de V-formatie

Als de kou weer bezit gaat nemen van het land, dan gaan sommige vogels (ganzen, zwanen, kraanvogels, wulpen en lepelaars) op trek naar het warmere zuiden. Je ziet dan grote, vaak V-vormige formaties. Waarom doen ze dat zó?


Energiezuinig

Voordat wij het woord ‘energiezuinig’ hadden bedacht heeft onze Hemelse Vader het al ingebouwd in het instinct van de trekvogels. Bij elke vleugelslag worden luchtwervelingen veroorzaakt. Daardoor heeft de vogel die er achter vliegt wat extra lift; opwaartse druk. Zó kan één voor op vliegende vogel een hele zwerm helpen! Omdat de vogel die voorop vliegt een zwaardere inspanning verricht, wordt hij regelmatig afgewisseld. Hij zakt dan terug naar een plekje achteraan.

Een waaier

In het wielrennen zien we hoe de mens dit nabootst. Als de wind schuin van voren komt gaan de renners schuin achter elkaar rijden. Men noemt dit een ‘waaier’.Ook hier verricht de voorste rijder, die de anderen ‘uit de wind houdt’, de grootste inspanning en ook hier wordt de koprijder regelmatig afgelost.

solo

De trekvogel of de wielrenner die solo gaat, zal dit niet lang vol houden. Er zijn echter kinderen van God, die in hun leven solo gaan. De Vader in de hemel, Die weet dat wij het alleen heel erg moeilijk kunnen krijgen, heeft het huwelijks- en gezinsverband ingesteld. Zo helpen man en vrouw elkaar; helpen de ouders de kinderen en, als de kinderen volwassen zijn en de ouders hulpbehoevend worden, de kinderen de ouders.

Niet alleen gaan

Zo heeft God ons als Zijn kinderen ook samengevoegd in een formatie. De Gemeente. Elk kind van God hoeft er niet alleen voor te staan, als er een plaatselijke gemeente is. Ik weet dat in sommige gevallen mensen niet naar een gemeente kunnen omdat die te ver weg is of zo. Voel je niet aangevallen als jou dit betreft. Als een kind van God alleen staat in het beleven van zijn geloof, is dat geen zonde. Het is wel zonde. (jammer) Want er is dan niemand die ‘voorop’ vliegt, niemand die je uit de wind houdt. Wij kunnen van de vogels hierin een les leren. Vogels bereiken het Zuiden als ze samen vliegen. Laten wij, voor zover wij kunnen, samen gaan met andere Christenen. Dat kan zijn in een kerk, in een Bijbelstudiekring of zelfs via een weblog als dit. Zoek contact met mede-Christenen!

Gevaar

De trekvogels vliegen ook om een andere reden in formatie. En dat is dezelfde reden waarom schepen in een oorlogssituatie in een konvooi varen en vliegtuigen in formatie vliegen. Als er gevaar dreigt, dan zijn er veel meer ogen aanwezig om het gevaar op te merken. Als jij een gevaar niet ziet, dan ziet je buurman het misschien wel! Evenzo heeft het kind van God te maken met gevaren. Het is er de boze aan gelegen om hen van hun zekerheid en blijdschap te beroven. En daartoe gebruikt hij tactieken om dat doel te bereiken. Als je er alleen voor staat, kun je daar behoorlijk moedeloos van worden. Ook hier heb je de ander nodig.

Hulp

Bij ganzen is het zó, dat als een vogel niet meer mee kan; het niet meer kan bijhouden en dus noodgedwongen de groep moet loslaten. In dat geval zwenken twee andere ganzen mee af. Zij vergezellen het zieke of gewonde dier en blijven bij hem tot hij weer op krachten is gekomen. Dan zoeken ze samen weer een zwerm op om verder te vliegen naar het Zuiden. Een ontroerend mooi iets. In een gemeente (Bijbelstudiekring o.i.d.) zijn ook zieken, ouderen, die het niet meer bij kunnen benen…

Gakgak

Een zwerm ganzen kun je horen voorbij komen. Niet alleen door het ruisen van hun vleugels, maar ook door het constante ‘gak gak gak’. Dit zijn de ganzen, die achteraan vliegen. Zij bemoedigen de voorste vogel. Ze geven het ritme aan en op dat ritme vliegt de voorste vogel. In een plaatselijke gemeente heb je een voorganger en oudsten. Hoe vaak is ons ‘gak gak gak’ alleen maar gesnater of kritiek? En hoe vaak is het een aanmoediging voor mede-Christenen?

Reacties zijn gesloten.