Wie rijdt er?

De verstandigen zullen het verstaanLaatst werd ik bepaald bij Daniël 12:4 “Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.” Wow! Dat lijkt me geweldig, als deze vele eeuwen oude geheimenissen geopenbaard worden! Mocht ik daar bij zijn… Ik ging ervoor bidden. ‘Here, open mij de ogen, leer mij uw Woord lezen en doorgronden’. Dat is een oprecht gebed, immers, de Heilige Geest wil ons leiden in het verstaan van het Woord van God. Hierna werd ik bepaald bij een belangrijke voorwaarde voor diegenen die onderzoek zullen doen en wiens kennis zal vermeerderen: Daniël 12:10 “Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan”.

Wanneer ben je verstandig?

Als je je laat reinigen en heiligen. Als je daar over nadenkt kom je tot de conclusie dat het eerste inzicht wat daarvoor nodig is, is erkennen dat Christus het Hoofd is van de gemeente. Er zijn vele religies en allen menen zij een weg te wijzen naar de een of andere vorm van behoudenis of zelfvervolmaking. (verlichting) Wat deze religies gemeen hebben: zij allen ontkennen dat Christus Heer is.

Waarom is dat zo belangrijk?

Johannes 15:14 “Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied”.

Dit lijkt tegenstrijdig; het gaat tegen ons gevoel van vriendschap in: de één overheerst de ander immers niet! Ga mij niet vertellen wat ik moet doen! Ik ben mijn eigen baas! Ik bepaal mijn koers…

Wat betekent het Christelijk geloof voor ons? Wij weten dat we gered zijn. Het is heerlijk om te horen en te weten dat de Heer Jezus stierf voor onze zonden en dat wij dus vrijgekocht zijn; dank U Heer Jezus! Wij zijn vrijgekocht, apart gezet en de Heer heeft voor elk van ons een heel specifieke, speciale taak die bij ons past. Maar zodra we erover na gaan denken dat de Heer Jezus werkelijk Heer is, komen de twijfels en bijgedachten. Wij willen zelf ‘in control’ zijn.

Wie rijdt er?

Stel je je leven eens voor als een auto. Je zit in de auto en bestuurt die. Het is immers jouw leven? Jij bent immers een vrij mens, zelfstandig, de baas over je eigen leven? Maar bedenk eens: hoe ver kun je zien? Als jouw leven wordt voorgesteld als een auto; kijk dan eens door de voorruit: hoe ver kun je zien in de toekomst? ALs jij de toekomst niet kunt zien, rijdt je geblinddoekt. Dan kan jouw auto er wel eens zó uit gaan zien:

geen goede chauffeur...

Moet je hier rechtsaf? Geen idee! Linksaf dan? Geen idee! Je ziet immers niets! Hoe lang zou het duren voordat je ergens tegen op botst? CRASH!!! Je knalt ergens tegen op en diepe schaafplekken in je leven getuigen van deze crash. Deuken in je leven en glassplinters van alle botsingen die je blind rijdend had. Dan klopt de Heer Jezus op je portierraampje en zegt: ‘Ik kan jouw toekomst zien. Zal ik voor je sturen?’ En om welke stomme reden dan ook zeg je: ‘Nee, bedankt, het lukt me wel’. CRASH!! BANG!!

Je schudt door elkaar in uw wagen. Je spieren doen pijn van al die botsingen. Je nek doet zeer en dan, opeens: klop klop, klop op je raampje. De Heer Jezus staat weer naast uw wagen en vraagt: ‘zal ik jouw auto besturen?’ Maar wij willen het roer niet uit handen geven! Het is onze auto; ons leven… We rijden verder, op goed geluk. En de volgende botsing maakt de auto weer een stukje korter. Hoe lang duurt het? Hoe vaak wordt je naar het ziekenhuis gebracht, voordat je eindelijk zegt: ‘Heer, neemt U het stuur over alstublieft’.

Je schuift op en de Heer Jezus neemt plaats achter het stuur en daar ga je! De wagen rijdt heerlijk, zo lekker ging het nooit! Je gaat aan alle bomen vorbij, zonder ze te raken! In het begin vind je het heerlijk; je zet de handen achter uw hoofd en geniet van de rit.

wie rijdt er?

Hij heeft de controle; Hij heeft alle kennis! Dan komt er een bord die een afslag aankondigt. Er staat op: ‘uw favoriete zonde 3 KM‘. En je zegt tegen de Heer: zullen we deze afslag nemen? En de Heer zegt: ‘ben je mal? Ik weet wat er gebeuren zal; het gebeurt elke keer als je zo’n afslag neemt. Nee!’ Dan komt er weer een bord: ‘uw favoriete zonde 1 KM

Hoewel de Heer Jezus de hemel en de aarde maakte, en Hij alle moleculen bij elkaar houdt, zal Hij nooit aan jou Zijn wil opdringen. En je zegt: ‘ik wil toch deze afslag nemen!’ en je duwt en trekt en pakt het stuur. En de Heer Jezus respecteert jouw wil. Hij geeft jou het stuur over en trekt de veiligheidsriem wat vaster aan, wetend wat er gebeuren zal. Je raast de snelweg af en neemt die afslag.

Ach, je kent het verhaal: BANG!!! CRASH!!! de auto rolt over de kop en komt uiteindelijk tegen een boom tot stilstand. Je hebt weer wat meer littekens erbij gekregen, wat meer bloed is gevloeid en je voertuig heeft grotere schade. Als je weer enigszins bijgekomen bent zeg je: ‘wilt U misschien weer rijden?’

gevolgen...

Je zou verwachten dat de Heer Jezus zou zeggen: ‘Nee, Ik heb je toch gewaarschuwd? Los nu ook maar zelf je problemen op!’ Maar prijst Zijn Naam, Hij zegt: ‘natuurlijk!’. Misschien heb je in je leven al veel van deze momenten gekend. En misschien stap je elke keer weer in, vol goede voornemens. Maar laat er 1 goed voornemen zijn, waar je je ook echt aan houdt:
Jezus is Heer!

Galaten 5:16 “Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet (daardoor!) niet aan het begeren van het vlees”. Het wandelen door de Geest is de voorwaarde om het begeren van het vlees tegen te gaan. Het begeren van het vlees heeft te maken met de zonden, die tussen ons en de Here in staan. Zonden, die je toeroepen: ‘je kunt ons niet overwinnen! Wij zijn sterker dan jij!’ Maar het is niet waar! Wandelt door de Geest en je zult niet voldoen aan de begeerte van het vlees! Deze twee zaken kunnen namelijk niet samen gaan! Wat houdt wandelen door de Geest in? Het betekent: constant vervuld zijn door de Heilige Geest. Oftewel: Geef de Heer Jezus het stuur van jouw leven in handen! 17”Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst.”

Het vlees

Het vlees is 1) jouw fysieke lichaam: als dat moe is of honger heeft moet je het verzorgen. 2) Het vlees is hoe je denkt over de dingen, hoe je geprogrammeerd bent in je denken. Het bepaalt de manier waarop je tegen de wereld aanziet. 3) Het vlees is je emotie. Je lichaam reageert op jouw emoties met tranen, kippenvel, hartkloppingen, rechtopstaande haren of wat dan ook. Doe deze drie bij elkaar: lichaam, je levensbeschouwing en je emoties en je hebt een grote huilebalk: het vlees.

Ik wil… Ik wil… Ik wil wat ik wil en het kan me niet schelen wat het kost!

De Geest

Toen je een kind van God werd, kreeg je de Heilige Geest die je wil onderwijzen, leiden en corrigeren. De Heilige Geest en ‘het vlees’ zijn tegengestelden, zodat je uiteindelijk doet, wat je niet wilde doen. Je hebt een fijne dienst meegemaakt in je kerk en je bent vastbesloten: ik wil de Here volgen! Ik wil in Zijn nabijheid blijven! Ik wil Hem aanbidden bij voortduring! En je loopt naar de parkeerplaats en ergert je aan iemand, die je klem heeft gezet. En je hebt alweer een strijd tussen ‘het vlees’ en de Heilige Geest.

Het wordt zondagmorgen en je ‘vlees’ zegt: ik ben nog zo moe; ik heb geen zin om naar de kerk te gaan’. En jij draait je nog eens om en zegt: oké… Je krijgt een taak in de gemeente, maar je schrikt er voor terug. Je ‘vlees’ jammert: ‘maar dat kan ik toch helemaal niet?’ Geef je toe aan je angst, aan je luiheid, aan je vlees? Wie wil je volgen? Je hebt geen geest van angst en lafheid gekregen! Zodra de Heer ons in een bepaalde richting leidt, zegt ons ‘vlees’: o nee, dat wil/kan ik niet’ Dit zijn de dingen waar je aan kunt merken wie er aan het stuur van jouw leven zit… 18 “Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet”. Als je de Heer Jezus het stuur in handen geeft, laat je je door de Geest leiden.

De werken van het vlees

Maar doe je dat niet en neem je zelf het stuur in handen dan zijn dit de gevolgen (waaraan je duidelijk kunt merken dat jij zelf weer aan het stuur zat…):


19 “Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, 20 afgoderij, (alles, wat van u voorrang krijgt boven de weg van de Heer is afgoderij: het komt immers in de plaats van de Heer) toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, 21 nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven”.

Als je de dingen van het vlees doet, ben je een slaaf van de zonde! Waarom? Je bent immers vrijgekocht van de zonde; laat dan de zonde niet langer heerschappij in je leven hebben!

Als jij iets van deze dingen herkent, ook al is het in een milde vorm (ja, we kunnen zo goed onszelf bedriegen…) dan weet je dat het vlees aan het stuur zit. We kunnen ze wel herkennen; we weten best wat zonde is! Als je geen gelovige bent, is de Heilige Geest van God rondom je en vertelt je dat deze dingen zonde zijn. Ben je wel een Christen, dan woont de Heilige Geest in jou en vertelt je dat deze dingen zonde zijn. We kunnen deze zachte stem verdoven door teveel alcohol of druggebruik en we kunnen de stem van de Heilige Geest net zolang negeren tot ons hart verhardt.

De vruchten van de Geest

Maar wat gebeurt er als de Heilige Geest aan het stuur van ons lezen zit? Dan ontneemt de Heer aan de zonden, die je leven zo moeilijk maken, de kracht. Ze zijn er nog wel, maar ze hebben hun macht over jou verloren. Hoe dichter je bij jouw Heer blijft, hoe minder vat de stem van ‘het vlees’ op jou heeft en hoe meer ruimte ‘de Geest’ krijgt.

22 ”Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, (ruimhartigheid en geduld) vriendelijkheid, goedheid, trouw, (uw ‘ja’ is ‘ja’ en uw ‘nee’ is ‘nee’ en u bent trouw aan de opdrachten die de Heer u geeft) zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 23 Tegen zodanige mensen is de wet niet. 24 Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.”

Zodra wij het stuur van ons leven weer zelf in handen nemen, zullen we merken dat de zonden, de dingen die we door ‘het vlees’willen en doen, hun oude macht terugkrijgen. Als de Heer Jezus aan het stuur is, hebben zij lang niet zo’n macht over je, maar als jij zelf stuurt dan zijn ze volop terug. Dan lijkt alles wat je bereikt hebt een mislukking. Dan ben je als kind van God ‘in het vlees’, een ‘vleselijke Christen’.

Elke dag opnieuw het stuur uit handen geven

Als je het stuur van je leven in handen van de Heer Jezus geeft, dan kun je achterover leunen; de Heer leidt je. De begeerten van het vlees schreeuwen minder; zij hebben geen macht over jou als de Heer Jezus aan jouw stuur zit. Deze strijd van telkens weer het stuur in handen van de Heer geven, is een dagelijks terugkerende strijd, waarin wij onze zwakte mogen belijden en mogen weten dat de Heer ons niets verwijt, maar dat Hij blij is als wij ons weer naar Hem terugkeren.

Wie wint?

Wie zal deze strijd winnen? Nou, datgene wat gevoed wordt. Wat voeding onthouden wordt sterft; wat gevoed wordt leeft. Geef je telkens toe aan die kleine ‘onschuldige’ verlangens van het vlees, of geef je je tijd aan de zaken van de Geest? Datgene waar jij het meeste tijd en aandacht in stopt, zal gedijen en zal winnen! Richt je blik telkens weer op Jezus en de dingen van het leven van alledag worden steeds onbelangrijker.

De ene kant

Je levensweg heeft aan de ene zijde ‘het vlees’ en aan de andere zijde ‘de Geest’. Precies in het midden lopen is onmogelijk: beide kanten trekken. Kies je voor een tijdje de kant van het vlees, dan zal dat steeds vanzelfsprekender worden; dingen die eerst verkeerd leken, daarvan heb je nu het gevoel ‘ach, nou ja’. En kijk je naar de andere kant, dan zullen de zaken van God, van je geloof, je soms zelfs vreemd overkomen.

De andere kant

Kies je voor de Geest, dan zullen de zaken van het vlees verder van je af staan; steeds duidelijker kun je zien dat je daar niet hoort. Je denkt ‘waar was ik in hemelsnaam mee bezig?’ Dan trekt je hart steeds meer naar de Heer Jezus en verlang je naar meer van Zijn Geest. 25 “Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden”.

Hoe word je vervuld met de Heilige Geest?

Vraag erom. Bidt erom! Als je merkt dat door dingen in je leven boosheid of bitterheid opkomen: bidt dan n vraag of de Heer Jezus je wil reinigen van deze gevoelens. Of hij het stuur weer wil terugpakken; jouw handen willen het aan Hem weer teruggeven, want onbewust had je het weer gepakt…

Bidt! Wanneer en hoe vaak? Zo vaak je kunt! ‘s morgens als je ontwaakt en ‘s avonds voor je gaat slapen, voor en na het eten. Alle bekende momenten. Waarom niet vaker? Als je op de snelweg rijdt kun je luisteren naar een cd van de Creedance clearwater revival (niks mis mee) maar je kunt ook je radio uitzetten en bidden. Als ik naar de wc ga vouw ik automatisch mijn handen, zo gewend ben ik om dit momentje te benutten voor een gesprekje met mijn Hemelse Vader; schaam je niet, de Here heeft je gemaakt en Hij kent je door en door. Gebruik elk moment om even te spreken met je Heer! Een gesprek bestaat uit spreken en luisteren. Neem tijd om te luisteren wat de Geest je zegt! Er zal waarschijnlijk geen Stem uit de hemel komen; God spreekt tot ons door Zijn Woord.

Lees je Bijbel en sta ervoor open dat de Here je door Zijn Woord zal antwoorden. Lees de komende week eens elke dag Matteüs 5, 6 en 7 Hier lees je hoe je als kind van God mag leven, een leven, wat aangenaam voor Hem is.

Aanbidding! Vul je hart met een aanbiddingslied, spreek je liefde voor de Heer uit! Loof Hem; je hebt alle reden! Doe dit vooral als angst of neerslachtigheid terugkomt; de duivel zal van je wijken als je de Here looft en prijst! Als het een hardnekkige zonde is, zal het verontwaardigd klinken in je hart: ‘je kunt mij er niet uit schoppen?! Die zonde is zó vertrouwd in je leven… Als de boze de eerste keer niet wijkt, ga dan door met lofprijzing. Net zolang tot hij het veld ruimt. Geef niet op! Je bent een Koninklijk kind, door de Vader bemind! Probeer het! Prijs Vader, Zoon en Heilige Geest! Aanbidding neemt je woede, teleurstelling, zelfingenomenheid, je zelfmedelijden en je egoïsme weg. Daar is geen plaats meer voor als je God prijst! Je wordt erdoor boven je eigen problemen en verzoekingen uitgetild, want je blikveld richt zich van beneden (waar die moeilijkheden zijn) naar boven, waar je Verlosser is! Zing en aanbidt! Laat dit een groot deel van je leven worden!

Zoek contact met medegelovigen, die net zoals jij zo af en toe door het leven stumperen en bemerken dat ze weer zelf bezig waren. Je kunt elkaar zo bemoedigen! Zij zijn, waar jij was! (of andersom) God geeft ons immers als gemeente, kinderen van God die samen zijn, aan elkaar om elkaar op te bouwen, te bemoedigen en te troosten. Echte kinderen van God zullen je niet uitlachen of beschimpen, als je faalt. Echte gelovigen zeggen: joh, ik maak(te) exact hetzelfde mee! Maar de Here helpt ons eruit!

De Heer Jezus volgen is niet de makkelijke weg. Er is een heel reëele vijand die achter je aan komt om te pogen je te verslaan. Het leven zelf zal voor de obstakels zorgen. Misschien krijg je slecht nieuws over je gezondheid, over je baan. Bedenk dan steeds, dat als de Heer Jezus in controle is over jouw leven, als Hij het stuur vast in Zijn handen heeft, zijn dit de dingen waar de Heer ook mee om zal gaan. Ons rest vertrouwen. Niet meteen vertrouwen als in ‘de Heer lost het wel op’, maar vertrouwen als in ‘de Heer weet ervan; Hij leidt mij in dit leven; Zijn weg is goed, zelfs als ik dat niet zie’.

De Heer Jezus is de Heer, mijn Heer.
Dat is wat wij mogen belijden, telkens weer.
Ooit zal elke knie zich buigen en elke tong getuigen dat Jezus de Heer is!

Reacties zijn gesloten.