Bureaublad van de week (17)

De achtergrond van deze week heeft een quote vanuit de Bijbel Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de …

Verder lezen

Bureaublad van de week (16)

De achtergrond van deze week heeft een quote van Francis Chan Het komt niet door wetenschappelijke twijfels, atheisme, pantheisme of agnosticisme dat het licht van het evangelie gedoofd wordt; maar het komt door een trotse, sensuele, zelfzuchtige, luxueuze, kerkgaande leeghartige voorspoed.

Verder lezen

Bureaublad van de week (15)

De achtergrond van deze week heeft een quote uit de Bijbel Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe, en ging weg. Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam …

Verder lezen