De ontmoeting van president Trump en premier Netanyahu

“Dan zal Ik hen planten in hun grond, en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die Ik hun gegeven heb, zegt de Here, uw God.”

Amos 9:15

Elke echte oplossing is welkom

President Donald Trump heeft aangekondigd dat het Amerikaanse Midden-Oosten-beleid niet langer vasthoudt aan de twee-staten-oplossing . Sprekend op een gezamenlijke persconferentie in het Witte Huis, aan het einde van zijn ontmoeting op 15 februari ’17 met premier Netanyahu, zei de Amerikaanse president dat het hem niet uitmaakt of er een vredesakkoord komt gebaseerd op een één staat of de zgn. twee staten-oplossing. “Ik ben op zoek naar twee staten of één staat. Ik ben erg blij met datgene wat beide partijen willen. Zolang Israël en de Palestijnen er tevreden mee zijn, dan ben ik blij met wat ze daarvoor gekozen hebben” zei Trump. Hij zei ook dat beide partijen begrijpen dat elk vredesakkoord compromissen van beide kanten met zich mee brengt. Ten aanzien van de Joodse nederzettingen zei de Amerikaanse president dat hij Netanyahu had gevraagd om voorlopig ‘wat rustig’ te zijn v.w.b. uitbreidingen.

Werken aan die oplossing

Trump herhaalde zijn inzet om te werken aan het bereiken van een vredesakkoord. “Onze regering is vastbesloten samen te werken met Israël en onze gemeenschappelijke bondgenoten in de regio om te komen tot een grotere veiligheid en stabiliteit. Dat geldt zeker ook voor het werken in de richting van een vredesakkoord tussen Israël en de Palestijnen. De Verenigde Staten zullen zo’n vrede van harte aanmoedigen. We zullen er hard aan mee werken; zeer, zeer ijverig. Maar uiteindelijk zijn het de partijen zelf, die direct ver een dergelijke overeenkomst moeten onderhandelen. We zullen naast hen zijn; we zullen met hen werken, maar het is aan hen.”

VN

De Amerikaanse president sprak ook zijn kritiek uit op de VN over de manier waarop ze Israël behandelen, zeggende dat dat een heel oneerlijke manier is. De VN heeft in de afgelopen jaren steeds weer veroordelingen tegen Israël uitgesproken. Het bouwen van huizen leidde al tot zo’n resolutie. Landen die aantoonbaar de mensenrechten schenden, zoals homofielen van daken gooien, massale onthoofdingen of ophangingen: deze landen werd door de VN geen resolutie opgelegd. De VN is het satanische instrument waarmee de wereld haar haat tegenover Joden uitspreekt.

Een onwelkome of een welkome ontvangst

De Israëlische premier Netanyahu opende zijn betoog met het bedanken van de Donald en Melania Trump ‘voor de echte warme gastvrijheid die je ons hebt laten zien, mijn vrouw Sara en onze hele delegatie’. Die ontvangst was inderdaad een schril contrast met de ontvangst door Obama, waarbij premier Natanyahu via een zijdeur werd binnengelaten, enkele uren moest wachten en vervolgens door Obama weer alleen werd gelaten omdat Obama trek had en (alleen) ging lunchen. Dat was een blamage voor een Amerikaanse president en het toonde Obama’s diepe afkeer voor de Joodse premier. Donald Trump (hoewel de hele wereld lijkt te vallen over zijn houding) liet hierin zien hoe het wel moet.

Islam

Na het benadrukken van de sterke banden van gemeenschappelijke waarden die de fundamenten zijn van de “opvallend sterke” alliantie tussen Israël en de VS, zei Trump dat deze waarden worden aangevallen door de radicale islam. “Onze alliantie is gebaseerd op een diepe band van gemeenschappelijke waarden en gemeenschappelijk belang, en in toenemende mate worden die waarden en belangen aangevallen door een kwaadaardige kracht: radicale islamitische terreur.

Netanyahu over de Islamitische dreiging

Meneer de President, u toont grote helderheid en moed in het confronteren van deze kwade macht om hen het hoofd te bieden” zei Netanyahu. “U confronteert het terroristische regime van Iran en u wilt Iran verhinderen om -door de vreselijke deal (die door Obama is gesloten)- een nucleair arsenaal te verkrijgen, en u hebt gezegd dat de Verenigde Staten zich ook met kracht zal inzetten om te voorkomen dat Iran kernwapens zal krijgen. U roept op voor de nederlaag van ISIS. Onder uw leiderschap denk ik dat het mogelijk is om de stijgende tij van de radicale islam te keren, en in deze grote taak, zoals in zovele anderen, staat Israël samen met u, en ik sta persoonlijk achter u. Meneer de president, in het terugdringen van de militante islam, krijgen we een historische kans, want voor het eerst in mijn leven en voor de eerste keer in het bestaan van mijn land, zien de Arabische landen in de regio Israël niet als een vijand, maar in toenemende mate – als een bondgenoot”.

Bondgenoot?

Dat de Arabische landen rondom Israël hen niet langer (in de eerste plaats) als vijand zien maar als bondgenoot, komt door de dreiging die van Iran uitgaat. Amerika ( de grote satan) en Israël (de kleine satan) zijn de verklaarde oorlogsdoelen van Iran, maar Iran heeft een conflict met bijna alle andere Arabische staten. Dat komt omdat Iran Sjiietisch is en de meeste andere Arabische staten Soenitisch. En Sjiieten en Soennieten staan elkaar naar het leven. In de gedachte ‘de vijand van mijn vijand is mijn vriend’ beschouwen de Arabische Staten Israël steeds meer als een bondgenoot tegen de agressie van Iran.

Golanhoogte

Tijdens hun gedenkwaardige bijeenkomst in Washington vroeg Benjamin Netanyahu aan Donald Trump om de officiële Amerikaanse erkenning voor de soevereiniteit van Israël over de Golanhoogte, de bergachtige noordelijke regio. Syrië bezette dit gebied meteen na het uitroepen van de staat Israël, maar Israël verjoeg Syrië uit dit gebied tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967, voornamelijk omdat zij voortdurend vanaf deze hoogten werden aangevallen. In 1981 ging Israël over tot de officiële vaststelling van de annexatie van de Golanhoogten ter vervanging van het militair bestuur. Deze annexatie werd niet internationaal erkend, maar bracht nooit zo veel controverse en kritiek als de voorstellen om Judea en Samaria onder Israëlische soevereiniteit te brengen. De Golanhoogte is relatief rustig en vredig, op af en toe een verdwaalde raket na uit buurland Syrië, dat is verwikkeld in een burgeroorlog. De Amerikaanse president leek niet verbaasd te zijn door het verzoek en leek aan te geven dat de nieuwe regering een positiever standpunt tegenover de kwestie inneemt dan de vorige Witte Huis regering had.

Oorlog in Syrië

Netanyahu en Trump spraken ook over de situatie in Syrië. Hierbij werd vastgesteld dat Israël er geen belang bij heeft om zich te mengen in het conflict, maar dat het stappen blijft nemen om te voorkomen dat Iraanse wapens de in Libanon gevestigde terreurgroep Hezbollah bereiken.


Bidt voor Israël!

Reacties zijn gesloten.