De erkenning van Palestina

Provocatie

Zonder enige reden of aanleiding hebben ‘Palestijnse’ terroristen in de Gaza strook jarenlang duizenden raketten afgeschoten richting Israël. Daar snelden de mensen bij elk geluid van de sirenes naar de schuilkelders. Angst werd een dagelijks bestanddeel van het leven in Zuidelijk Israël. In al die tijd kwamen er geen protesten in de internationale media over deze terroristische aanslagen tegen onschuldige burgers; het werd eigenlijk nauwelijks vermeld in de kranten en journaals. De ‘Palestijnen’ werden niet veroordeeld of zelfs maar bekritiseerd.


Geduld en zelfbeheersing

Israël heeft lang gewacht met vergeldingsacties. (het enige antwoord wat de terroristen begrijpen) Toen Israël uiteindelijk zo werd geprovoceerd dat ze terugsloegen en de raketposities in Gaza bombardeerden was de internationale media er als de kippen bij om Israël te beschuldigen van een ‘onevenredige reactie’ en Israël werd neergezet als ‘agressor’. De omgekeerde wereld!

Met dank voor de raketten

Uiteindelijk beloofden de Palestijnen geen raketten meer af te schieten en had Israël haar doel bereikt. Er kwam een wapenstilstand. Die uiteraard meteen geschonden werd door 20 Palestijnse raketten. (in onze media genoemd als ‘nog enkele raketten’) Israël hiel zich in en tot op heden zijn de raketbeschietingen verleden tijd. Zoals beschreven had de wereld geen echte ferme kritiek op de Palestijnen. Toen de Palestijnen van de heer Abbas naar de Verenigde Naties gingen en erkenning vroegen voor de staat ‘Palestina’ konden ze rekenen op grote sympathie en erkenning en de erkenning van de staat Palestina was een feit.

onwettig

De erkenning door de VN van de staat Palestina gaat in tegen de Oslo accoorden. De ‘staat Palestina’ wordt erkend volgens de 1967 grenzen. Daarin valt de Tempelberg in Jeruzalem in ‘Palestijns’ gebied en dat betekent dat de erkenning meteen inhoudt dat ‘Jeruzalem’ een groot probleem zal worden. Van de 193 landen waren er die ‘tegen’ stemden waren: Israël, de Verenigde Staten en Canada, samen met de Tsjechische Republiek, Panama en een aantal Pacifische eilandstaten: Marshalleilanden, Micronesia, Nauru en Palau. Nederland en nog veertig andere landen onthielden zich van stemming, wat niet echt een eerlijke en moedige houding is. Als je het er niet mee eens bent stem dan tegen.

Geschiedenis

65 jaar geleden, op dezelfde datum, stemde de Verenigde Naties ook over Palestina. Besloten werd het Britse mandaatgebied te verdelen tussen de Joden en de daar wonende Arabieren. Dit luidde de geboorte in van de staat Israël. De Arabieren zeiden ‘nee’ tegen dit besluit, want zij wilden het hele land. In plaats van dat zij het aangeboden land aannamen kozen zij voor oorlog.

Bezet gebied

Israël heeft sinds die tijd geleefd met oorlog. Verschillende malen werd Israël aangevallen en telkens gaf God hen de overwinning. Meteen na de stemming 65 jaar geleden bezette Syrië de hoogvlakte van Golan. Daarvandaan beschoten zij Israël. Tijdens één van de oorlogen sloeg Israël de vijand terug en nam de Golan hoogte opnieuw in bezit. Let wel: dat was tot dat moment bezet gebied geweest! Sinds Israël het weer in bezit heeft noemt men het wèl ‘bezet gebied’..

Land voor vrede

Tijdens één van de vele vredesbesprekingen sprak Israël met de Palestijnen af dat zij een deel van het land zouden krijgen, namelijk de Gaza strook, maar dan in ruil voor vrede. Israël ontruimde dit gebied en vele Joden moesten huis en haard achterlaten. Tuinbouwbedrijven: alles wat er stond bleef achter voor de Palestijnen. Zij namen het (pochend als overwinnaars..) in bezit en begonnen met financiële hulp van vele staten aan een bloeiend bestaan. Nee. Zij vernielden wat er stond en begonnen vanaf dat moment Israël te beschieten met (eerst nog zelfgemaakte) raketten. Tot zover ‘land voor vrede’…

Het ontstaan van het Palestijnse volk

Misschien valt het op of erger je je er zelfs aan, maar ik schrijf ‘Palestijnen’ tussen aanhalingstekens. Er bestaat namelijk geen Palestijns volk. Toen de Romeinen in 70 na Christus de Joden vermoorden danwel wegjoegen hernoemden zij het land naar de Filistijnen, het volk wat altijd de grootste vijand van Israël was geweest. Een soort wraak in de benaming. Eeuwen lang bestond Palestina zo als braakliggend land. Er wilde (zoals de Bijbel had gezegd) niets groeien en een bestaan daar was praktisch niet mogelijk. Schrijver en reiziger Mark Twain bezocht Palestina eind achttiende eeuw en schreef in zijn reisverslag in 1867: “Er is hier een desolaatheid dat door geen voorstellingsvermogen leven of actie in geblazen kan worden. We bereikten Tabor veilig, we zagen geen mens tijdens de hele reis.” En de Britse consul schreef in 1857: ‘Het land heeft vrijwel geen inwoners, de grootste behoefte is aan bevolking.’ Volgens de Turkse volkstelling van 1882 woonden er toen 141.000 moslims. Er leefden geen duizenden jaren ‘Palestijnen’ die het land bewerkten en die door de Joden werden weggejaagd….

Jeruzalem belangrijk voor de Islam

Jeruzalem kreeg eeuwen geleden de Al Aksa moskee, de reden waarom moslims nu claimen dat Jeruzalem hun stad is. Jeruzalem komt echter nergens in de Koran voor en het plein voor de moskee was voordat Israël een staat werd, een plein waar het onkruid kniehoog stond. Jeruzalem is niet belangrijk voor moslims. Tenzij er natuurlijk Joden wonen…

Land voor de Arabieren

Toen de VN verdeling in 1947 kwam werd voor de Arabieren een land gesticht: Trans-Jordanië, het tegenwoordige koninkrijk Jordanië. Dit was 87% van het Britse mandaatgebied en het was bestemd voor de Arabieren. Als de huidige ‘Palestijnen’ een land willen: dáár is hun land. Waarom gingen de Arabieren zich ‘Palestijnen’ noemen? Vreemd genoeg waren de Palestijnen zij, die tot 1948 in het mandaatgebied Palestina woonden. Jood en Arabier. Ook de daar wonende Joden noemden zich dus Palestijn! Tot het moment waarop de staat Israël werd opgericht uiteraard.

De PLO

Op een kwade dag richtte een Egyptische terrorist, Yassar Arafat, de PLO op, de Palestinian Liberation Organisation. Wat Arafat altijd zei (in het Arabisch, niet in het Engels) was: ‘Vrede is: de vernietiging van Israël’. Vanaf dat moment werd de naam Palestijn als het ware gekaapt door de Arabieren aldaar die zich vanaf dat moment ‘Palestijnen’ gingen noemen en de bekendste ‘Palestijn’ was dus een Egyptenaar. Het is goed om te bedenken dat de ‘Palestijnen’ niet van oudsher een volk zijn. Tenzij we ze ‘Filistijnen’ gaan noemen. Met dat volk hebben zij waarschijnlijk de meeste verbondenheid. Ook de oude Filistijnen voerden vanuit de huidige Gaza strook al verrassingsaanvallen af op de Joden… Ik schrijft dit alles ter verduidelijking. Niet omdat ik de Arabieren haat of ze kwaad toewens.

Wens voor vrede?

Nu wil het ‘Palestijnse volk’ alsnog accoord gaan met de grenzen zoals die waren in 1967. Zonder beloften van herstel van betrekkingen, intrekking van hun mandaat waarin staat dat zij Israël willen uitroeien, beloften van vrede: zonder enige onderhandeling willen zij nu alsnog dit gebied. Dat kan nu niet meer. Israël wordt zodanig bedreigd dat zonder meer terug achter die grenzen voor Israël gelijk staat aan zelfmoord. Er moet een verdedigbaar Israël overblijven. Er moeten overeenkomsten zijn op basis waarvan vrede kan komen. Als zelfs de intentie tot vrede er niet is, kan men niet eenzijdig tot vrede overgaan. Als de ‘Palestijnen’ vrede willen hoeven ze het maar te zeggen en binnen no-time kunnen vredesonderhandelingen beginnen en zal Israël er alles aan doen om tot die vrede te komen. Echter: als Israël zou worden gedwongen tot een situatie waarin het land onverdedigbaar is zullen hordes fanatiekelingen het land tot de laatste Jood uitroeien.

Jeruzalem

De ‘grenzen van 1967’ houden in dat Jeruzalem een gedeelde stad wordt. Jeruzalem, wat drieduizend jaar geleden al een Joodse stad was. De stemming van de VN maakt dat gebeurt wat de Here God in Zijn Woord reeds voorzegde: “Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.” Zacharia 12 vers 3 Wat op 29 november in de VN is gebeurd zal niet voor vrede zorgen, maar het zal de vrede van de aarde absoluut wegnemen. Israël is Gods land en Jeruzalem is Gods stad. De mensen die dit weggeven keren zich rechtstreeks tegen de Almachtige. Zij zullen ontvangen naar wat ze gedaan hebben; God laat niet met Zich spotten!

De onpartijdige VN

Vreemd genoeg lijkt de VN doof en blind voor deze situatie. Het aantal resoluties over Israel is veel groter dan over welk ander land, van de Veiligheidsraad zelfs één op de drie. De Mensenrechtenraad is dankzij het grote aantal Arabische/Islamitische landen vooral een veroordelingsmachine van Israël. Zo veroordeelde de Mensenrechtenraad Israel vaker dan alle andere 191 lidstaten samen! Sterker nog, er werden slechts 9 andere staten veroordeeld. Iran bijvoorbeeld uiteraard niet, hoe zou ‘de bevolking onderdrukken, homo’s ophangen en een nieuwe holocaust propageren’ tot een veroordeling van een islamitisch land moeten leiden? Resoluties tegen Syrië, wat haar burgers bij de tienduizenden doodt? Nope. Toespraken vol verontwaardiging in de VN over de ‘Palestijnen’ die van de Gaza strook (hen gegeven in ruil voor vrede) raketten schieten vanuit dicht bevolkte gebieden (tegen elk oorlogsrecht in) en gericht op Joodse dichtbevolkte gebieden dan? Nope. Midden in een wereld van moord, haat en geweld ziet de wereld alleen de ‘misdaden’ van het in het nauw gedwongen Israël wat zich tegen een overmacht moet verdedigen en dat probeert te doen volgens menselijke normen: flyers afgooien voor er wordt gebombardeerd zodat mensen weg kunnen gaan bijvoorbeeld.

De ‘Palestijnse strijders’ staan midden tussen de kinderen als ze hun wapentuig afvuren. Als die kinderen geraakt worden raken de Verenigde Naties buiten zinnen van woede. Dat Israël deze bombardementen moet uitvoeren omdat hun kinderen getraumatiseerd worden door de vele raketten die de Hamas afvuurt: ‘daar ging het niet over’…

Judenrein

De belofte van de ‘Palestijnen’: geen Jood zal in ons land wonen. Het zal ‘Judenrein’ zijn. In Israël daarentegen wonen Joden, Christenen en Arabieren. Wat zou de VN zeggen als Nederland wereldkundig zou maken dat een bepaalde bevolkingsgroep zal worden weggejaagd? Kun je je de verontwaardiging voorstellen? En als een land dat doet wat zegt dat de sharia leidend zal zijn; de wetgeving waardoor mensen massaal verdrukt, onderworpen of vermoord worden? stilte alom. Nee. Alleen Israël, een open, vrij en democratisch land moet terechtgewezen worden door de VN… De Palestijnen willen geen land. Ze willen Israël. Leeg en alle inwoners uitgeroeid. Overdreven? Ze verkondigen het openlijk! Ze willen geen vrede; ze willen de dood. De Hamas is hier bijzonder duidelijk over, maar ook in het handvest van de ‘gematigde’ Fatah van ‘president’ Abbas staat het te lezen. Dit ondanks het feit dat in diverse vredesaccoorden de PLO heeft beloofd die passages te schrappen. Ja, ze willen vrede. Vrede, vrede veiligheid en geen gevaar. Om dan, zodra Israël in gerustheid leeft, het karwei af te maken.

[warning]

Dit schreef ik in 2002 (!) over het handvest van de ‘Palestijnen’:

Op de radio hoorde ik een verslaggever vertellen over die vredesonderhandelingen tussen de Joodse premier en Arafat. Hij zei over het handvest, over die passages die over de vernietiging van Israël gaan het volgende: ‘ja, in dat handvest van Palestina staat nog zo’n regeltje over de vernietiging van Israël. Maar ja, dat is er destijds ingekomen; al begin zeventiger jaren.’ (met andere woorden: ‘geen mens heeft er ooit over gedacht om dat eens weg te halen’)

De leugens op een rij:

  • Niet één regeltje, maar de helft van het hele handvest handelt over de vernietiging van het joodse volk

  • 1993: PLO krijgt diplomatieke erkenning op voorwaarde dat ze het handvest aanpassen

  • 1994: PLO ontvangt bestuur Gaza en Jericho op voorwaarde dat ze het handvest aanpassen

  • 1995: PLO ontvangt 6 belangrijke steden in Gaza en Samaria op voorwaarde dat ze het handvest aanpassen

  • 1996: Oslo accoorden: PLO wordt verplicht om het handvest aan te passen

  • 1997: Hebron accoorden: PLO wordt verplicht om het handvest aan te passen

  • 1998: Vredesaccoorden: PLO ontvangt van Israël een deel van de Westelijke Jordaanoever op voorwaarde dat PLO het handvest aanpast

  • 1998: het handvest is aangepast. (Hoera!)

  • eind 1998: Arafat maakt zich boos op Natanyahu en zegt het handvest toch niet aan te zullen passen… (hoezo??? Dat w? s toch al gebeurd??)

Hoe is het toch mogelijk dat de pers hier niet massaal over struikelt… Arm joods volk, dat opnieuw de zondebok wordt, net zoals in ’40 ’45…

Het is nu 2012 en er is nòg niets veranderd. Het voornemen van de ‘Palestijnen’ is nooit veranderd; alle vredesverdragen ten spijt: de totale vernietiging van alle Joden. Maar volgens de media is Israël ‘een gevaar voor de vrede’..

[/warning]

De wereld haat Israël

Israël is Gods volk. De wereld, die God haat en afwijst, haat ook Israël. Het is satans plan om Gods volk om te brengen, omdat dit volk in de eindtijd zo’n grote rol speelt. Misschien kan God dan niet tot Zijn doel komen… De boze hanteert dit middel al vele eeuwen. Altijd waren het de Joden die geslachtofferd werden, culminerend in de afschuwelijke Holocaust. De mensen die verblind zijn omdat zij God afwijzen, zien de misdaden van anderen niet; alleen wat Israël verkeerd doet dat zien zij. Het lijkt een obsessie te zijn voor de VN: ‘hoe kunnen we Israël terechtwijzen?’ Door de erkenning van de ‘staat Palestina’ heeft de VN ‘Palestina’ de mogelijkheid gegeven om keer op keer Israël in de beklaagdenbank van de VN of het internationaal strafhof in Den Haag te brengen. Zo’n verzoek van ‘Palestina’ zal gretig worden ingewilligd. Nu ik dit schrijf, 4 december, geeft Abbas al aan dat mogelijk het eerste verzoek omtrent ‘oorlogsmisdaden’ er al zal komen, omdat Israël huizen bouwt in ‘bezet’ gebied, Judea en Samaria. Het is duister geworden in de wereld. Het kruis als symbool, wordt fel bestreden. Elke uiting van een persoonlijk geloof (behalve de Islam) wordt gezien als uitdagend en gevaarlijk. De wereld haat Jood en Christen. De wereld is klaar voor de grote leider die komen zal, de misleider.

Gods oordeel over de landen die Israël menen te moeten verdelen

“Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, zal Ik alle heidenvolken en hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld.”Joël 4 vers 1-3

Gods oordeel over omringende landen die Israël aan zullen vallen

“De HEERE zal vanaf Sion brullen als een leeuw, vanuit Jeruzalem zal Hij Zijn stem laten klinken, zodat hemel en aarde zullen beven. Maar de HEERE is een toevlucht voor Zijn volk en een vesting voor de Israëlieten. Egypte zal worden tot een woestenij, Edom zal worden tot een woeste wildernis vanwege het geweld tegen de Judeeërs: in hun land hebben zij onschuldig bloed vergoten.Joël 4 vers 16-7 en 19

Belofte voor Israël

“Maar Juda zal voor eeuwig blijven, Jeruzalem van generatie op generatie. Ik zal hun bloed voor onschuldig houden, dat Ik niet voor onschuldig gehouden had. En de HEERE zal wonen in Sion.Joël 4 vers 20


bronnen:
bestaansrecht van Israël

Stemming VN

Reacties zijn gesloten.