Wat gebeurt er in september 2015?

In het vorige topic heb ik verteld dat ik vermoed dat wij al zijn aanbeland in de eerste helft van de laatste jaarweek. Ik heb verder niet veel gezegd over waarom ik dat denk, maar dat wil ik nu proberen te doen. Vorig jaar schreef René de Jonge een topic over Openbaring 12, het teken van de vrouw aan de hemel. Dit teken kan in de sterrenhemel worden gezien op 23 september 2017. En aangezien Openbaring 12 zich afspeelt halverwege de laatste jaarweek zou dat betekenen dat in april 2014 die laatste jaarweek zou beginnen. Omdat er niets leek te gebeuren zakte de verwachting in, maar de afschuwelijke ontwikkelingen in de wereld leken me toch te zeggen dat het misschien wel degelijk zó was. Dit wordt bevestigd door allerlei berichten over met name de maand september van dit jaar. Wat gebeurt er dan zoal?

De Shemitah – zeven jaren

We kunnen in de Bijbel lezen dat het volk Israël elk zevende jaar het land braak moest laten liggen. Deze zevenjarige agrarische cyclus is in Israël bekend als de ‘Shemitah’. Opvallend genoeg blijken deze shemitah-jaren een verband te houden met wereldgebeurtenissen. We weten allemaal wat 9-11 betekent en deze afschuwelijke gebeurtenis werd op 17 september 2001 (begin van de shemitah) gevolgd door een beurscrisis. Ook de vallende koersen, omvallende banken enzovoort van 28 september 2008 (zeven jaar later) staan nog in ons geheugen gegrift. Aanstaande september is er weer zeven jaar voorbij. Velen (ook financiële specialisten) verwachten een nieuwe beurscrisis.

Het Jubeljaar

Het huidige Shemitah-jaar begon op 25 september 2014 en eindigt op 13 september 2015. Na elke 7 x 7 jaar (dus na 49 jaar) is het vijftigste jaar een jubeljaar, waarin schulden worden kwijtgescholden. Het jubeljaar wat in 2015 zal beginnen is volgens velen (o.a. Sir Isaac Newton) het veertigste jubeljaar sinds de Heer Jezus Zijn leven gaf en de dood overwon. Ook is het het 120ste jubeljaar na de schepping (Gen 6:3) en het 70ste jubeljaar na de exodus.

De boekrol in openbaring 5

De boekrol met de 7 zegels uit openbaring 5 is in feite een lossersakte. Jezus heeft de prijs reeds betaald maar zijn rechtmatig eigendom nog niet geclaimd. Alleen in een jubeljaar gaat het land en de bewoners terug naar de oorspronkelijke eigenaar, in dit geval Jezus. Op of rond 23 september 2015 begint het jubeljaar waar wij al zo lang naar uitkijken en waarin het land en de bewoners terugkeren naar de oorspronkelijke eigenaar. In dit jubeljaar zal Jezus de zegels gaan breken en zien wij op 25 september het eerste zegel gebroken op het moment dat de Paus de nieuwe wereld regering lanceert bij de VN in New York onder de naam Post 2015 substainable development agenda, ook wel Agenda 21 genoemd. Het jubeljaar wordt ingeluid met een jubelbazuin op de grote verzoendag, en deze bazuin zal hoogst waarschijnlijk de laatste bazuin uit 1 Kor 15 zijn.

Palestijnse staat

Frankrijk heeft een resolutie klaar liggen voor een Palestijnse staat welke ze er door willen drukken bij de VN in september. Obama zal dit maal hoogst waarschijnlijk geen veto uitbrengen en de Palestijnse staat zal dan een feit zijn en Israël worden opgedrongen. Zal dit de oorzaak zijn dat alle landen tegen Jerusalem komen? (Zacharia 12)

Tetrades

Bloedrode manen die samenvallen met telkens de twee belangrijke Joodse feesten noemt men tetraden. In 2014 waren er twee bloedmanen op Joodse feesten en ook in 2015 zullen er twee zijn; de laatste waarvan op 28 september dit jaar. De tetrades zeiden in het verleden wat over Israël (1948 ontstaan, 1967 bevrijding van Jeruzalem etc) maar ook over de (financiële) wereld: zo gebeurde het ook in 1931 toen de wereldwijde crisis uitbrak. Wat zal er in september gebeuren?

Het Vaticaan als grote wereldspeler

Op 25 september gaat de paus (ik noem hem niet ‘de heilige vader’ want het is mijn vader niet, Matteus 23:9) de VN toespreken over de ‘post 2015 ontwikkelingsagenda’. Het zal gaan over de klimaatverandering en duurzame ontwikkeling. De paus benoemt de ongelijkheid van rijkdom en inkomen en de verstoring van de wereldwijde klimaatsystemen. Die klimaatverandering zou grotendeels worden veroorzaakt door 15% van de wereldbevolking, die rijk geworden is ten koste van de rest van de wereld. Volgens de paus moet er een wereldregering komen en moet de kerk de leiding nemen om te komen tot de gewenste verandering. Het Vaticaan is van mening dat zij de macht heeft om religieuze leiders overal ter wereld te mobiliseren om de VN doelen ‘duurzame ontwikkeling’ te behalen. Een wereldregering onder leiding van het Vaticaan dus.

september

Wereldbank

Het Vaticaan pleit voor de oprichting van een wereldbank: een internationale toezichthouder op de banken vanwege het onaanvaardbare egoïsme en de collectieve hebzucht van de rijke landen, die blijven groeien ten koste van andere landen. Heeft de paus een punt? Zeker. De rijke westerse landen zijn rijk geworden ten koste van de ‘derde wereldlanden’ die voor hongerloontjes de spullen maken die wij hier dan goedkoop inkopen. Maar de ruiter op het witte paard komt als een ‘man des vredes’. (doet me zo denken aan de paus!) De zaken die hij noemt kloppen op zich. Maar zijn doel is totale onderwerping van de wereldbevolking. En niet alleen de onderwerping maar zelfs de gedeeltelijke uitroeiing, want tussen de regels door zien we hoe ‘de elite’ vindt dat er veel te veel mensen op deze aarde zijn. Een wereldoorlog zou soelaas bieden want dat ruimt behoorlijk op. Zou dat de reden zijn dat Europa wordt klaargestoomd voor een oorlog met Rusland? De reden waarom Rusland steeds opnieuw wordt uitgedaagd? Zou een wereldoorlog naast de gewenste bevolkingsvermindering misschien ook een oplossing zijn voor de ineenstortende economieën van Amerika en Europa? Zij beginnen in te storten door de enorme schulden en overheidstekorten. En na een oorlog begin je immers met een schone lei…? En als Rusland reageert op de uitdagingen dan is die oorlog ook nog ‘de schuld van Rusland’…

Asteroïde/meteoriet

De laatste tijd zingt een hardnekkig gerucht rond over een komende ramp in de vorm van een inslag van een asteroïde. Eén van de gevolgen van zo’n inslag zou een tsunami kunnen zijn, alsmede reeksen van aardbevingen. De Nieuw Madrid-breuklijn zou kunnen breken waardoor Noord Amerika in twee stukken zou worden gescheurd. Zou het toeval zijn dat Amerika een grote rol speelt in het scheuren van het land Israël ten behoeve van de zgn. ‘twee-staten oplossing’? Zou Amerika zelf verscheurd worden door dat waartoe ze Israël zullen dwingen?

Rampspoed

De afgelopen tien jaar zijn tal van berichten, filmpjes en foto’s op internet verschenen die gaan over de zgn. Fema-kampen in Amerika. Beelden van rijen en rijen kunststof kisten voor meerdere lichamen tegelijk. Beelden van streng beveiligde en omheinde kampen en van speciaal toegeruste treinen en bussen. Diepe en sterke bunkers en een overdreven bewapening van bijvoorbeeld politiekorpsen terwijl (in Amerika) de bevolking ontwapend moet worden. ‘Men’ verwacht blijkbaar iets en weet iets, wat wij niet weten…

de Bijbelcode

Door de komst van de computer werd het mogelijk te speuren naar verborgen codes in de Bijbel. Het is het Woord van God en de Here God is zeker in staat boodschappen op die manier in Zijn Woord te verbergen en openbaar te maken. Of je er in gelooft of niet feit is wel dat de Bijbelcode voor 2015 grote problemen voorzegt, uitlopend in een inslag van een asteroïde in september 2015.

Buitenaardse wezens

Opnieuw was het de paus die sprak en dat ging over aliens. Hij sloot ‘buitenaards leven’ niet uit en zou hen graag verwelkomen in zijn Roomse kerk. De topastronoom van het Vatikaan (ja, die hebben ze!) zei dat de mensheid binnenkort naar buitenaardsen zal kijken voor de oplossing van hun problemen. Zullen de aliens komen? Het zou heel goed kunnen dat de mensheid de leugen krijgt gepresenteerd dat de hen getoonde demonen de zo lang verwachte aliens zijn. Oudere beschaving en dus in staat om de mensheid op de juiste weg te leiden. De satan kan zich voordoen als een engel des lichts; zijn dienaren zijn heel goed in staat zich voor te doen als bezorgde ‘ruimtebroeders’. De mens zal worden voorgelogen.

Cern

In het Zwitserse Meyrin (Genève) is een Europese instelling die al sinds 1952 bestaat en waar men zich bezig houdt met een zoektocht naar de bouwstenen van ons universum. De naam is CERN en dat staat voor European Organization for Nuclear Research. Ze gebruiken daarvoor de LHC (Large Hadron Collider) een 27 km lange onder de grond liggende tunnel en men zoekt daarmee naar een andere dimensie. Dit project eindigt op 25 september (Sukkot – feest van tabernakels en laatste bloedmaan van de tetrade). Welke ‘andere dimensie’ zal men vinden? Zoekt men op deze manier naar de sleutel van de put des afronds uit Openbaring 9?

Vrede en geen gevaar

Op 21 september 2015 wordt er de internationale dag van vrede gevierd. In zijn aankondiging hiervan sprak Ban-Ki-Moon over de eenwording van de wereld en sprak hij over vrede en veiligheid. Het doet denken aan het ‘vrede en veiligheid’ uit 1 Tess. 5:3 waar we lezen: “Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk.”

De Messias komt!

Rabbi Chaim Kanievsky, een bekende ultra-orthodoxe rabbijn maakt wereldkundig dat de komst van de Messias zeer nabij is. Volgens de rabbijn zal dat zijn ‘aan het eind van het Sabbatical jaar.” Het door hem genoemde eind van het sabbathsjaar zal zijn op zondag 13 september 2015. We moeten hierbij bedenken dat de orthodoxe Joden de Heer Jezus niet als Messias erkennen. Zij verwachten een andere messias en het is dus die messias die op 13 september komen zal. De anti-Christ oftewel de ‘in plaats van’ Christus. Mogelijk zullen de moslims in deze persoon hun mahdi herkennen of anders de eveneens door hen verwachte profeet Isa.

Oorlog!

De Israëlische rabbijn Amram Vaknin leidde op 9 juni een gebedsdienst in de Grot van Elia in Haifa, Israël. Geschrokken zagen zijn toehoorders hem plotseling op de grond vallen. Later vertelde de rabbijn dat hij een bericht voor het Joodse volk had ontvangen dat er een oorlog zal beginnen in het zuiden van Israël, die zich zal verplaatsen naar het noorden van Israël. Duizenden mensen zullen in die strijd sterven. Zal Israël door deze oorlog gedwongen worden om de vrede te sluiten met ‘het rijk van de dood’? (Jesaja 28)

Uitzien

Joodse , christelijke en seculiere schrijvers zien allen uit naar de komende september. Velen voelen aan dat er iets staat te gebeuren. Van september dit jaar tot september 2017, wat dus heel goed het midden van de laatste jaarweek zou kunnen zijn, bevinden zich dan nog twee jaren. Zijn dat de jaren waar René de Jonge over schreef? Deze 2 jaren zien wij terug in Leviticus 25 als jaar 8 (jubeljaar) en jaar 9 waarin de nieuwe oogst binnen komt, deze nieuwe oogst zijn de eerstelingen van de tarwe oogst op het feest der bazuinen 2017, deze nieuwe oogst zijn de 144.000 die precies 2 jaar na de opname van de gemeente binnen komen en staan op de hemelse berg Sion met het Lam (Openbaring 14) Elk Sabbathsjaar mocht er niet gezaaid en geoogst worden. In dat jaar zorgde de Here God ervoor dat zij die Zijn opdracht gehoorzaamden, niets te kort kwamen. Als echter het zevende Sabbathsjaar geweest was kwam er daarna een Jubeljaar. En ook in een jubeljaar wordt er noch gezaaid, noch geoogst. Dat betekent dus twee jaar niet zaaien en oogsten! Zouden de komende twee jaren jaren zijn waarin de Gemeente is weggenomen? Jaren, waarin de enorme oogst van ‘de niet te tellen menigte die tot bekering komen zullen’ wordt binnengehaald?

Let op!

Hoe het ook zij; laten we blijven opletten. We kunnen weten dat de Heer komt; wij zijn immers kinderen de Lichts. Laten we in blijde verwachting voor Hem leven en werken zolang het dag is. Als september komt en de Heer Jezus komt Zijn Gemeente halen dan zullen we juichend ingaan. Als september komt en gaat en wij zijn nog hier, laten we dan de moed niet verliezen. Ons begrip is begrensd maar Zijn belofte is eeuwig!

Maranatha!

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.