Bart

Bart werkte bij ons op de afdeling financiële zaken. Hij was een vrolijke kerel, die zijn gebrek aan lengte compenseerde met een extreem zelfvertrouwen. Hij was druk; luidruchtig en hij zorgde wel eens voor gefronsde wenkbrauwen; hij was zo verschrikkelijk ‘aanwezig’! Zijn enthousiasme bleek onder meer uit het feit dat hij het er voor over had om vroeger te beginnen dan de rest. Hij startte dan de computer (in die tijd, zo rond 1985, was dat voor velen nog een wonderlijk instrument) en verrichtte alle handelingen die een systeembeheerder normaliter verrichtte. Er was alleen één probleem: Bart w? s geen systeembeheerder…

Verder lezen

Ome Jan

Mag ik u eens voorstellen aan ome Jan? Hij was de vader van een goede vriend van mij en daardoor had ik het voorrecht vaak bij hem en zijn vrouw over de vloer te komen. Ome Jan was een grote, wat zwijgzame man met een brede stierennek en grote, beëelte handen. Dat hij zo zwijgzaam was, kwam niet zozeer omdat dat nu eenmaal in zijn aard lag, maar misschien nog wel meer door zijn taalgebruik.

Verder lezen

Nederigheid

Als een kind door vriendjes op school wordt getreiterd, heeft het twee keuzes. De eerste keuze is, om het zelf op te lossen. Zo’n kind verhardt zich. Het wordt uiteindelijk als volwassene een hard, verbitterd en onverschillig mens, opgewassen tegen de ‘pesterijen’ van het leven. Zo’n mens heeft een muurtje om zich heen gemetseld van onverschilligheid, arrogantie, plaagzucht en vul maar in. Er zijn heel veel mensen die in zo’n ommuurde vesting wonen. Van de buitenkant lijken ze opgewassen tegen het leven en vrolijk, maar van binnen huilt hun hart, want zij zijn binnen hun muren en zij zien wie ze werkelijk zijn; hun eigen onzekerheid die ze overschreeuwen, hun eigen angst die ze verbloemen. Het vergroot die onzekerheid en angst en… ze bouwen hun muren nog maar wat dikker en hoger.

Verder lezen