Zelfmoord, suïcide, zelfdoding

de beste oplossing denk je?

Voor sommige mensen lijkt dit ‘de enige uitweg’. Verlies van werk, van een relatie, depressiviteit, ontslag, gepest worden op school: de wereld is geen gemakkelijke plek om te leven en velen ‘zien het niet meer zitten’. Soms is een zelfmoordpoging een ‘schreeuw om hulp’, vaak ook is het echt de laatste wanhoopsdaad. In deze tijd, nu we horen van de dreiging van een oorlog tussen Israël en Iran, waarbij Iran dreigt Israël te vernietigen en -als Israël bij voorbaat probeert Iran de nucleaire wapens uit handen te slaan- Rusland en Syrië die duidelijk maken dat zij dan Israël van de kaart zullen vegen. De beurzen, die onderuit gaan en de angst die dit teweegbrengt bij de mensen: krijg ik straks nog pensioen? Is mijn geld nog wat waard? Er zijn genoeg zaken in deze wereld waar we wanhopig van kunnen worden. Is zelfmoord dan een oplossing?

Hebt u op een zoekmachine gezocht naar ‘zelfmoord’ of ‘zelfdoding’ en kwam u toen hier terecht? Overweegt u zelf ook een einde aan uw leven te maken? Als dat zo is wil ik u vragen, nee, smeken: vraag God Zich aan u te openbaren. God heeft u lief en Hij wil u redden!

Waar is God dan en waarom doet Hij er niks aan?

Wat moet God nog meer doen dan? God kwam in mensen-gedaante op aarde; Hij werd als het mensenkind Jezus in armoede geboren; vertelde de mensen dat ze zich moesten bekeren van hun zonden, genas blinden, lammen en andere zieken en Hij was zo’n goed en liefdevol mens dat Zijn aanklagers niets tegen Hem konden vinden. Hij werd onschuldig veroordeeld (zelfs zijn aardse rechter zei dat hij niets verkeerds had kunnen vinden waaraan deze mens schuldig zou zijn!) en toch werd Hij ter dood gebracht en droeg onze schuld in een afschuwelijke marteldood die de mens Hem aandeed. Schuldeloos – uit liefde voor ons. De Heer Jezus betaalde daarmee de prijs voor onze zonden en maakte de weg vrij tot God. God gaf Zichzelf voor u; wat had Hij nog meer moeten doen?

Hij schreef de mens een brief, waarin Hij alles uitlegde: de Bijbel. Heb je die brief al gelezen? En: wil je de verlossing die God jou biedt (inclusief al Zijn liefde, Zijn nabijheid en Zijn hulp) aannemen? Want daar gaat het om! De mens heeft een vrije wil!

Even een klein verhaaltje als illustratie:

Een zwemmer, een diep gelovig man, zwom in zee, toen hij in een slenk terecht kwam. Al snel kwam er een boot van de reddingsbrigade naar de man toe. De man werd verteld dat die slenk een enorme zuiging heeft en dat hij zou kunnen verdrinken. Maar de zwemmer weigerde: ‘ik ben een gelovig mens en ik geloof dat God mij redden zal!’ De tijd begon te dringen. De man begon al te hoesten van het zeewater wat hij binnen kreeg. Daar kwam een helikopter van de kustwacht. Met een megafoon werd hem toegeroepen de ‘stoel’ (reddingslijn) te grijpen. Maar de man weigerde, met hetzelfde argument als eerder. Toen de man verdronken was, kwam hij voor God’s troon. Verbouwereerd over wat hem overkomen was vroeg hij: ‘Waarom hebt U mij niet gered terwijl ik mijn vertrouwen zó op U gesteld had?’ en God antwoordde de man: ‘wat moest Ik nog meer doen dan?

Ik stuurde je notabene een reddingsboot en een helikopter!’

God biedt ons al Zijn liefde en al Zijn hulp aan.

Hij kan er toch niets aan doen als wij besluiten dat af te wijzen? De mens heeft tegen God gezegd: ‘sorry, maar ik heb U niet nodig’. Diezelfde mens verwijt God: ”waarom doet U er niets aan?’ Wij mensen leven in een wereld die verdorven is door kwaad. Hopeloosheid, angst en agressie. Binnenkort (!) gaat God ingrijpen; deze wereld blijft niet zo voortduren. De Bijbel voorzegt een ‘eindtijd’. Dat is niet het ‘einde van alle tijden’ oftewel de verwoesting van de wereld of zo, maar het einde van deze tijd; deze slechte tijdsperiode waarin satan de baas is op de wereld. Hongersnoden, oorlogen: alle zijn ze geïnspireerd door satan. De wereld zal nog door een korte periode gaan van nog groter verderf en nog grotere verschrikking. Niet bepaald een aanmoediging voor u? Weet dan dat God u liefheeft met Zijn hele hart. Voordat God gaat ingrijpen zal Hij zijn kinderen weghalen voordat de oordelen over deze aarde komen. En dat is een blij vooruitzicht en u kunt daar bij horen! Hoe?

Sluit uw ogen en roep God aan en vertel Hem dat uw leven een zooi geworden is. Vertel Hem al uw verdriet, uw boosheid en uw angsten. En vraag Hem dan u te verlossen uit uw zielepijn door het offer van Jezus Christus, die voor u het oordeel voor alles in uw leven heeft gedragen wat verkeerd was. (alle mislukkingen, zonden en kwaad)

Want God heeft deze wereld
(alle mensen – maar zeker ook u!!)
zó liefgehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft
opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft!

lekker makkelijk praten,? als je fijn in je mooie huis zit en op God vertrouwt…

Nou, nee. In 2002 had ik een diepe burnout en het enige wat ik kon bedenken was ‘eruit stappen’. Niet dat ik dat wilde, maar ik zag geen enkele andere oplossing. Ik wist dat ik als kind van God mijn leven in Zijn handen had gelegd, dus dat ik het recht niet had er zelf een einde aan te maken. Zelfs die ‘optie’ was me dus ontnomen… (althans: zó voelde het!) Ik liep op straat te bidden of God me een hartstilstand zou willen geven. Dat was nog mijn enige hoop. Ik ben er door gekomen, met God’s hulp en met bijzonder veel moeite. Daarom is het niet goedkoop wat ik hierboven geschreven heb: ik weet waar ik over praat! Zelfmoord is geen oplossing; jouw leven heeft een bedoeling en onze levende God wil jou helpen die bedoeling te vinden! Zoek Hem!!!

grijp die reddingslijn!

Als u God niet vinden wilt, is het geloof voor u een dwaasheid.

Als u God wèl vinden wilt zoek Hem dan, want Hij laat Zich zeker vinden!

Reacties zijn gesloten.