Ik zondig? Ik ben toch niet slecht?…

zonde en schuld... zware begrippen

Waarom zou God mij veroordelen?
Ik heb niets op mijn geweten,
ben een gewoon, eerlijk en fatsoenlijk mens!

Kent u deze vraag? Een logische vraag en begrijpelijk dat mensen zich soms aangevallen voelen als ze de boodschap van het Evangelie van de Heer Jezus Christus horen. Waarom zou God’s Zoon voor mijn zonden moeten sterven? Wat heb ik dan gedaan wat zó erg was dat de doodstraf ertegenover staat?

Romeinen 3:23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods.

Derven is ‘mislopen, verliezen, iets zien ontgaan’ volgens het woordenboek. Wij zullen dus ‘de heerlijkheid God’s ‘ mislopen omdat we gezondigd hebben. Wat is dat dan, die ‘heerlijkheid God’s’?

De heerlijkheid God’s is de aanwezigheid van God. Door onze zonde zullen wij die aanwezigheid van God mislopen. Na onze lichamelijk sterven (ons lichaam sterft en wij worden uit deze wereld verwijderd) komt de tweede scheiding: doordat de mens door zonde is aangetast is de mens gedoemd om zonder God te leven, verder te leven in een plaats waar God niet is. Bedenk, dat God is: Oneindig Leven, Scheppende Kracht, Liefde, Licht, Goedheid, Wijsheid, Goedheid, Heiligheid, Trouw, Barmhartigheid, Kracht, Rechtvaardigheid, Wijsheid en Grootsheid.

De plaats waar de mens na zijn sterven thuishoort is de plaats waar duisternis heerst, angst, haat, onheiligheid, berouw, spijt en verdriet. (de hel) Gelukkig is God echter ook Genade en Reddende liefde. God wil niet dat de mens verloren gaat. Omdat één van God’s eigenschappen ‘rechtvaardigheid’ is, kan God niets door de vingers zien. Door Zijn Heiligheid is het voor de mens in zichzelf niet mogelijk bij God te komen.

God droeg in Zijn rechtvaardigheid Zijn eigen oordeel over de mens: God werd tot mens (de Heer Jezus Christus) en Hij droeg onze schuld. Als we dat grote offer aannemen zullen wij na ons lichamelijk sterven bij God kunnen en mogen komen, in het Licht en de genade van Zijn Wezen. Een prachtig en fantastisch vooruitzicht!

Blijft toch over die vraag: ‘ben ik dan zó slecht???’ Wanneer zou ik dan in hemelsnaam wèl voldoen? Laten we eens kijken naar de tien geboden.

  1. Ik ben de HERE, uw God,? gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
  2. Gij zult u geen gesneden beeld maken
  3. Gij zult de naam van de HERE, uw God, niet ijdel gebruiken,
  4. Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt
  5. Eer uw vader en uw moeder,
  6. Gij zult niet doodslaan.
  7. Gij zult niet echtbreken
  8. Gij zult niet stelen.
  9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
  10. Gij zult niet begeren uws naasten huis of zijn vrouw

Voldoe jij aan alle tien geboden? Of ‘grotendeels’? Als wij voor God als Rechter komen te staan zal blijken dat we zo’n beetje al zijn geboden hebben overtreden. Ik noem er een paar: wel eens gelogen? Je ouders altijd geëerd? Wel eens iets gestolen? Wel eens gelogen? Of, zoals de Heer Jezus zei: als iemand zijn naaste haat en dood wenst, dan overtreedt hij al het zesde gebod. Kijk eens naar het zevende gebod? Ooit seksuele fantasiën gehad? Dan pleegde je overspel. (je overtrad dan tevens het tiende gebod) Als je de geboden zó interpreteert zul je merken dat geen enkel gebod door jou (en mij !) wordt nageleefd.

‘Ja maar, hallo zeg… ik ben een fatsoenlijk mens!
Dan z? l ik eens een regeltje overtreden…
daarmee ben ik toch geen slecht mens!?’

Wat zou een rechter zeggen als een verdachte van inbraak die wordt voorgeleid tegen de rechter zegt: ‘Edelachtbare, ik verzoek u er rekening mee te houden dat ik niemand heb vermoord, ik heb niemand verkracht en niemand mishandeld’. Ik denk dat de rechter zijn wenkbrauwen hoog op zou trekken en zou zeggen: ‘daarvoor staat u dan ook niet terecht!’.

Snap je: God is zó heilig, dat elke onvolkomenheid van ons aan het licht komt. Ik kan me voorstellen dat je nu in gedachten een beetje bromt. Het zijn ook wel heel hoge maatstaven. Misschien helpt je dan het volgende (absurde) voorbeeld.

Stel dat je op een morgen wakker wordt en merkt dat er boven op je hoofd iets zit. Het zit stevig vast. In de spiegel zie je, dat het een soort LCD schermpje is met letters en woorden. (spiegelbeeld, dus je kunt het niet lezen.) Maar je komt er snel achter: op dit beeldschermpje blijken al jouw gedachten te worden geprojecteerd. Natuurlijk doe je er alles aan om dit schermpje te verwijderen of te saboteren. Maar niets lukt. Je kunt het niet uitzetten en het is bestand tegen al je geweld. Zelfs als je er een hoed of muts over heen zet blijken de woorden dwars daar doorheen zichtbaar te zijn. Je moet naar je werk! En je auto is stuk, die staat bij de garage, dus je moet met de trein en een stukje met de tram! Wanhopig probeer je je gedachten stop te zetten. (dat lukt niet: de beste methode om je iets te herinneren is te proberen het te vergeten!) Je realiseert je, dat als je neef vanavond langs komt, zoals je met hem hebt afgesproken, dat je mond zal zeggen dat je het gezellig vindt dat hij gekomen is, terwijl je werkelijke gedachten levensgroot boven je hoofd staan.

Dat, als je straks in de tram zit, je moet vermijden te kijken naar dikke of juist hele dunne mensen, naar hele lange of korte mensen, naar mensen met een duidelijk zichtbaar toupet of mensen die scheel kijken. Je kunt je gedachten niet in toom houden. Door je opvoeding heb je geleerd niet te zeggen wat je denkt. Noem het een laagje vernis. Maar nu weet je dat je diep in de problemen komt als je je baas tegen komt, zijn secretaresse etc!

zichtbare gedachten

Als je je een beetje inleeft in dit idiote voorbeeld zul je merken dat je je vaak voor je gedachten zou moeten schamen, als ze zichtbaar waren voor de rest van de wereld. Gelukkig maar dat dat niet zo is! Maar… de enige uitzondering hierin is God Zelf! Als je voor God als Rechter komt te staan, die zó heilig is, dan zal elk foutje elk smetje helder en duidelijk zichtbaar zijn! Snap je: het is niet zó dat je voor straf vanwege je verkeerde dingen in je leven, in de hel komt. Het is, omdat jij als zondig mens domweg niet in de buurt van God zou kunnen komen!

Daarom heeft God Zelf de oplossing gegeven! Als jij het offer van de Heer Jezus aanneemt, met een simpel gebed waarin je Hem dankt en waarin je belijdt dat je niet kunt voldoen aan God’s maatstaven, dan zul je voor God staan met een volkomen rein en schoon leven! Alles, wat een smet of een vlek was, is dan weggedaan! Wat overblijft zijn de dingen, die jij in liefde gedaan hebt voor anderen, wat overblijft is jouw liefde voor God Zelf, die jou Zijn hand heeft toegestoken toen het hopeloos was; toen je verloren dreigde te gaan!

Reacties zijn gesloten.