de hand van de meester

de hand van de meester

Het was een drukke dag geweest op de veiling en de veilingmeester bedenkt zich dat het nauwelijks de moeite zal lonen om het laatste stuk van die dag, een oude, gehavende viool, te veilen. ‘Het is het laatste artikel’ denkt hij, ‘laten we het toch maar verkopen, dan zijn we daarna klaar en kunnen we naar huis’.

Hij houdt de viool omhoog en roept: “Eén tientje! Wie biedt één tientje? Niemand? Biedt iemand zeven Euro vijftig voor deze viool? Wie biedt Euro voor deze antieke viool? Wie wil voor een spotprijsje een echte viool?”

Op dat moment loopt een oude man met lang grijs haar noor voren. Zonder iets te zeggen pakt hij de viool aan van de veilingmeester en veegt het stof eraf. Daarna stemt hij de snaren. De veilingmeester staat verbaasd te kijken; het publiek is stil geworden. Nu neemt de oude man de viool, plaatst hem onder de kin en heft de strijkstok. Dan vullen plotseling prachtige warme klanken de veilinghal met hemelse muziek. Iedereen luistert ademloos tot aan de laatste klanken.

Nadat de oude man het muziekstuk heeft voltooid schraapt de veilingmeester zijn keel en hervat de veiling. ‘Eénduizend euro! Wie biedt éénduizend Euro? Dank u mevrouw! Wie biedt tweeduizend Euro voor deze prachtige viool?”

Een man op de voorste rij staat op en vraagt de veilingmeester: “Vanwaar die verandering? Eerst zo goedkoop en nu zo duur? Ik begrijp het niet!” De veilingmeester ziet hem aan en antwoordt met een glimlach: “het was de hand van de meester meneer”.

horizon-lijn

Er zijn mensen wiens leven ontstemd is. Ze zijn gebutst en beschadigd door zonde. In de ogen van anderen zijn ze misschien waardeloos, zoals die oude viool eerst was. Dan komt de Heiland, de Heer Jezus. Hij maakt de zondaar schoon en stemt alle valse noten. De dwaze wereld, die de waarde van een ziel niet ziet, begrijpt niets van de verandering die heeft plaatsgevonden. Het was de hand van de Meester.

Laten we dus naderen, maar met een oprecht hart en een vast geloof,
met een hart dat door de besprenkeling vrij is van schuldbesef,
met een lichaam dat gewassen is met zuiver water.
Laten wij onwrikbaar vasthouden aan de belijdenis van onze hoop,
want Hij die de beloften deed is betrouwbaar.

Hebreeën 10 vers 22-23

God is in staat om elk hart te veranderen en elk leven de moeite waard te maken voor diegenen die zich waardeloos en onwaardig voelen. Hij is in staat om meer te doen en Hij schenkt overvloedig boven al wat wij bidden of denken. Als je soms het gevoel dat je niets waard bent, dan moedig ik je om de hand van de Meester te zoeken.

Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt,
bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen,
Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus
tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.

Efeziërs 3 vers 20-21

Reacties zijn gesloten.