsels ver van ons vandaan. Denk aan de zwaartekracht, de wetten van de thermodynamica en de wet van behoud van impuls, massa en zo zijn er nog veel meer natuurwetten, waardoor onze wereld en het universum ordelijk blijft functioneren. Hoe komt het dat deze natuurwetten nooit veranderen? Wie maakte ze?

Het universum gehoorzaamt er aan

De wetenschap ziet ook hoe vreemd dit is. Er is bovendien geen logische noodzaak voor een universum dat regels gehoorzaamt, laat staan één die zich houdt aan de regels van de wiskunde. Richard Feynman, een Nobelprijswinnaar voor kwantumelektrodynamica, zei: “Waarom de natuurwetten er zijn is is een mysterie. Het feit dàt er regels zijn op zich is al een soort wonder.”

DNA

Wist je dat er in elke cel van ons lichaam er een zeer gedetailleerde instructiecode staat, net als een miniatuur computerprogramma? Zoals je wellicht weet, bestaat een computerprogramma uit enen en nullen. De manier waarop zij worden gepresenteerd vertelt het computerprogramma wat te doen. De DNA- code in elk van onze cellen is zeer vergelijkbaar. Elk levend wezen is opgebouwd uit cellen. De mens bestaat uit meer dan 100 miljard cellen en elk van die cellen bevat drie miljard programmacodes. (reken het eens uit?) En al die cellen worden voortdurend vervangen, inclusief die hele programmacode…

Toeval?

Hoe komt al deze informatie in elke menselijke cel? Dit zijn niet zomaar chemicaliën; dit zijn chemische stoffen die instructie geven, net als de eentjes en nulletjes in de computer. Natuurlijke, biologische oorzaken zijn volledig ontoereikend als verklaring voor al deze gedetailleerde informatie. Je kunt zulke nauwkeurige informatie als deze niet vinden, zonder dat iemand het opzettelijk zó gemaakt heeft.

God toont Zichzelf

We weten dat God bestaat omdat Hij ons op het oog heeft. Hij wil dat de mens Hem zoekt en Hij wil gevonden worden. Hij heeft ons geschapen met de bedoeling dat we hem zouden kennen. Hij heeft ons omringd met bewijs van Zichzelf in Zijn schepping. God toont Zichzelf aan de mens in Jezus Christus, de helderste, het meest specifieke beeld van God aan de mens geopenbaard.

Waarom Jezus?

Kijk in de grote wereldgodsdiensten en je zult zien dat Boeddha, Mohammed en Confucius zich allemaal identificeerden als leraren of profeten. Geen van hen ooit heeft beweerd gelijk aan God te zijn. Verrassenderwijze deed Jezus dat wèl. Dat is wat Jezus onderscheidt van alle anderen. Hij zei dat God bestaat en je op zoek bent naar hem. Hoewel hij sprak over zijn Vader in de hemel, sprak Hij niet vanuit de positie van ‘gescheiden zijn van’, maar van heel dichtbij Zijn Vader, uniek voor de gehele mensheid. Jezus zei dat ieder die Hem had gezien eveneens de Vader had gezien. Hij zei van dat een ieder die Hem volgt niet in de duisternis zal wandelen, maar het licht des levens heeft. Daarmee eigende Hij Zich de attributen toe die alleen behoren aan God: in staat zijn om mensen van hun zonden te vergeven, hen te bevrijden van de gewoonten van de zonde, mensen een overvloediger leven, alsmede een eeuwig leven in de hemel te geven. Hij zei niet, “volg mijn woorden en je zult de waarheid vinden.” Hij zei: ” Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij.”

Bewijs

Welk bewijs gaf Jezus aangaande Zijn goddelijkheid? Hij deed wat mensen niet kunnen doen. Jezus deed wonderen. Hij genas mensen… blind, kreupel, doof en wekte zelfs een paar mensen uit de dood. Hij had macht over de materie; maakte voedsel uit lucht, genoeg om menigten van enkele duizenden mensen te voeden. Hij deed wonderen over de natuur en liep over het water van een meer en Hij beval een razende storm om te stillen en de natuur gehoorzaamde Hem.

Een ander plan

Jezus Christus openbaarde dat hoewel God ons ziet als zondaars, de straf waardig, en uitgesloten van Zijn liefde, Hij toch kwam met een ander plan. God Zelf nam de gedaante aan van de mens en aanvaardde de straf voor onze zonden namens ons. Klinkt belachelijk ? Misschien wel, maar veel liefdevolle vaders zouden graag ruilen met hun kind in een kankerafdeling als ze konden. De Bijbel zegt dat de reden waarom we God zouden liefhebben is, dat Hij ons eerst heeft liefgehad.

God in aktie

Jezus stierf in onze plaats zodat wij vergeven konden worden. Van alle religies die de mensheid kent zien we alleen door Jezus God reiken naar de mensheid om een relatie met Hem te hebben. We kunnen vergeven worden, door God volledig aanvaard en oprecht geliefd door God. 2 Tessalonicenzen 2 vers 16 “Hij, onze Here Jezus Christus, en God, onze Vader, die ons heeft liefgehad en ons eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft” Dit is God in aktie!

Bestaat God?

Als je het wilt weten, onderzoek dan Jezus Christus. De Bijbel zegt immers dat “God de wereld zo lief heeft gehad dat hij zijn enige Zoon gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft.” Johannes 3 vers 16

Geen dwang

God wil niet ons dwingen om te geloven in Hem, hoewel Hij dat zou kunnen doen. In plaats daarvan heeft hij voldoende bewijs van Zijn bestaan gegeven. Zijn prachtige schepping, de perfecte afstand van de aarde tot de zon, de unieke chemische eigenschappen van water, de menselijke hersenen, DNA, het aantal mensen die ervan getuigen Hem te kennen, de knagende vraag in ons hart en verstand of God bestaat, de bereidheid van God om te worden gekend door Jezus Christus.

Geloof is een relatie aangaan

Als jij een relatie met God nu wilt beginnen dan kan dat. Je bent meer dan welkom bij God. Maar het is jouw vrijwillige beslissing, geen dwang! Als je door God vergeven wilt worden en komen tot een relatie met Hem, kun je dit nu doen door Hem te vragen om je te vergeven en in je leven te komen. Jezus zei: “Zie, Ik sta aan de deur (van je hart) en klop aan. Wie mijn stem hoort en de deur opent, bij hem (haar) zal Ik binnenkomen. Als je dit wilt doen, maar niet zeker weet hoe het onder woorden te brengen, dit kan helpen:

“Heer Jezus, ik dank U voor het sterven voor mijn zonden.
U kent mijn leven en weet dat ik moet worden vergeven.
Ik wil U nu vragen om mij te vergeven en in mijn leven te komen.
Ik wil U leren kennen; kom in mijn leven nu.
Dank U wel dat U mij gezocht en gevonden heeft. Amen.”

Zekerheid!

God ziet je relatie met hem als permanent. Verwijzend naar al degenen die in Hem geloven heeft Jezus Christus van ons gezegd, “Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze rukken uit mijn hand.”

met dank aan Marilyn Adamson

Reacties zijn gesloten.