Steek je hand uit – voordat je met je vinger wijst!

Ik leg dit leven vol van tegenstrijdigheden voor u neer.
Al die voornemens op zondag? en die principes op maandag
Want mijn rechtschapenheid stelt helemaal niets voor.
Als ik praat over liefde en liefdadigheid? en er niet naar leef,
is mijn geklets gewoon geroddel en wat ik inzicht noem is gewoon oordelen.

Ik heb’t altijd zo druk dat ik langs de gewonde mensen kijk
die vlak voor mijn neus zitten.
Ik heb de wet van de liefde overtreden
en Hem die in de hemel is, verloochend.

Jezus kom en maak me heel,
Genees mijn hart en zorg dat mijn ziel
de wet van de liefde niet overtreedt.

Heer, ook al weet ik dat ik het niet waard ben,
Toch geloof ik dat U bent gekomen om ons te helen
En in onze harten te leven
En Uw Geest in gebroken vaten te gieten
En door ons te leven op een manier zoals we dat alleen niet kunnen.

Zorg dat wij de wet van de liefde niet overtreden
En Hem, die in de hemel is, niet verloochenen!

Jezus kom en maak me heel,
Genees mijn hart en zorg dat mijn ziel
De wet van de liefde niet overtreedt.
Want hoemeer U mij vervult met uw genade,
Zo veel meer heb ik mijn naasten lief
Des te minder overtreed ik de wet van de liefde.

zwerver

‘braking the law of love’ gezongen door Bruce Carroll

Reacties zijn gesloten.