zullen we elkaar herkennen?De vraag of er herkenning is in de hemel, wordt vaak gesteld. Logisch; vooral als iemand je vóór ging! Ook het Bijbelse feit dat wij straks, in de hemel, ‘als engelen zullen zijn’ en dat het huwelijk er niet zal bestaan, verontrust velen. Als je jaren getrouwd bent geweest en je man of vrouw is overleden; hoe zul je elkaar dan ontmoeten? Weet je dan niet meer dat je ooit getrouwd was? Heb je dan niet meer datzelfde gevoel van liefde als op aarde? Hele begrijpelijke vragen. Goed om eens bij stil te staan.

herkenning

Laat ik eerst beginnen met (her)kennen ja of nee. Want die vraag is bijzonder makkelijk te beantwoorden. Bij de verheerlijking van de Heer Jezus op de berg, kwamen aan Zijn beide zijden twee mannen. De discipelen die mee gegaan waren de berg op vroegen meteen aan de Heer Jezus: ‘zullen wij voor Mozes en Elia een tent opzetten zodat ze vannacht kunnen slapen?’ Het wonderlijke hieraan is natuurlijk dat de discipelen Mozes en Elia nog nooit hadden gezien. De discipelen wisten niet hoe Mozes en Elia er uit hadden gezien en toch wisten ze meteen wie ze voor zich hadden. Ja; in de hemel zullen we elkaar kennen.

zul je nog van elkaar houden?

Als je veel van elkaar houdt dan ken je elkaar door en door. Draai het eens om. Straks, in de hemel, zul je een ieder door en door kennen. Denk je eens in: je hoeft nooit meer op je woorden te letten. Niemand zal je verkeerd begrijpen! Niemand zal gekwetst zijn! Je zult de liefde van God volop in je hart hebben. Dat hebben we nu ook wel, maar laten we eerlijk zijn: de ‘dingen van alle dag’ nemen ook je aandacht. Soms ben je geïrriteerd, soms moe. Soms kan het je helemaal niet schelen als een ander verdriet heeft, omdat je zelf genoeg aan je hoofd hebt. Maar daar Boven in de Hemel hebben we dat allemaal niet. Als we elkaar daar tegenkomen zullen we elkaar liefhebben met een diepere, schonere liefde dan nu tussen man en vrouw.

Hebben we onze herinneringen nog?

Toch: de Here God wilde geen robots. Geen willoze en nietswetende volgelingen. Maar mensen, die Hem uit liefde volgen. Zou de Here God dan onze herinneringen uitwissen? Ik denk het niet. De nare herinneringen zullen veranderen, want we zullen gaan begrijpen waarom ze gebeurde en daarom zullen we de nare dingen kunnen accepteren. De goede herinneringen: ja, die zullen we zeker hebben. Als we de hemel binnengaan zullen we vol vreugde de dierbaren die ons vóór gingen omhelzen! Natuurlijk zullen we elkaar herkennen! En de liefde tussen de voormalige echtgenoot en echtgenote zal dieper en volmaakter zijn dan ooit.

geen huwelijksverbond

We zullen zijn als engelen. Dat wil zeggen dat er geen huwelijksverbond meer zal zijn. We zullen ons niet meer voortplanten. Maar zoals de engelen zijnde, zullen we net als zij elkaar kennen, liefhebben en aanmoedigen. Want we zullen veel te doen hebben. En de Here God, Die de wensen van ons hart kent; zou Hij geliefden niet samen laten zijn? Vast! Ik denk dat hele families bij elkaar zullen zijn. Alleen zullen ze zich niet meer afsluiten voor anderen, zoals nu zo vaak gebeurt. Als je als nieuweling een kerk binnenkomt en bij de koffie staan de mensen in groepjes te praten, dan voel je je een vreemdeling. Dan moet je ‘onthaald’ worden door iemand om ‘erbij te kunnen gaan horen’.

geen vreemde meer

Ik ben helemaal gek van de home coming artiesten (Gaither vocal band en alle mensen die daarbij horen) Veel van hun oudere broers en zussen zijn hen al voorgegaan. Een lied wat zij onder andere zingen zegt: ‘als jij in de hemel komt; ach, dan kan ik me voorstellen dat je niet aan mij denkt. Je ziet de Heer Jezus; je ziet je geliefden weer! Maar.. na zeg eens.. tienduizend jaar of misschien een miljoen jaar: kom eens naar me toe!’ Als ik ‘straks’ in de hemel ben en die groep mensen in de hemel zingen samen tot Gods eer, dan ga ik ze zeker opzoeken. Nu, hier op aarde, weten ze echt niet wie ik ben. Maar als ik ze daar ontmoet dan zeggen ze blij: ‘ha Appie; fijn dat je gekomen bent! We hoopten al dat je snel zou komen! Schuif aan broer en zing met ons mee!’

Leven in het vooruitzicht in plaats van in het heden

De Hemel is een geweldig vooruitzicht. Ik verheug me er mateloos op. (nu komt er een ‘toch’…) Toch.. de Here heeft ons op aarde gelaten. Met een doel. Misschien om als weduwnaar of weduwe Zijn nabijheid en troost te ervaren. En misschien ook om daarvan te getuigen. Misschien om er te zijn voor iemand, die God op je pad brengt. Als we leven, compleet gefocust op de toekomst (Hemel) dan missen we hier op aarde wat. En dat is niet Gods bedoeling. Hij wil dat we verder leven. Want Hij heeft een plan met ons leven. Als we in plaats van te leven alleen rouwen, blokkeren we Gods plan met ons. En dat zou jammer zijn want God is zo goed en vol genade: Hij gunt het ons juist zo!

‘een leuk voorbeeld’

Als je een dvd speler hebt, huur dan eens de tekenfilm ‘Up!’. Die film gaat niet over de hemel en heeft zelfs helemaal niets met het geloof te maken. Maar de film ontroert. Want hij geeft zo goed weer waarom het niet goed is om stil te gaan staan als het de bedoeling is dat je dóór zal lopen. Het is een leuke kinderfilm; niets zwaars of dramatisch. Een oude man en een padvindertje, door het toeval samen gebracht, reizend in een huis wat aan een tros ballonnen zweeft.

Zegenwens

Ben jij eenzaam; heb je je man, vrouw, vader, moeder of andere geliefde verloren en lijkt de wereld een harde plaats geworden? Is je enige hoop ‘de zalige hoop’? Dan wens ik je Gods liefde, nabijheid en zegen. Deel die liefde met anderen! Zij, die ons vóór gingen zullen ons vanuit de hemel aanmoedigen! ‘Wat in ‘t vat zit, verzuurt niet’ zegt men. Je hoeft je niet voortdurend bezig te houden met het terugzien van je geliefde die heen is gegaan en hoe dat zal zijn; dat z? l gebeuren en dat zal fantastisch zijn! Mooier dan jij je kunt voorstellen! Denk daar maar aan voor het slapen gaan. Maar overdag: gebruik je tijd hier om zegen te verspreiden en je zult merken dat jij de eerste bent die die zegen ontvangt!

Reacties zijn gesloten.