De ‘zevens’ in God’s klok

De ‘zevens’ in God’s klok
De 70 ‘zevens’, geprofeteerd in Daniël 8 vers 24 kent twee vervullingen. Ten eerste, de 70 ‘zevens’ zijn 70 sabbat jaren = 490 jaar. Deze 70 zevens verwijzen naar de eerste komst van Jezus, die kwam als verlosser van onze zonde. Ten tweede, de 70 ‘zevens’ zijn 70 jubeljaren, 3430 jaar, en wijzen naar de tweede komst van Jezus, wanneer Zijn mensen voor eeuwig bevrijden zullen zijn van de zonde. Aan het einde van het jaar 2015 zal aan de 6000 jaar van zonde een einde komen, zal een eeuwigdurende rechtvaardigheid aanvangen en Jezus zal opnieuw komen.

Verder lezen

De antichrist Maitreya

De antichrist Maitreya
Melle Velema, auteur van ‘Eindtijd in beeld’ stuurde mij onderstaande studie. Het onderwerp, ‘de antichrist’ en met name de gedachte dat de in Londen wonende maitreya wel eens die antichrist zou kunnen zijn, boeit mij en berust mijns inziens op goede gronden. Melle plaatst deze studie op meerdere weblogs, zodat zoveel mogelijk mensen er kennis van kunnen nemen. Appie

Verder lezen

echtscheiding in het licht van de Bijbel

Wanneer mag iemand scheiden?

Ik denk persoonlijk dat ‘wij’ als Christenen verkeerd kijken naar dergelijke situaties, we proberen altijd alles vanuit een wettisch oogpunt te benaderen. Hiervoor pakken we de Bijbel erbij en zoeken we alle teksten op die betrekking hebben op het onderwerp. Onderscheid in context en zelfs oud of nieuw testamentisch wordt vaak niet gemaakt, het is maar net wat het beste past bij ons eigen gevoel / idee. Op deze wijze is er een hoop te vinden over echtscheiding.

Verder lezen

Bart

Bart werkte bij ons op de afdeling financiële zaken. Hij was een vrolijke kerel, die zijn gebrek aan lengte compenseerde met een extreem zelfvertrouwen. Hij was druk; luidruchtig en hij zorgde wel eens voor gefronsde wenkbrauwen; hij was zo verschrikkelijk ‘aanwezig’! Zijn enthousiasme bleek onder meer uit het feit dat hij het er voor over had om vroeger te beginnen dan de rest. Hij startte dan de computer (in die tijd, zo rond 1985, was dat voor velen nog een wonderlijk instrument) en verrichtte alle handelingen die een systeembeheerder normaliter verrichtte. Er was alleen één probleem: Bart w? s geen systeembeheerder…

Verder lezen