wat kwam er terecht van ‘september’?

De maand september van dit jaar was een spannende maand, waarin veel zou (kunnen) gebeuren. Ik schreef daarover het topic ‘Wat gebeurt er in september?’  Welke zaken verwachtten wij?

 • De shemitah
 • Het jubeljaar
 • De vierde tetrade
 • De Palestijnse staat
 • De paus die de VN toespreekt
 • Een asteroïde
 • Buitenaardse wezens
 • Cern
 • Vrede en geen gevaar
 • De Messias komt
 • Oorlog

Een drukke maand dus! Wat is er nu van terecht gekomen? Laten we de genoemde punten stuk voor stuk bij langs gaan.

De Shemitah
Israël kent een zevenjarige cyclus (de Shemitah) waarin elk zevende jaar een Sabbatsjaar is en het land braak moet blijven liggen. In het vijftigste jaar, het Jubeljaar, kreeg een ieder zijn bezittingen terug. Het was sommige mensen opgevallen dat de landen die Israël slecht behandelden of lieten vallen, tijdens de laatste twee shemitah series in 2001 en 2008 precies op het begin van de Shemitah te maken kregen met enorme financiële problemen. In 2001 de beurscrash na ‘9-11’ en in 2008 den bankencrisis. We vroegen ons af wat er dan nu zou gebeuren. Kort voor het begin van de Shemitah in september dit jaar was er een korte crisis op de beurs. De verliezen waren enorm. Daarna herstelde de beurs zich. Niet de enorme wereldwijde financiële verliezen die verwacht waren dus.

Het Jubeljaar
Omdat in een jubeljaar de schulden worden kwijtgescholden hielden velen er rekening mee dat in dit Jubeljaar (sept. 2015 – sept. 2016) Israël ook bezittingen terug zal krijgen en wel bijvoorbeeld de Tempelberg en/of Judea en Samaria. In september gebeurde het niet, maar de geschiedenis wijst uit dat elke keer als Israël wordt aangevallen zij er land bij krijgen.

Oorlog
Gezien de spanning in buurland Syrië waar alle grote landen hun legers hebben en gezien de derde intifada die in Israël begon is het zeer wel mogelijk dat zo’n oorlog er komt. Waar de vonk in welk kruitvat zal komen? Er zijn zoveel mogelijkheden dat ik er in elk geval niets zinnigs over kan melden. Laten we opmerkzaam zijn en blijven en ook blijven bidden voor het Joodse volk!

De vierde tetrade
We zagen de finale maansverduistering; de vierde tetrade die viel op een Joodse feestdag. Terugkijkend in het verleden zijn zulke tetrades voorbodes geweest van onheil voor het Joodse volk. Maar ook zien we dat ze soms juist na zulk onheil kwamen. De bloedmaan kwam en was ook in Israël goed te zien. Kwam er ook onheil? Ja, de derde intifada die bestaat uit met messen en schroevendraaiers aanvallende palestijnen, die onschuldige voorbijgangers probeerden te vermoorden. Op het moment dat ik dit schrijf lijkt de golf messentrekkerij (en mensen doodrijden met voertuigen) wat af te nemen omdat Joodse militairen, politiemensen en zelfs burgers snel en genadeloos terug slaan en de moordende aanvallers meteen elimineren. Was dit het, waarvoor de tetrade waarschuwde? We zullen het pas weten als we veel verder in de tijd zijn en terug kunnen kijken. We moeten hierbij ook niet vergeten dat veel zaken nu bekokstoofd worden die pas later uitgevoerd worden. Soms merk je pas veel later dat er in een voorbije periode bijzondere dingen gebeurd zijn.

De Palestijnse staat
Zoals verwacht verzocht Abbas de V.N. om de palestijnse vlag te mogen laten hijsen bij de V.N. hoewel zij geen staat zijn en uiteraard niet behoren tot de V.N. Dit absoluut voortijdige verzoek werd zoals verwacht meteen ingewilligd. Het Vaticaan en sommige landen hebben palestina reeds geaccepteerd als staat. In het topic ‘Wat gebeurt er in september?’ verwachtte ik dat Frankrijk een resolutie zou indienen bij de VN om te komen tot een Palestijnse staat. Voor zover ik weet is dit niet gebeurd.

De paus die de VN toespreekt
De paus heeft inderdaad zoals verwacht zijn toespraak gehouden en zijn rondreis gemaakt. Hij benoemde de ongelijkheid van rijkdom en inkomen en de verstoring van de wereldwijde klimaatsystemen. De paus sprak in het kader van agenda-2030. Hij werd in de landen die hij bezocht binnengehaald alsof hij de meest hooggeplaatste keizer was en Obama roemde hem vanwege zijn leiderscapaciteiten. Toen ik hoorde dat de paus naar de VN ging met zo’n belangrijke boodschap dacht ik dat hij misschien wel meteen alle macht van de wereldleiders zou krijgen of zo. Maar zo werkt het dus niet; blijkbaar moet er iets vreselijks gebeuren voor men de macht uit handen geeft. Dus de wereldregering onder leiding van het Vaticaan? Die kwam er in september 2015 niet. Maar het zaad werd gezaaid.

Een asteroïde
Verschillende sites berichtten over een aanstormende asteroïde. Onze aarde wordt regelmatig rakelings gepasseerd door ruimtepuin en asteroïden maar dat merken we niet eens. Het wordt wel gezien door telescopen. Als ruimtewaarnemers dan dus een asteroïde zien die eind september onze aarde het dichtst genaderd zou zijn, heb ik –met alle profetische en niet-profetische zaken in mijn achterhoofd- ook de asteroïde vermeld. Maar hij kwam en ging.

Buitenaardse wezens
Ook over bezoekende aliens werd gesproken. Ik geloof voor geen moment dat er echt aliens bestaan (wezens die op andere planeten wonen) maar ik geloof wel dat demonen bestaan. De volgelingen van de boze beschikken over kennis en intelligentie en zij kunnen zich ook anders voordoen. Dat er geestelijke wezens zullen komen die zich voordoen als bezoekers uit de ruimte (onze ‘oudere broeders’ die ons komen helpen, of misschien wel onze ‘scheppers’…) dat kan inderdaad. Maar in september: nee, ik zag ze ook niet.

Cern
In Zwitserland staat ondergronds een deeltjesversneller. Men hoopte daarmee de oerknal te reproduceren. Ook sprak met over een ‘portal’, een deur van een afgrond. De geleerden verwachtten dat zo’n portal bestaat en geopend kan worden en ze wisten niet wat eruit vandaan zou kunnen komen. De deeltjesversneller zou draaien tot eind september. De Bijbel spreekt ook over een afgrond die geopend zal worden: “En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven. En zij opende de put des afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put.”en “Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon.” Openbaring 9:1-2 en 11

Bij het instituut in Cern staat een heidens afgodsbeeld van shiva, de god van de vernietiging. Combineer dat Hindoebeeld met wat de Bijbel zegt over Apolyon, de engel der afgrond wiens naam in het Grieks vertaald wordt met ‘verderf of vernietiging’(!)…. Als je dan weet dat men een poort wil openen waarvan de Bijbel zegt dat daaruit vandaan de plagen van de eindtijd komen (Openbaring 9:3-10) dus dan is het onderzoek van Cern wel de moeite waard om in de gaten te houden. Is er een afgrond geopend? Ik weet het niet. Maar we zitten er wel vlak bij!

Vrede en geen gevaar
De conferentie van de Verenigde Naties moest gaan over de eenwording van de wereld, verpakt in milieuproblematiek door klimaatverandering, over streven naar duurzaamheid in productie en leven en waarborging van fundamentele rechten. Op 21 september 2015 werd de internationale dag van vrede gevierd en Ban-Ki-Moon sprak over ‘vrede en veiligheid’. Meteen na de conferentie barstte de derde intifada los met vele moordpartijen op onschuldige omstanders. Rusland stuurde schepen, vliegtuigen en troepen naar Syrië en opende de strijd tegen de islamitische staat. In het Midden-Oosten staan de grootmachten tegenover elkaar, geflankeerd door losser legertjes van terroristen. De wereld is nooit zo in gevaar geweest als nu.

De Messias komt
Even kort door de bocht: heb jij de Messias gezien in september? Ik ook niet. Maar dat is iets te vlug geredeneerd. Verschillende Joodse rabbijnen uit de mystieke kabbalistische traditie hebben voorspeld dat de Messias in september 2015 zou komen. Maar laten wij daarbij niet vergeten dat het Joodse volk in de eindtijd tot hun afschuw zal moeten bemerken dat zij de verkeerde als messias hebben binnengehaald, namelijk als de gruwel der verwoesting plaatsvindt. De messias die velen dus in september verwachtten is de valse messias!

In dat licht dus weer dezelfde vraag: heb jij de Messias gezien in september? We hebben Obama en de paus zien samenwerken aan een wereldregering en een wereldreligie. Beiden zijn prototypes van de antichrist en werken in diens geest. (mijns inziens) Zou het kunnen zijn dat we achteraf zeggen: ‘ja, tijdens die conferentie werd de wereldleider voor het eerst echt als zodanig gezien’ terwijl we dat nu nog niet zien? We wachten af.

De huidige stand van zaken

Oprichtingsvergadering wereldregering
We hebben een stevige aanzet voor de vorming van een wereldregering gezien en we hebben gezien hoe alle wereldleiders de paus zagen als hoogste leider. De paus werd als een soort van keizer door Obama onthaald en de “herder van de mensheid” genoemd. Daar waar premier Netanyahu voor zijn eigen boterhammetje moest zorgen tijdens een bezoek aan het Witte Huis, daar kreeg de paus de ontvangst die alleen voor de aller – allergrootsten is weggelegd. De paus, een geestelijk leider, houdt zich voortaan bezig met wereldse zaken. We hebben gezien hoe Natanyahu de beroemde toespraak hield waarin hij een driekwart minuut zweeg, na de aanwezigen te hebben laten zien dat de regeringen wereldwijd altijd de Joden hebben laten vallen en dat –ondanks hun ‘nooit weer!’ na de concentratiekampen- zij nu weer massaal doen of ze niets zien, nu Israël alleen staat en steeds erger bedreigd wordt. We zagen hoe de Amerikaanse beleidsmakers er niet eens bij waren en hoe de rest schaapachtig om zich heen keek.

Toenemend antisemitisme
Antisemitisme woedt over onze hele wereld; opnieuw zijn het de Joden die overal de schuld van krijgen en opnieuw worden afgebeeld in dezelfde cartoons als die in 1939 werden verspreid. Denk aan de heftige reacties op cartoons die de Moslims beledigden: waar blijft nu het protest tegen de antisemitische cartoons die in Moslimlanden circuleren?

Toenemende spanning Midden Oosten
We zagen hoe Abbas, die applaus kreeg voor zijn leugenachtige speech, moordenaars opzette tegenover het Joodse volk en hoe Israël vervolgens wereldwijd kritiek kreeg omdat zij de arabische moordenaars indien nodig doodden. We zien de spanning toenemen in de wereld en hoe elk moment de lont in het kruitvat kan komen. Wie dat zal doen: grootmachten of terroristen, dat is afwachten. Dàt het zal gebeuren staat buiten kijf. De wereld staat aan de vooravond van een vernietigende oorlog, waarna de reeds voorbereide wereldregering en wereldkerk meteen zal optreden als de verlossers der mensheid.

Israël en Jeruzalem verdeeld
Het Hooggerechtshof van Amerika (the Supreme Court) stelt dat Jeruzalem niet in Israël ligt. Amerikaanse jonggeborenen in Jeruzalem krijgen een statenloos paspoort: geboren in Jeruzalem, land van geboorte ‘onbekend’. Die beslissing maakt dat de USA hard kan werken aan de verdeling van Jeruzalem en naar verluid stemden reeds 136 landen vóór verdeling van Jeruzalem. (bron Steven Ben Denoon) Je verdeelt niet het land en bouwt daarna de bijbehorende checkpoints oftewel grensovergangen. Die bouw je eerst en dan kun je het land verdelen! En de wereldorde is dus al daarmee begonnen; een brede weg (Highway 1) met toegangspoorten (in aanbouw) scheidt Jeruzalem af van Israël en de media houdt het geheim.

checkpoint op de toegangsweg naar Jeruzalem: de daadwerkelijke scheidingslijn in Jeruzalem om de stad te verdelen.

checkpoint toegangsweg naar Jeruzalem: daadwerkelijke scheidingslijn om de stad te verdelen.

CNN en andere media weigeren hierover te publiceren. Als je googelt op ‘checkpoint Jerusalem’ of zo dan krijg je alleen informatie over scheidingslijnen in oude vredesvoorstellen. Of je krijgt informatie over checkpoints die de Israëlische regering opzette na de steekpartijen van arabieren, om toekomstige moordenaars tegen te houden. Over de daadwerkelijke scheidingslijn in Jeruzalem, waaraan nu hard wordt gebouwd krijg je van de Westerse media hoegenaamd niets te horen.

Miljoenen vluchtelingen overspoelen Europa
Moslims vluchten met miljoenen uit hun “Huis van de Vrede”, zoals Moslims het Moslimgebied noemen en zoeken vrede en veiligheid in het van oudsher christelijke Westen. Aanhangers van de religie die de Christenen haat en wil vernietigen zoeken juist bij hen bescherming. Het is goed om te bedenken dat Amerika en Europa de eigenlijke aanstokers zijn. Toen de zgn. ‘Arabische lente’ losbrak juichtten de Westerse landen omdat de rebellen democratie wilden. De heersers werde afgezet of vermoord en het volk nam de macht over. Het Westen steunde de rebellen met wapentuig en opleiding. Uit deze rebellen ontstond de I.S. rechtstreeks gefinancierd door Amerika en Europa… Als we de onschuldigen daar willen helpen zouden we I.S. moeten bestrijden. Rusland doet dat en oogst kritiek. Want blijkbaar willen Amerika en Europa niet dat I.S. wordt verslagen. Intussen hebben we het vluchtelingenprobleem. Er zullen zeker veel echte vluchtelingen zijn; mensen die in doodsangst hun huis en haard ontvluchten en wij hebben de Christelijke plicht hen op te vangen. Tegelijk moeten we serieus nemen waarmee de sinistere Islamitische Staat dreigt, namelijk dat tussen de miljoenen vluchtelingen vele duizenden IS aanhangers zijn, die naar Europa gaan om onze samenleving te ontwrichten. We moeten niet argeloos terroristen binnenhalen!

Internationale oorlogsdreiging
Rusland heeft jaren toegekeken hoe hun bondgenoot Assad van Syrië te maken had met opstandelingen en hoe het land verwoest werd en Putin heeft uiteindelijk besloten in te grijpen. Rusland weet hoe zwak Amerika en Europa in werkelijkheid is; hun lange afstand bommenwerpers hebben meerdere malen gevlogen boven westerse landen en hun onderzeeërs doorkruisten de wateren voor de Westerse kusten en de oost- en westkust van Amerika. Hun vliegtuigen en onderzeeërs zijn van de nieuwste soort en opgewassen tegen de westerse oorlogsmacht. Rusland nam het heft in handen en bestrijdt met succes I.S. Rondom Syrië liggen nu internationale legers en vloten. Wanneer gaat de profetie in vervulling dat Damascus in één nacht wordt vernietigd? Wanneer breekt de hel los?

De ruiter op het witte paard
Terugkijkend: gebeurde er nu iets in september wat profetisch was? Zou het kunnen zijn dat wij de ruiter op het witte paard uit openbaring 6 op het wereldtoneel hebben zien komen? De man in het wit gekleed, sprekend over vrede en gerechtigheid, die overal ter wereld gerespecteerd en aanbeden wordt maar die de tegenchristus zal blijken te zijn? Zo ja: hoe snel zal het volgende paard komen? Het rode paard; de ruiter van de oorlog, die de vrede van de aarde zal wegnemen? Het kan zomaar gebeuren en zonder waarschuwing.

Laten we vooruit blijven kijken, uitziend naar de komst van de Vredevorst. Ook al is ons kennen onvolkomen en kunnen we niet aangeven wanneer Hij komen zal; we weten dat Zijn Woord waar is. En Hij zegt ‘Ik kom spoedig’. Het woord ‘spoedig’ betekent in dit verband niet ‘binnen nu en zoveel dagen’ (het duurt immers nu al tweeduizend jaar) maar het betekent dat Zijn komst snel en (voor de wereld) onverwacht zal zijn. Laten we dan niet slapen en uitzien naar Zijn komst, terwijl we deze tijd gebruiken om de mensen om ons heen de verlossende boodschap van het Evangelie van Jezus Christus door te geven!

Ik verwacht de HERE,
mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord;
mijn ziel wacht op de Here,
meer dan wachters op de morgen,
wachters op de morgen.

Psalm 130:5-6

 

 

Reacties zijn gesloten.