Antisemitisme

anti-Israël activisten Gretta Duisenberg, Anja Meulenbelt, Harry van Bommel en Dries van Agt

anti-Israël activisten Duisenberg, van Bommel en van Agt

Antisemitische bekende kopstukken zoals Dries van Agt, Gretta Duisenberg en Harry van Bommel van de SP maken de Joden opnieuw tot paria van de wereld. In Ierland, Noorwegen, Polen, Zweden, Frankrijk, Spanje, Griekenland, Hongarije en Italië« krijgen de Joden openlijk op TV weer de schuld van zo’n beetje alles wat er mis gaat in de samenleving . Antisemitisme is inmiddels helaas wijd verspreid, ook in de kerk.

Even ‘advocaat van de duivel’..

Zijn Christenen niet te veel bezig met Israël? Moeten wij ons als Christenen niet uitsluitend bezig houden met het Evangelie? Ook voor Israël geldt immers hetzelfde als voor Frankrijk, Amerika of China: alleen als zij de Heer Jezus als Messias aannemen zullen zij behouden worden? Waarom dan Israël op zo’n belangrijke plaats zetten? Verschillende mensen (ook Christenen!) zijn bovendien van mening dat het huidige Israël, wat is gevormd door Zionisten, heult met de komende NWO. Immers, zo redeneert men, de wereldbankiers, die op de achtergrond aan de touwtjes trekken, zijn toch vaak Joods?

Antisemitische gedachten in de kerk

Waarom zijn Christenen dan zo loyaal aan Israël terwijl zelfs orthodoxe Joden niets van het huidige Israël willen weten en zeggen dat het land Israël pas voor de Joden wordt als de Messias komt? Alleen omdat Israël genoemd wordt in de Bijbelse profetieën betekent dat toch niet dat God het eens is met wat Israël vandaag de dag uitspookt? In hemelsnaam: God zal twee-derde van hen om laten komen in de eindtijd en daaraan alleen al kun je zien hoe God denkt over hun huidige duistere wegen… Israël wordt ervan beschuldigd daar dus niet legitiem te zijn omdat zij geen recht te hebben op hun land vanwege hun ongeloof en hun hardnekkige onwil om de Heer Jezus te herkennen als Messias?

verharding

Paulus schrijft profetisch in de brief aan de Romeinen 11 vers 25 “Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan.” Er komt een moment waarop de volheid der heidenen binnengaat. Wij leven momenteel in de tijden der heidenen. God zoekt zich vanuit de heidenen een volk voor Zijn Naam. (Handelingen 15 vers 14) Als de volheid hiervan wordt bereikt dan zullen de bazuinen klinken en dan wordt deze Gemeente weggenomen. Tot die tijd is Israël geslagen met blindheid. Zij kunnen eenvoudig weg niet zien dat Christus hun Messias is; ze zijn daarvoor verblind. Deze verblinding is hen door God opgelegd en je mag het Joodse volk dat niet kwalijk nemen. Wij mogen niet zeggen dat zij verkeerd bezig zijn en dat ze op duistere wegen wandelen. God Zelf heeft hun weg verduisterd. Dit geheimenis, zoals Paulus het noemt, dat God Israël heeft verblind tot een bepaald moment in de tijd, is iets wat elke Christen zou moeten weten en rekening mee moet houden.

Totdat…

We lazen al over een ‘totdat’, namelijk het moment dat de volheid der heidenen (de Gemeente) zal binnengaan in het Huis des Vaders met de vele woningen. Op dat moment zal God Zich weer richten op Zijn geliefde volk. En zij hebben een belofte: het volk zal het zwaar hebben totdat… Jesaja 32 vers 15 …totdat over ons uitgestort wordt de Geest uit den hoge.

Vervangingstheologie

In Jesaja 32 wordt gesproken over de Heilige Geest, die aan de Joodse natie gegeven zou worden en de koning tot gerechtigheid zou komen. De kerk heeft lang geleerd dat Israël had gezondigd, terzijde was gezet en nimmer terug zou keren naar hun land en dat de gemeente in haar plaats was gekomen. Maar Israël is niet voorgoed opzijgezet. De Bijbel voorzegt de terugkeer van Israël naar hun land. Dat is de kern van de profetieën die ons vertellen over de terugkeer van de Heer Jezus. De wereld heeft gezien hoe de verstrooide Joden wereldwijd zich gingen voorbereiden op hun terugkeer naar het beloofde land. Al aan het eind van de negentiende eeuw waren de eerste Zionistische groepen opgericht. Vijftig jaar daarna werd Israël als natie erkend door de Verenigde Naties en op mei 1948 werden zij een staat. Dat was een enorme vervulling van profetie! Het markeerde het moment waarop de eindtijdprofetieën gingen uitkomen en vormde daarin zelf de belangrijkste ervan.

de Alija: de terugkeer van de Joden naar Israël

Door de grote Europese opwekkingen die begonnen in Wales, kwamen Christenen tot de erkenning dat Israël als volk terug zou keren in hun land. Het is het grootste en belangrijkste profetische feit wat we kennen. Het feit dat Israël als volk weer terugkeerde naar hun land bewees de waarheid van de Bijbelse profetieën. Dit werd door de Here God verordonneerd; het stond in Zijn Woord dat dit zou gebeuren.

Israe-240-animated-flag-gifs

Niet de Zionist, maar God Zelf was de drijfveer achter de alaija. En dat is de reden waarom wij als kinderen van God, als wij Gods profetieën bestuderen, niet om Israël heen kunnen. Zij zijn het centrum van de profetieën! De Gemeente heeft een hemelse bestemming en als zij is weggenomen, zal Israël volledig in de spotlights komen te staan. God zal Zich bekommeren om Zijn volk en hen tot Zich trekken in de woestijn, waar Hij hen zal richten. Dan zal Israël weer Gods volk zijn ten aanschouwen van de hele wereld. Dan zal de Messias, Koning Jezus, leven temidden van hen.

Wie anti Israël is, of wie anti Joods is?
Die is ook Anti God !
Dus heb God lief met je gehele hart,
en je naaste (Israël) zoals God hen liefheeft.

Dit stuk heb ik ergens gelezen, maar ik weet niet meer waar. Vandaar geen bronvermelding.

Reacties zijn gesloten.