Als ’t bazuingeschal des Heren klinkt

de opname van de gemeente

Als ’t bazuingeschal des Heeren klinkt,
en Jezus’ komst is daar,
Als de stem van de Archangel klinkt in ’t rond,
En de lucht vervuld is met ’t gezang
der heil’ge Eng’lenschaar,
Siddert gans de schepping in die heil’ge stond.

Als ’t bazuingeschal des Heeren
Als ’t bazuingeschal des Heeren
Als ’t bazuingeschal des Heeren
Wordt gehoord, zijt gij dan voor Zijn komst bereid?

Als ’t bazuingeschal des Heeren roept:
“Gij doden! komt ontwaakt!
Schudt het stof af,
kleedt u met d’ onsterflijkheid!”
Als de wereld handenwringend
hare wanhoopskreten slaakt,
Ben ik dan, om Hem te volgen, gans bereid?

Als ’t bazuingeschal des Heeren
al Zijn kind’ren op deez’ aard,
Die nog leven, in een punt des tijds omkleedt.
En Hij allen die in Christus zijn,
voor eeuwig thuis vergaart,
Broeder, zuster,
zijn wij voor die stond gereed?

____

When the trumpet of the Lord shall sound,
and time shall be no more,
And the morning breaks,
eternal, bright and fair;
When the saved of earth shall gather
over on the other shore,
And the roll is called up yonder,
I’ll be there.

When the roll, is called up yon-der,
When the roll, is called up yon-der,
When the roll, is called up yon-der,
When the roll is called up yonder I’ll be there.

On that bright and cloudless morning
when the dead in Christ shall rise,
And the glory of His resurrection share;
When His chosen ones shall gather
to their home beyond the skies,
And the roll is called up yonder,
I’ll be there.

Let us labor for the Master
from the dawn till setting sun,
Let us talk of all His wondrous love and care;
Then when all of life is over,
and our work on earth is done,
And the roll is called up yonder,
I’ll be there.

Geef een reactie