kiezen voor het licht

Speciaal voor Klaas

Soms is het leven zwaar. Gisteren was het ‘blue monday’, de meest depressieve maandag van het jaar. Soms ontkom je er niet aan; dan ben je teleurgesteld, lijkt het grauw en grijs. Als alles je tegenzit dan kun je niet zingen. Toch?Jawel. Dat kan wel. De Heer Jezus zegt ons in Zijn Woord:

Efeziërs 5 vers 20 dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles


Kolossenzen 1 vers 12 en dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht.


1 Tessalonicenzen 5 vers 18 dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.

Corrie ten Boom kende deze tekst. En Betsy, haar zuster ook. Toen ze het concentratiekamp binnen gingen fluisterde Betsy: ‘laten wij de Heer danken..’ Corrie protesteerde verontwaardigd: hoe kon je danken in zulke omstandigheden? De barakken waar ze in kwamen krioelden van vlooien en luizen. De twee vrouwen lazen hun Bijbel in deze deprimerende omgeving. En al snel vormde zich een kring van vrouwen om hen heen, hunkerend naar een woord van liefde, blijdschap en hoop. Op een dag realiseerde Corrie zich, dat juist door de luizen en vlooien de kampbewakers niet in deze barak kwamen. Daardoor konden ze ongestraft hun Bijbelstudies houden en samen gemeente zijn. Corrie begreep de waarheid van dit Bijbelwoord. Als je dat doet, de Here God danken, Zijn Naam groot maken, Hem liefhebben, dan nader je tot God.

En als je dat doet…

Jakobus 4 vers 8 Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen.

Dit is de manier om dagelijks in het licht te wandelen. Ook als het donker is om je heen. In je hart kan het licht zijn. Hoe vreemd het misschien mag klinken, maar je mag kiezen voor een leven in het licht van Jezus. Je hoeft niet in het donker voort te strompelen! Nader tot God, en Hij zal tot jou naderen.

En dat is een belofte van God Zelf!

er is een donkere en moeilijke kant aan het leven
maar er is eveneens een heldere en zonnige kant
Hoewel we te maken hebben met duisternis en strijd
mogen we onze blik gericht houden op de zonnige kant

Blijf aan die zonnige kant
altijd aan die lichte kant
Blijf aan de zonnige kant van het leven
het zal ons elke dag helpen
en onze weg verlichten
als we aan de zonnige kant blijven.

Laten we elke dag begroeten met een lied van hoop
hoewel dat moment misschien bewolkt is
Laten altijd op onze Heiland vertrouwen
Die ons allen in Zijn zorg houdt!

Blijf aan die zonnige kant
altijd aan die lichte kant
Blijf aan de zonnige kant van het leven
het zal ons elke dag helpen
en onze weg verlichten
als we aan de zonnige kant blijven.

O, de storm brak vandaag los met zijn geweld
vermorzelend de hoop die wij koesteren
maar ook storm en bewolking zullen uiteindelijk weggaan
en de zon zal weer helder en fel schijnen

Blijf aan die zonnige kant
altijd aan die lichte kant
Blijf aan de zonnige kant van het leven
het zal ons elke dag helpen
en onze weg verlichten
als we aan de zonnige kant blijven.

Reacties zijn gesloten.