3 beloften

Laatst las ik een Engels ‘dagboekje’ (niet echt een boekje, want het is een website) en daarin vond ik drie beloften. Drie beloften die je als Christen krijgt van de Here God; drie pijlers onder je leven; drie zekerheden waarop je kunt bouwen.[important]Belofte:

Ik zie jou als Mijn kind en Ik hoop
dat jij Mij als jouw Vader ziet.

[/important]

In het Oude Testament wordt God geopenbaard door vele namen. Er zijn meer dan 300 verschillende namen die aan God verwijzen de naam ‘Vader’ is één van daarvan. Ik geloof dat deze passage van de Schrift werkelijk verbazingwekkend is: Gods hart openbaart Zich als een Vader voor Israël. Hoewel de Here God hier spreekt tot Zijn volk Israël, mogen ook wij luisteren naar deze liefdevolle uitspraak, want ook wij als Christenen zijn kinderen Gods geworden door het offer van de Heer Jezus Christus. In Johannes 20 vers 17, zojuist verrezen uit het graf zegt de Heer Jezus: “Houd Me niet vast, Ik moet nog opstijgen naar de Vader. Ga liever naar mijn broeders en zeg hun: “Ik stijg op naar mijn Vader die ook jullie Vader is, naar mijn God die ook jullie God is.”

Het verlangen in het hart van de Here God is dat ook wij Hem ‘Vader’ noemen. Moge vandaag de dag zijn, waarop deze waarheid dieper dan ooit je hart mag raken.

[important]Belofte:

Al zou iedereen je alleen laten;
al zou zelfs je moeder je vergeten:
Ik zal je nooit vergeten!

[/important]

De Here God is de volledige uitdrukking van alle mogelijke soorten liefde. De liefde van een vader voor zijn kind, een moeder voor haar kind, de liefde tussen bruid en bruidegom, de liefde tussen broers en zussen onderling etc. 1 Johannes 4 vers 16 zegt dat alle liefde komt van God: “En wij hebben gekend en geloofd de liefde, die God tot ons heeft. God is liefde; en die in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.”

In de belofte hierboven zien we een vrouwelijke uitdrukking van de liefde van God. In dit vers stelt God de vraag “Kan een moeder de baby aan haar borst vergeten?” Is het mogelijk voor een moeder om zich niet te ontfermen over het kind dat ze heeft gebaard? De Here God beantwoordt Zelf deze retorische vraag door te zeggen: “zelfs al zou je moeder je vergeten: Ik zal je niet vergeten!” Het volgende vers in Jesaja 49:16 gaat verder als God ons vertelt dat Hij ons heeft gegraveerd in de palmen van zijn handen. Wat een belofte hebben wij! Het maakt niet uit wat er gebeurt in dit leven, het maakt niet uit welke vorm van afwijzing we ooit zullen meemaken… God zal jou nooit verwerpen! Hij zal nooit je vergeten, omdat Hij van je houdt met de liefde van een vader en Hij heeft ons ook lief met de liefde van een moeder! Moge de liefde van God ons vandaag overstelpen met alle liefde die we nodig hebben. Een vader’s liefde, liefde van een moeder, de liefde van een vriend, de liefde van een Redder… Mogen wij voor de rest van ons leven meer en meer leren leven in deze liefde.

[important]Belofte:

Ik zal Mijn doel vervullen voor jouw leven,
omdat Mijn genade tot in eeuwigheid is.

[/important]

In deze psalm verklaart koning David dat God Zijn doel voor David’ss leven zal vervullen, omdat Zijn grote liefde blijft tot in eeuwigheid. David wist dat God hem niet zou verlaten of het werk van Zijn handen in de steek zou laten.

God heeft een doel voor jouw leven. In Zijn oneindige, eeuwige liefde vormde Hij jou met Zijn eigen handen en Hij heeft belooft je nooit verlaten. Het is geruststellend om te weten dat God een uniek plan heeft voor ieder van ons en dat Hij beloofd heeft dat te vervullen. Zeker zullen er veel bulten en blauwe plekken komen op de weg naar onze bestemming en soms kunnen we zelfs op een zijspoor belanden. Maar als we ons leven hebben toevertrouwd aan de levende, liefdevolle God, kunnen we rusten in Zijn belofte dat Hij voor ons zal zorgen. David was ervan overtuigd dat de HEERE Zijn levensdoel zou vervullen, omdat Gods genade voortduurt tot in eeuwigheid. Mogen wij vandaag allemaal hetzelfde vertrouwen hebben in onze God en Vader! God zal Zijn doel voor jouw leven vervullen!
Geef een reactie